hu | ro | en
keresés
 
fooldal kialitasok esemenyek allando keptar borvizmuzeum tudomanyos konytar muzeumpedagogia
Magunkról
Információk
Kapcsolat
Székelyföld története
 

Róth András Lajos publikációi

Önálló kötet:
 1. Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtára. Székelyudvarhely. 1996
 2. Született nyelvünkön. A magyar anyanyelv dicsérete a XVII–XVIII. században. Gyergyószentmiklós, 2006
  http://mek.oszk.hu/05800/05810/  
 3. „Igaz, egyenes és hív lészek…” Hûségnyilatkozatok az Udvarhelyi Református Egyházmegyében a XVIII. század végén. Székelyudvarhely, 2009.
  http://www.hhrf.org/hargitanepe/2009/apr/hn090407.htm  
 
Szerkesztett könyvek:
 1. Komoróczy György: Magyar szavaink nyomában: nyelvmûvelõ cikkek [szerk. Róth András Lajos] ; [lektorálta Péntek János]. - Székelyudvarhely: Kolozsvár, 1994
  http://rmk90.adatbank.transindex.ro/?actionIn:kiadoM&szIn:91  
 2. Péter Attila: Volt egyszer egy villanytelep. A székelyudvarhelyi villanytelep története [lektor. szerk. Róth András Lajos] Székelyudvarhely, 1998.  
 3. Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. I (2001)–VIII(2008)-as kötetei [Közösen Hermann Gusztáv Mihály és Kolumbán Zsuzsánna-val]  
  1. köt. http://mek.oszk.hu/02100/02130
  2. köt. http://mek.oszk.hu/03900/03918
  3. köt. http://mek.oszk.hu/03900/03919
  4. köt. http://mek.oszk.hu/03900/03920
  5. köt. http://mek.oszk.hu/03900/03921
  6. köt. http://mek.oszk.hu/04500/04580
  7. köt. http://mek.oszk.hu/05800/05801
  8. köt. http://mek.oszk.hu/06700/06763  
Tanulmányok, forrásközlések, elõszók:
 1. Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely. In: AETAS történelemtudományi folyóirat, 1994. 2. 220-223.  
 2. Korunk székelyföldi fogadtatásáról  [A] . In: Székely Útkeresõ Antológia Székelyudvarhely, 1995. 111-116.  
 3. Könyvtáraink ikonográfiai jelentõsége. In: Iskolakultúra, társadalomtudomány, V (1995) 11-12. 115-121; In: Örökség és feladat : tanulmányok romániai magyar könyvekrõl, könyvtárakról. Sepsiszentgyörgy, 1995. 74-86.  
 4. Orbán Balázs örökösei? In: Orbán Balázs örökösei, Székelyudvarhely, 1995. 111-116.  
 5. Egy kép felér 2000 szóval? In: Új Pedagógiai Szemle XLVI (1996) 3. 99-107.  
 6. múló idõ sodrában avagy rekviem a határon túli iskolai könyvtárakért [A]. In: Hargita Népe IX (1997. január 31.) 20 (1822.) ; Könyv Könyvtár Könyvtáros 1997. 2. 46-55. p.
  http://www.ki.oszk.hu/3k/19972006/valcikkek/valcikkek9702/roth.html  
 7. Bányai János, a tanár és a lapszerkesztõ. In: Emlékkönyv a kézdivásárhelyi Múzeum 25. évfordulójára Sepsiszentgyörgy. 1997. 115-127.  
 8. Iskolai értesítõink bibliográfiai és helytörténeti jelentõsége. In: Helyismereti könyvtárosok IV. országos tanácskozása : Miskolc, 1997. július 23-25. / [szerk. Laki-Lukács László]. – Szentendre : MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, 1998. – 103-107. p. http://www.vmmk.hu/hksz/konf19942002/WWW/1997_miskolc/0018.htm  
 9. Dorner Béla székelyföldi munkássága. In: Erdélyi Gazda VI (új) 1998. augusztus 6. és szeptember 9.  
 10. 1848 értelmezései az udvarhelyi sajtó tükrében. In: Az agyagfalvi székely nemzeti gyûlés 150. évfordulója. Agyagfalva. 1998. 82-96.  
 11. Adalékok dr. Pálfy Mór 1904. évi borszék-bélbori kutatásához. In: Acta [Siculica]1998. 57–70.
  http://mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/muzeum/acta98/html/hu/termeszettudomany/roth.html  
 12. Adatok az agyagfalvi 1848-as elsõ emlékmû történetéhez. In: Boér Hunor (szerk.): Acta – 1999. II. Székely Nemzeti Múzeum–Csíki Székely Múzeum. Sep siszentgyörgy–Csíkszereda, 2000 189–194. (Röviditett váltoxat: in: Udvarhely Szék 1998. október)
