Dezvoltarea culegerii de texte digitizate intitulată Proiecte de dezvoltare ale Ținutului Secuiesc

Dezvoltarea culegerii de texte digitizate intitulată

Proiecte de dezvoltare ale Ținutului Secuiesc

În cadrul proiectului a fost realizat digitizarea și publicarea unor proiecte de dezvoltare a Ținutului Secuiesc elaborate în secolul XX. Acestea fiind de mare interes, dar aproape necunoscute sau greu accesibile pentru cercetători.

Baza de date online Erdélyi Magyar Adatbank (http://adatbank.transindex.ro/belso.php?alk=92&k=5) și pagina de web al Muzeului Haáz Rezső (http://hrmuzeum.ro/muzeum~hu~24~6~adatbazis.html) au fost întregite cu următoarele documente:

● Propuneri privind dezvoltarea economică a RAM pe perioada de la 1958 la 1975. Direcția Județeană Mureș a Arhivelor Naționale, 1134. Fond, 195. dosar, 1958. Ședințe de birou: 56–376.

● Propuneri privind dezvoltarea economică și social-culturală a RAM pe perioada 1959-1975. Procese verbale și propunere privind dezvoltarea economica-socială a RAM în anii 1959-1975. Direcția Județeană Mureș a Arhivelor Naționale, 134. Fond, 226. dosar, 1959. Ședințe de birou ale com. reg. de partid: 14–254.

● Propunerea privind schița program de dezvoltarea economică și social-culturală  a RAM pâna în 1975 și planul economic pe anii 1960-1965 cu 2 anexe. Direcția Județeană Mureș a Arhivelor Naționale, 1134. Fond, 287. dosar, 1960. Comisia Economică, 1–165.

● Vámszer Géza: Ízlés – modor – divat. Globus nyomda, Odorheiu/Székelyudvarhely, 1928.

● Farkas Árpád: Erdély mezőgazdasága. Kolozsvár, 1944.

Realizatorii proiectului: Erdélyi Magyar Adatbank, Fundația Haáz Rezső, Muzeul Haáz Rezső Proiect realizat cu sprijinul: Primăriei și Consiliului Local Odorheiu Secuiesc