hu | ro | en
keresés
 
fooldal kialitasok esemenyek allando keptar borvizmuzeum tudomanyos konytar muzeumpedagogia
Magunkról
Információk
Kapcsolat
Székelyföld története
 

Bemutatkozó

    A református kollégium könyvtárának csírái egyidõsek magával az 1670-ben alapított kollégiummal. Egy 1596-ban Oxfordban nyomtatott könyv elõzéklapján található 1698-as bejegyzés szerint a diákok önkormányzati közösségének könyvtára 23 címet számlált. A könyvtár állománya egyre inkább gyarapodott és az egykori szerény méretû könyvtárból mára értékes gyûjtemény alakult ki...  

    A könyvtár történetét Jakó Zsigmond az Írás, könyv, értelmiség címû könyvében részletesen ismerteti. A székelyudvarhelyi tudományos könyvtár története ezen belül itt olvasható.

    A székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár a valamikori református kollégium könyvtárának töretlen fejlõdésû jogutódja. Ma a Haáz Rezsõ Múzeum részlegeként mûködik.
    A református kollégium könyvtárának csírái egyidõsek magával az 1670-ben kezdetét vett kollégiummal. Egy 1596-ban Oxfordban nyomtatott könyv elõzéklapján található 1698-as bejegyzés szerint a diákok önkormányzati közösségének könyvtára 23 címet számlált. A könyvtár állománya egyre gyarapodott, míg végül az egykori szerény méretû könyvtárból értékes gyûjtemény alakult ki.
    A református könyvtár gyarapodását adományok biztosították. Az adományozók között találunk székely köznemest, értelmiségi polgárt, orvost, ügyvédet, tanárt, lelkészt, világi és egyházi fõurat, az államigazgatás magas rangú tisztviselõjét, alispánt, nemes asszonyt. (17, az adományozó nevét viselõ téka)
    A könyvek között az egyházi vonatkozású (protestánsok jogaival, vallási sérelmeivel, a kálvinista hitvédelemmel, a vallási toleranciával, valláspolitikával foglalkozók, bibliák, bibliai kommentárok, igehirdetések, prédikációk, halotti beszédek, kegyes olvasmányok) kötetek mellett megtaláljuk a korabeli vagy régebbi jogi, történelmi, politikai, gazdasági, természettudományos, irodalmi, filológiai, filozófiai vonatkozásúakat is, eredetiben vagy fordításban, legtöbbjük nyomtatásban, de kézirati másolatban is.
    Possessor jegyek, lapszéli, lapalji bejegyzések árulkodnak tulajdonosaik kilétérõl, a könyvek használatáról, illetve olvasottságukról. A korabeli Európa leghíresebb nyomtató- és könyvkötõ mûhelyeinek termékeivel gazdagították a gyûjteményt. Ennek köszönhetõen a könyvtárban a könyvkötészet technikai és mûvészeti mintapéldányait is tanulmányozhatjuk az erdélyi és magyarországi kötéseken át egészen a XVI. századi jeles németországi mesterek által készített, remekbeszabott dúcnyomásos és görgetõs díszítésû, bõrbevonatú vagy fatáblás kötetekig. A valamikori két tucatnyi könyv más könyvtári egységekkel kiegészítve, közel 78000-re emelkedett napjainkra.
    A könyvtár mai állományának több, mint egy kilencedét jelentõ 8300 régi könyv közül 2600 könyv (31%) 1700 elõtt megjelent külföldi nyomtatvány, közel 4500 kötet (54%) 1701-1800 között megjelent külföldi nyomtatvány, míg 11,5%-ot kitevõ közel 950 könyv hazai (erdélyi) nyomtatvány.
Kézirat 245, 3 õsnyomtatvány van nyilvántartásban (1489-, 1490- és 1492-bõl). A külföldi könyvek között olyan híres könyvnyomtatók és kiadók termékeivel találkozunk, mint az amszterdami Hondius, Jansonius és Elzevir, az antwerpeni Bontius, a bázeli Bertschius, Frobenius és Oporinus, a genfi Crispinus, a hannoveri Wechelius, a kölni Hieratus, a londoni Bollifantus, vagy a velencei Aldinus nyomtatványai.