  http://www.szekelyfoldert.info/sznm/adattarak/acta/acta99/masodkot/roth_a.htm
  http://neprajzibibliografia.adatbank.transindex.ro/?szaksIn:M.8.  
 13. Ugron Gábor 1847-1911. In: Hargita Népe Kalendárium 1998. 146-148.  
 14. Orbán Balázs korok tükrében. Székelyudvarhely, 1998.
  http://epa.oszk.hu/01300/01336/00004/pdf/00004.pdf  
 15. Tanszermúzeum-alapítási kísérlet Székelyudvarhelyen. In: Iskolakultúra VIII (1998) 3. 128-132.
  http://epa.oszk.hu/00000/00011/00014/pdf/9803.pdf  
 16. Dorner Béla a székely gazdák nevelõje. In: Székelyföld III (1999) 10. 55-74.    
 17. Olvasásra nevelés a XVII-XVIII. század magyar társadalmában. I.  In: Könyv és Nevelés. Új folyam  (1999) 1. 44-51.
  http://www.opkm.hu/konyvesneveles/1999/1/cikk7.html  
 18. Olvasásra nevelés a XVII-XVIII. század magyar társadalmában. II.  In: Könyv és Nevelés. Új folyam  (2000) 1. 35–46.
  http://www.epa.oszk.hu/01200/01245/00005/cikk6.html  
 19. Ajánlás az olvasóhoz [Elõszó] In: Mert én retirálni soha sem szoktam. Orbán Balázs 40 eddig kiadatlan levele. Litera Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2000.  
 20. Szó és képe, avagy a képtõl a képtelenségig. In: Szó és kép. A Magyar Olvasástársaság Pápán megrendezett konferenciájának elõadásai  Pápa 2000. április 28-29. Pápa. 2001. 117-125.; In: Könyvesház IX (2000) 1. 7–8.  
 21. Adalékok a XIX. század végi erdélyi iskolai tanszergyûjteményekrõl. In: Orbis pictus. A szemléltetés évszázadai. Bp. 2000. 182–197.
  http://www.opkm.hu/orbis/roth.htm  
 22. Böngészõben egy kaszinó könyvespolcain. In: Könyvesház IX (2000) 2. 24–25.
  http://www.muvelodes.ro/pdfs/konyveshaz_1207752238.pdf 
 23. Néhány szó a magyar nyelv XVIII. századi dicséretérõl. In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. I. Székelyudvarhely, 2001. 90-101.
  http://mek.niif.hu/02100/02130/02130.htm#10  
 24. Erdélyi iskolák millenniumi ünnepségei. In: Erdélyi Magyar iskolák az évszázadok sodrában. Az 1996. októberében szervezett iskolatörténeti tudományos konferencián elhangzott tanulmányok. Csíkszereda 2001. 65–76.  
 25. Adalékok dr. Pálfy Mór 1904. évi kovásznai kutatásához. In: Acta [Siculica] 2001. 51–59.  
 26. 1784-es parasztfelkelés székelyföldi dokumentumaiból  [Az] (forrásközlés) In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok II. Székelyudvarhely, 2002.. 204–266.
  http://www.mek.oszk.hu/03900/03918/index.phtml#  
 27. Könyvbõl hitet és hitet. In: Könyvesház XI (2002) 1–2. 24–28
  http://www.muvelodes.ro/pdfs/konyveshaz_1207754838.pdf  
 28. Adalékok egy gazdasági iskola történetéhez („Szabó József féle, tordai kisebb magyar gazdasági iskola”) In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok II. Székelyudvarhely, 2002. 144–168.
  http://www.mek.oszk.hu/03900/03918/index.phtml#  
 29. Erdélyi magyar könyvtárak a két világháború között. In: Korunk XIII (2002.) 4. 9-16.
  http://www.korunk.org/korunk/?qIn:node/6856
  http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2002_02/cikk.php?id=1153  
 30. 1848-1849. évi udvarhelyszéki forradalom és szabadságharc dokumentumaiból [Az] (Forrásközlés) In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok III. Székelyudvarhely, 2003. 167-202.
  http://www.mek.oszk.hu/03900/03919/index.phtml#  
 31. székelyföldi miniszteri kirendeltség programjaiból  [A] (A székelyföldi legelõk rehabilitálása) In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003. 471-481.  
 32. Amíg egy templom felépül… A székelyudvarhelyi református templom építésének körülményei. In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok III. Székelyudvarhely, 2003. 88–139.
  http://www.mek.oszk.hu/03900/03919/index.phtml#  
 33. Századfordulós hangulat egy erdélyi kisvárosban és meglepõ aktualitásai. In: Székelyföld VII (2003) 10. sz. p. 73–102.
 34. Iskolatörténeti adalékok az udvarhelyi református egyházmegyébõl. (Közösen: Gidó Csaba – Róth Edith –Tóth Leventével) In: Magiszter I (2003) Tél, 4. sz. 101–120.
 35. Iskolatörténeti adalékok az udvarhelyi református egyházmegyébõl. (Közösen: Gidó Csaba – Róth Edith –Tóth Leventével) In: Magiszter I (2004) Õsz, 3. sz.
 36. Iskolatörténeti adalékok az udvarhelyi református egyházmegyébõl. (Közösen: Gidó Csaba – Róth Edith –Tóth Leventével) In: Magiszter I (2005) Nyár, 2. sz. 115–125.
 37. Adalékok a székelyföldi mezõgazdasági ismeretek terjesztéséhez. In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok IV. Székelyudvarhely, 2004. 125–147. állami beavatkozási politika kezdetei a Székelyföld mezõgazdaságába a XIX–XX. század fordulóján [Az] . In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2004. 407–419.
  http://vmek.oszk.hu/06200/06269/06269.pdf
 38. Aranyosszék társadalmi fejlõdése (1642–1821). ( Róth Edith-tel közösen) In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. V. Székelyudvarhely, 2005. 6–42.
  http://mek.niif.hu/03900/03921/03921.pdf
  In: Keszeg Vilmos és Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó idõben. Kolozsvár, 2006. 81–102.
 39. Iskolatörténeti adalékok az udvarhelyi református egyházmegyébõl. (Közösen: Gidó Csaba – Róth Edith –Tóth Leventével) In: Magiszter I (2005) Tél, 4. sz.
 40. "Székely kérdés" – elméletteremtés és megoldástalanság. In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. VI. Székelyudvarhely, 2006 .
  http://mek.oszk.hu/04500/04580/04580.pdf
 41. Patrónusok szerepe a magyar nyelvet védelmezõ könyvkiadásban. In: Könyves mûveltség Erdélyben. Marosvásárhely, 2006. 214–228.
  http://epa.oszk.hu/00000/00021/00371/bibliografia.htm
  fénytõl a fény(képezés)ig [A]. [Elõszó] In: Atyánkfiai, székelyek... Székelyudvarhely, 2006. 11–14.
 42. Adalékok a székelyföldi mezõgazdasági ismeretek terjesztéséhez. In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. IV Székelyudvarhely, 2004. 125–147. http://mek.oszk.hu/03900/03920/03920.pdf
 43. önszórakoztatástól... a társadalmi kritikáig [Az] (Miksa László 6(5) kötetes kéziratos gyûjteménye) In: Balázs Mihály és Gábor Csilla (szerk.): Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. A kolozsvári Babeº-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia elõadásai. 2006. május 24-27., Kolozsvár. (Egyetemi Füzetek 3.) Kolozsvár, 2007. 555–578.
 44. Jó, jó... Kibédi Mátyus István, de mit tud a világ róla. In: Mátyus András (összeáll.): Kibédi Mátyus István orvostudor, a magyar táplálkozástudomány úttörõje. Székelyudvarhely, 2007. 156–166.
 45. Mezõgazdasági gépkínálat Erdélyben a XIX/XX. század fordulóján. In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. VII. Székelyudvarhely, 2007. 145-177 http://mek.niif.hu/05800/05801/05801.pdf
 46. Fehér vagy tarka szarvasmarha? Érvek és ellenérvek egy fajtaváltás kérdésében. In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. VIII. Székelyudvarhely, 2008. 155-200. http://www.mek.oszk.hu/06700/06763/06763.pdf
 47. Újragondolt strukturák. In: Török Ferenc festészeti katalógus, 2009.
 48. „Idõ járását mutató kalendáriom 1701-tõl fogva 1830-ig és tovább”. In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. IX.Székelyudvarhely, 2009. 93–112.
 