    A hazai nyomtatványok zömét (kb. 72%-át) Kolozsváron nyomtatott kiadványok, szebeni (15%), nagyváradi (4%), enyedi (3,1%), gyulafehérvári, marosvásárhelyi (2-2%), illetve egyre csökkenõ arányban csíksomlyói, brassói, nagykárolyi, besztercei, balázsfalvi kiadványok jelentik.
    Több unikum jellegû kiadvány létezik az állományban. Ezek közt említhetjük a nagyszombati, 1735-ös kiadású Tripartitum Juris Ungarici Tyrocinium..., a brassói, szintén 1735-ös Tolvaj Menyõi: Az arithmetikának... regulákba foglaltatott mestersége, az 1744-es Zey András: Az olajoknak... declaracioja, 1744-bõl a második kiadású, kolozsvári Kereszténi oktatások..., az 1745-ös kiadású Liliomok völgye..azaz ötven szent elmélkedések, az 1747-ben Kolozsváron megjelenõ A ditsõség királya elõtt..., említendõ Aranyas avagy keresztény abece, a nagyszombati 1754-ben nyomtatott Jó illatú rózsás kert, illetve Zweimal zwei und fünfzig auserlesene biblische Historien címû, ezúttal Brassóban, 1775-ben megjelent könyveket.
    A külföldön megjelent kiadványok között is találunk hasonló, egyedülálló ritkaságokat: Laeto, Gergio: In conversionem Pauli Apostoli commentarius practicus, Franekera, 1650, Pruforus, Raphael: Disputationum theologicarum de Spiritus Sancti personalitate deitate..., Franekera, 1659, Wendem, Andreas van der: Dissertatio ad selecta dicta v. test. de gradibus exaltationis Christi..., Franekera, 1744.
    Ezen kívül külön színt képviselnek az 1830-ban létesült ifjúsági olvasóegylet könyvtárának kötetei, melyeknek állaga a korabeli olvasottságra utal.
    Az ifjúsági Olvasó Egylet könyvtára mellé a Gyermekkönyvtár, 1905-tõl a Szegény tanulók könyvtára társult, természetesen jóval szerényebb és állandó változásban lévõ állománnyal. A kollégium különbözõ tékákban bekerült folyóiratok mellett szép periodika gyûjteménnyel is rendelkezett, amelyben a régebbi magyar nyelvû bécsi, magyarországi, erdélyi, udvarhelyi újságok, folyóiratok mellett megtalálható az osztrák-magyar monarchia és utódállamai tudományos intézményeinek, egyházainak, társulatainak irodalmi, nyelvészeti, természettudományi, társadalomtudományi, ideológiai, neveléstudományi idõszaki kiadványok.
    Megbecsült az Osztrák-Magyar Monarchia majdnem 800 iskolájától származó közel 9000 kötetet számláló évkönyvgyûjtemény, melynek iskolatörténeti adatokban gazdag analitikus feldolgozása folyamatban van.
    A tudományos könyvtár közepes nagyságrendû könyvtár. A volt református kollégium 1912-ben felépült impozáns épületében található. Állománya olvasótermi szinten kutatható. A kutatók rendelkezésére hagyományos, szerzõ szerinti, kéziratos, valamint a Szirén integrált könyvtári feldolgozó programban készülõ elektronikus katalógus áll. Anyaga 1944-el zárult.

Róth András

 

 

44szekelyudvarhelyi-muzeum-23
45szekelyudvarhelyi-muzeum-23
46szekelyudvarhelyi-muzeum-23

ERDÉLY EGY GYÖNYÖRÛ NÕ Dávid Botond fotótárlata

ERDÉLY EGY GYÖNYÖRÛ NÕ
Dávid Botond fotótárlata

Haberstumpf-villa
2016. június 24 – augusztus 1. 

Részletek »»

Van három perced a Székelytámadt várra?

Van három perced a Székelytámadt várra?

Részletek »»
    onkormanyzat logo A múzeum fenntartója Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatala Információk | Kapcsolat | Munkaközösség