Könyvismertetõk, recenziók:
 1. Statisztikai módszerek a múlt kutatásában. [Csetri Elek-Imreh István: Erdély változó társadalma 1767–1821. Buk. , 1980] In: Brassói Lapok III. sorozat XII (1980. július 12) 28(921).
 2. Céhes élet Erdélyben. [Kovách Géza– Binder Pál: A céhes élet Erdélyben. Bukarest, 1981] In: Brassói Lapok XIII (1981. július 11) 973 (28) sz. 5. o.
 3. Közös múltunk nyomában. [Binder Pál: Közös múltunk. Bukarest, 1982] In: Brassói Lapok XIV (1982. szeptember 17.) (1035) 38. sz. 4. o.
 4. Szembesüljünk múltunkkal [Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Kolozsvár-Napoca, 1983] In: Brassói Lapok XV (1983. november 4.) (1093) 44. sz. 2. o.
 5. Nemzetiségi önismeretünk szolgálatában [Imreh István: A törvényhozó székely falu Bukarest, 1983. ] In: Brassói Lapok XVI (1984. január 6.) (1102) 1. sz. 5. o.
 6. Forráskötet Horeáról [Magyari András: A Horea vezette 1784. évi parasztfelkelés a források tükrében. Bukarest, 1984] In: Brassói Lapok XVI (1984. december 7.) (1150) 49. sz. 5. o.
 7. Embernek maradni az embertelenségben. [Oliver Lustig: Lágerszótár. Bukarest, 1984] In: Brassói Lapok XVI (1984. augusztus 10.) (1132) 32. sz. 5. o.
 8. Kutatás folytatására ösztönzõ munka. [Benkõ E., Ughy I.: Székelykeresztúri kályhacsempék] In: Mûvelõdés XXXVIII (1985) 9. 40.
 9. O carte de referinþã: Ovidiu Drâmbã, „Istoria culturii ºi civilizaþiei” Vol. 2. Bucureºti, 1987. In: Informaþia Harghitei XX(11 iu lie 1987) 5474.
 10. népi etika és a szépirodalom határmezsgyéjén [A]. [Pillich László, Vetési László: Leírtam életem... Népi önéletírások. Bukarest, 1987] In: Hargita XXI (1988. március 13.) 61 (5382) sz. 2. o.
 11. kutatás etikája [A]. [Vofkori László: A tudomány vonzáskörében. Idézetgyûjtemény. Bucure º ti, 1988] In: A Hét XIX (1988. szeptember 1) 36. sz. 8. o.
 12. vas ízei [A]. [Szabó Tamás, Kós Károly: A vas ízei. Bukarest, 1988] In: Brassói Lapok XX (1988. október 14.) (1350) 4. sz. 5. o.
 13. Egy újabb furcsa könyvrõl: rólunk nekünk vagy nekik. [Ion. I. Rusu: Românii ºi secuii. Bucureºti, 1990 ] In: Székelység II (1991) 2. 6–9.
 14. Magyar olvasáskultúra határon innen és túl. Megmérettettünk. In: Könyv-Könyvtár-Könyvtáros 1994. április, 51–58.
 15. Szegedi lap székely száma. In: Korunk 1994. 6. 127-128.
 16. lát(tat)ás mûvészete [A] . (Vofkori György: Székelyudvarhely várostörténet képekben. Kolozsvár, 1995) In: Hargita Népe. VIII (1996. november 22.) 231. (1777.)
 17. Fõhajtás a tudomány képviselõje elõtt. (Sipos Gábor, Kovács András, Tonk Sándor (szerk.): Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 1996) In: Könyvesház 6 (1996) 4. 21-22.
 18. Az együttélés kutatója [Binder Pál: Az erdélyi fejedelemség román diplomatái vagy románok az erdélyi fejedelemség külügyi szolgálatában. Marosvásárhely, 1996]
 19. Együtt a várossal a városért. In: Hargita Népe (1998. december 22.) 19.
 20. Vedd kezedbe a várost. In: Udvarhely Szék 1998. december 24-31.
 21. Székelyföldi honismeret ösvényein (Dr. Vofkori László: Székelyföld utikönyve. I-II. Köt.. Bp., 1998) In: Romániai Magyar Szó (1999. május 5) 29., mell. a, b 1221-2423
 22. Szabó Károly: Domokos 17,30 (filmkritika) In: Udvarhelyi Hiradó X (1999. április 22.) 30.
 23. Székelyföldön otthonra talált románok. [ A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetébõl. Csíkszereda, 1999 ] In: Udvarhely Szék II (1999. július 28.) 30.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9930.htm#E15E22
 24. Egy kegyeletteljes könyv. [Péter Attila: A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium egykori tanárjainak sírjai 1804–1998. Székelyudvarhely, 1999] [kézirat]
 25. Egy jól hasznosítható helytörténeti adattár. Zepeczaner Jenõ: Udvarhelyszék az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején. Tanulmány és okmánytár az udvarhelyszéki eseményekhez. Székelyudvarhely, 1999. In: Udvarhely Szék II (1999. június 1.) 23.http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9923.htm#E15E21
 26. Hogy mirõl nevezik ezt Farkaslakának... [ Jakab Csaba, Márton László Attila, Mihály János: Farkaslaka múltja és jelene – Kolozsvár, Kalota Kiadó, 2000. ] In: Udvarhelyi Híradó X (2000. június 29.) 51.
  http://www.hhrf.org/uh/2000/uh11051.htm#E306E23
 27. A torony üzenete. Cs. Gergely Gizella: Asszonyi helytállás Székelyföldön. 2000. október 13.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0042.htm#E15E18
 28. Õrzõk az Õrhegy felett. Oroszhegy és Varság iskoláinak története ( Mihály Tibor, Havasalja iskolái: Oroszhegy és Varság iskolatörténete Székelyudvarhely, Demaco Nyomda, 2000) In: Udvarhelyi Híradó 11(2000. május 16.) 38.
  http://www.hhrf.org/uh/2000/uh11038.htm#E14E25
 29. Hagyományõrzés Lövétén. A viseletrõl, a zenészekrõl, a tánctanulásról. [Tamás Margit: Táncalkalmak, táncszokások, táncrend Lövétén. Budapest, Püski, 2001.] In: Udvarhelyi Hiradó XIII (2002. február 20.) 21.
  http://www.hhrf.org/uh/2002/uh13021.htm#E14E28
 30. Mosolygós mesék mosolygó Napjai. Ambrus Lajos: A szalmaborjú. Kolozsvár, 2002 [Borító és illusztrációk: Forró Ágnes] In: Hazanézõ XIII (2002.) 2.sz. 15-16.
 31. Forró Ágnes a lélekvadász. Székelyudvarhely Tour Info Galéria 2002. május 24-én In: Hazanézõ XIII (2002.) 2.sz. 17-18.
 32. „Nem tárgyakat keres..., hanem történelmet” [Ferenczi Géza: Lapok Erdély múltjából. Székelyudvarhely, 2002.] In: Udvarhel yi Híradó 2002. július 3. ]
 33. Egy poklokat megjárt mûvész portréja (Tibori Szabó Zoltán: Balázs Péter. Kolozsvár, 2002) In: Erdélyi Mûvészet. IV (2003). 2.(13.) sz. http://www.erdelyimuveszet.ro/szamok/ermu13/ermu13.htm
 34. Amíg egy monográfiáig eljutunk... [ Balázsi Dénes: Székelyszentlélek 670 éve. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 2003. ] In: Udvarhelyi Hiradó XIV (2003. december 12.) 242. l.
  http://www.hhrf.org/uh/2003/uh14242.htm#E14E22
 35. élet dicsõítése fában, kõben, fémben [Az] ( Németh Júlia: Kós András. Marosvásárhely, 2002 (Mentor Mûvészeti Monográfiák) ) In: Erdélyi Mûvészet. IV (2003). 2.(13.) sz.
  http://www.erdelyimuveszet.ro/szamok/ermu13/ermu13.htm
 36. kiszáradt eperfától az újra láncra vert Szabadságig [A].(Murádin Jenõ: Az aradi Szabadság-szobor. Kolozsvár, 2003.) In: Erdélyi Mûvészet 4 (2003) 4.(15.)
  http://www.erdelyimuveszet.ro/szamok/ermu15/ermu15.htm
 37. Sokszínûség, mely senkinek sincs kárára... [Szabó M. Attila: Erdély, Bánság és a Partium történeti és közigazgatási helységnévszótára]. In: Keresztény Szó XVI (2005) 5. 1 1–12.
  http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/archivum/old/archiv05/0505/text.htm#5 http://epa.oszk.hu/00900/00939/00062/text.htm#5
 38. Emlékezõk és emlékeztetõk Székelyudvarhelyen (Novák Károly-István: Az emlékezõ Udvarhely. Beszélgetések az egykori Székelyudvarhelyrõl. Székelyudvarhely, 2007) Elhangzott a bemutatón 2007 szeptemberében
 39. „Feszítõ eszmék eregetése”, vagy ördögûzés történelmi öntudatunk berkeiben. (Hermann Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt – Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében. Csíkszereda, 2007) Elhangzott (2007 decemberében)
 40. köppeny újragombolása avagy a székely eredetkérdés újragondolása… [A] (Kolumbán Antal József: Székely honfoglalás, avagy mikor költözhettek a székelyek a Kárpát-medencébe?) Elhangzott a bemutatón 2007. május 7-én.
 41. Székely honfoglalás, avagy mikor költözhettek a székelyek a Kárpát-medencébe? (Kolumbán Antal József: Székely honfoglalás, avagy mikor költözhettek a székelyek a Kárpát-medencébe?) In: Örökségünk I (2007) 2. 28.
  http://epa.oszk.hu/01200/01214/00002/pdf/2007-2-oroksegunk.pdf#pageIn:28 )
 42. „... szülõföldünkön lehet és érdemes jövõt teremteni” (Háromszéki olvasókönyv. Sepsiszentgyörgy, 2006) In: Örökségünk I (2007) 3. 29.
  http://epa.oszk.hu/01200/01214/00003/pdf/2007-3-oroksegunk.pdf#pageIn:29
 43. Párhuzamos vallomások. (Jakab Zsigmondné Mészáros Rozália: „Visszanéztem alkonyatkor...”) Elhangzott Farkaslakán a bemutatón 2008. szeptember 5-én
 44. Mi a, a’mi se nem virágzik, se nem magzik, még is terem? [recenzió: Zsigmond Gyõzõ: Gomba és hagyomány. Etnomikológia tanulmányok. Sepsiszentgyörgy – Bp. LKG – Pont Kiadó, 2009] In: Örökségünk. III (2009) 18–19.
 45. Lépni, haladni szükséges. [recenzió: Bényei Miklós: Mûvelõdési törekvések az erdélyi reformországyûléseken 1834–1848. Debrecen. Erdély-történeti Alapítvány, Bényei Miklós, 2008] In: Könyvtári Figyelõ (2009) 4. 751–753. http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.244
 46. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állományának katalógusai [recenzió: A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya = Altbücherbestand and der Bibliothek der Diözese in Großwardein. I. köt. Õsnyomtatványok. XVI századi nyomtatványok. Régi magyar könyvtár. Katalógus. Budapest – Nagyvárad, 2005; II. köt. XVII. századi nyomtatványok. Katalógus. Budapest – Nagyvárad, 2008.] In: Könyvtári Figyelõ (2009) 3. 522–525.
 47. Molnár István Múzeum kadványai 1. Kutatások a Nagy-Küküllõ felsõ folyása mentén [recenzió] In: Hargita Népe XXI (2010. január 29.) 20. http://www.hhrf.org/hargitanepe/2010/jan/hn100129.htm#E15E26
  http://www.uh.ro/itthon/muvelodes/1351-kereszturt-meltattak-udvarhelyen
 48. Szigethi Gyula Mihály és a székelyudvarhelyi református kollégiumi irodalomoktatás In: Könyvek által a világ… Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Marosvásárhely, 2009. 307–317.
 49. Szép magyar verselés. [Szigethi Gyula Mihály verseibõl] In: Örökségünk III (2009) 2. 26–28.
 50. Mihály Tibor: Az oroszhegyi Ambrus nemzetség (Székelyföldi családtörténet 1627-2009). Székelyudvarhely, Oroszhegy, 2009. [Fülszöveg a borítóhoz]
 51. Partiumiként „hozzánk tartózó”[Muckenhaupt Erzsébet: A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a I. (1498-1710) Katalógus (CsSzM RMK-Kat). Csíkszereda, 2009 (A Csíki Székely Múzeum Gyûjteményei; 1)]
  http://www.csszm.ro/rendezvenyek.php?l=hu&t=1&id=95&op=&y=2010
   
Kisebb cikkek, ismeretterjesztõ írások:
 1. „A történelmet alakító ember érdemes a valóságot tükrözõ, az igazat mondó históriára” (Bevezetõ Balás Gábor A székelyek nyomában címû tanulmánysorozatához) In: Székely Útkeresõ. 1990. 1. sz.
  http://epa.oszk.hu/01300/01336/00001/pdf/00001.pdf#pageIn:10  
 2. Büszkeségünk szégyenünk. In:Udvarhelyi Híradó III (1992) 18.  
 3. Audio-vizuális élményeink nyomában. In: Udvarhelyi Híradó III. (1992. március 5.)  
 4. Bányai János öröksége. In: Rovás. A Bányai János Líceum diáklapja. I (1993) 1. 1  
 5. Rá minden esetben szükségünk lesz...! In: Kelet Nyugat V (1994). 3. 23–24.  
 6. Tudományos könyvtár a székely anyavárosban. In: Könyvesház III-IV (1993-1994) 15-17; In: Hargita Népe VIII (1996. január 5.) 3. (1549.) sz. In: Könyvjelzõ 1997. 6. sz. 8. o.  
 7. Karácsonyi hangulatok Udvarhelyen. In: Udvarhely Szék I (1998 . december 25-31.) 19.  
 8. "...Hogy legyenek vonalok a kor festésiben" In: Udvarhely Szék III (1999. november 3-9.) 44.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9944.htm#E15E17  
 9. Állam és Székelyföld viszonya a századelõn, az agrárpolitika tükrében. In: Udvarhely Szék  II (1999.) 20., 21., 22. (
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9920.htm#E15E19 )
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9921.htm#E15E23 )
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9922.htm#E15E22  
 10. Honnan, merre: az Õshaza (Nehéz a múlt feltérképezése). In: Udvarhely Szék II (1999. március 5–11) 9.(29.) 8.  
 11. Miért is indultunk útnak (Nehéz a múlt feltárása). In: Udvarhely Szék II (1999. március 19-25.) 11.(31.) 8.  
 12. nagy állomáshelyek [A].  Levédia. In: Udvarhely Szék II (1999. március 26–április 1.) 12.(32.) 8.  
 13. nagy állomáshelyek [A]. Etelköz. In: Udvarhely Szék II (1999. április 2–8.) 13.(33.) 8.  
 14. Európaiságunk igazi kezdete. A honfoglalás. In: Udvarhely Szék II (1999. április 9–15.) 14.(34.) 8.  
 15. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. Január-február. In: Udvarhely Szék II (1999 . április 16-22.) 15. (35.) 8.  
 16. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. Április. In: Udvarhely Szék II (1999 . április 16-22.) 15. (35.) 8 .  
 17. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. Május. In: Udvarhely Szék II (1999 . május 16–22) 15. (35.) 8  
 18. Székelyudvarhely - ahogy Laukó Albert látta . In: Udvarhely Szék II (1999 . május 6.) 18.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9918.htm#E15E16  
 19. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. Június a nyári szezon kesdete. In: Udvarhely Szék II (1999 . június 18.) 24.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9924.htm#E15E19  
 20. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. Július. In: Udvarhely Szék II (1999 . július 7.) 27.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9927.htm#E15E16  
 21. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. Augusztus. In: Udvarhely Szék II (1999 . augusztus 4.) 31.
 22. Bányai János és a "Székelység" I. In: Udvarhely Szék II (1999 . augusztus 22 31.) 34.
  Bányai János és a "Székelység" II. In: Udvarhely Szék II (1999 . szeptember 1-7.) 35.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9935.htm#E15E15
 23. Iskoláink millenniumi ünnepségei I. In: Udvarhely Szék II (1999 . szeptember 8-14.) 36.  
 24. Iskoláink millenniumi ünnepségei II. In: Udvarhely Szék II (1999 . szeptember 15-21.) 37.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9937.htm#E15E20  
  In: A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Erdélyi Övezeti Történésztalálkozói, 1995-1999. 179-189. [összevontan]
 25. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. Szeptember. In: Udvarhely Szék II (1999 . szeptember 22-28.) 38.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9938.htm#E15E21  
 26. Könyv, (elektronikus) könyv ellenében. In: Udvarhely-Szék II. évf. (1999. szeptember 29 - október 5) 9(59).sz.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9939.htm#E15E15  
  http://www.mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/1999/990929.htm  
 27. Virtuális könyvtár...? In: Udvarhely-Szék II. évf. (1999. október 6-12) 40 (60). sz.
  http://www.mek.oszk.hu/html/irattar/sajto/1999/991006.htm
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9940.htm#E15E25  
 28. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. November. In: Udvarhely Szék II (1999 . november 10-16.) 45.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9945.htm#E15E23  
 29. Hajdani székely diákélet I. In: Udvarhely Szék II (1999 . november 17-23.) 46.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9945.htm#E15E23  
  Hajdani székely diákélet II. In: Udvarhely Szék II (1999 . november 24-30.) 47.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9947.htm#E15E26
  Hajdani székely diákélet III. In: Udvarhely Szék II (1999 . november 31 – december 6.) 48.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9948.htm#E15E17
 30. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. December. In: Udvarhely Szék II (1999 . december 8-14.) 49.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9949.htm#E15E23  
 31. Kibédi Mátyus István és a magyar nyelv. In: Udvarhely Szék 2000. 39.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0039.htm#E15E8
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0041.htm#E15E17  
 32. Orbán Balázs szobrai. In: Udvarhely Szék III (2000. január 26 - február 1.) 4.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0004.htm#E15E13  
 33. Egy százéves múltra visszatekintõ váltóeke terv In: Mûvelõdés LIII. 2000. 4. 24-25.  
 34. Udvarhelyen történt 1900- ban. Január In: Udvarhely Szék III ( 2000. január 19-25. ) 3.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0003.htm#E15E21  
 35. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. Február. In: Udvarhely Szék III ( 2000. február 9-15.) 6.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0006.htm#E15E29  
 36. Udvarhelyen történt 1900- ban. Február -március In: Udvarhely Szék III ( 2000. április 5-11.) 14.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0014.htm#E15E30  
 37. Udvarhelyen történt 100 évvel ezelõtt. Július. In: Udvarhely Szék III ( 2000. július 12-18.) 28.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0028.htm#E15E11  
 38. Schola Orbis. In: Pedagógiai információ – határok nélkül Budapest, 2002. október 10–12. A nemzetközi konferencián elhangzott elõadások. Bp., 2003. 170–173.  
 39. Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtára. In: Haáz Rezsõ Múzeum. Székelyudvarhely. 2005. 23–31.  
 40. Napok tára a „naptár”. In: Hargita Népe Kalendárium. 2006, Csíkszereda. 60–61.  
 41. Székelység (1931-1944) néprajzi tárgyú cikkei [A]. In: Örökségünk I (2007) 2. 8-9.
  http://epa.oszk.hu/01200/01214/00002/pdf/2007-2-oroksegunk.pdf#pageIn:8 )  
 42. Ami egy lapból kimaradt. In:  Örökségünk I (2007) 1. 14-15.
  http://epa.oszk.hu/01200/01214/00001/pdf/2007-1-oroksegunk.pdf#pageIn:14 )  
 43. Miatyánk ének 1843-ból. In: Örökségünk II (2008) 1. 16-17. p.
  http://epa.oszk.hu/01200/01214/00005/pdf/016-017.pdf  
 44. Udvarhelyi drágaság. In: Örökségünk II (2008) 3. 19.  
 45. Amikor még szenzáció volt... In: Némafilm-sztárok. [kiállítási katalógus] [h. n. és é. n.]10–14.  
 46. Szejke fürdõ egykoron... (avagy ahogyan apáink látták..)  
 47. Szellemi kincsünk a Székelyudvarhelyi Kódex. [forgatókönyv a Nyújtódi kódexrõl]  
 48. Egy iskola 325 éve. [forgatókönyv a református kollégiumról]  
 49. Szádeczky Kardoss Lajos (memento). In Udvarhelyi Híradó X (1999. április 8.) 26. 7.  
 50. Jeleseink. In: Udvarhely Szék III ( 2000. február 16-22.) 7.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0007.htm#E15E21  
 51. Székelyudvarhely egykori története. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. február 23-29.) 8.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0008.htm#E15E24  
 52. Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... I. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. március 1-7.) 9.
  ttp://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0008.htm#E15E24  

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... II. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. március 8-14.) 10.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0010.htm#E15E26

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... III. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. március 15.) 11.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0011.htm#E15E25

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... IV. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. március 16-28.) 11.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0011.htm#E15E25

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... V. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. március 29 - április 4.) 13.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0013.htm#E15E27

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... VI. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. április 12-18.) 15.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0015.htm#E15E25

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... VII. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. április 19-25.) 16.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0016.htm#E15E22

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... VIII. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. április 26-május 3.) 17.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0017.htm#E15E24

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... IX. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. május 4-10.) 18.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0018.htm#E15E22

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... X. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. május 11-16.) 19.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0019.htm#E15E26

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... XI. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000) 23.

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... XII. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. június 28-július 4.) 26.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0026.htm#E15E24

  Nemes Székely Udvarhely... eredetérôl... XIII. [újraközlés: Erdélyi Múzeum 1898-as számában a Szádeczky Lajos által megjelentetett Szeles János-Szájdel János-féle Udvarhely története ] In: Udvarhely Szék III ( 2000. július 5-11.) 27.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0027.htm#E15E19
 53. Ki volt Szeles János? In: Udvarhely Szék III ( 2000. július 19-25.) 29.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0029.htm#E15E13  
 54. Székelyudvarhely történetéhez. Szigethy Gyula Mihály feljegyzései. In: Udvarhely Szék III ( 2000. július 26-augusztus 1.) 30.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0030.htm#E15E9  
  Szigethy Gyula Mihály feljegyzései. (2. rész) In: Udvarhely Szék III ( 2000. augusztus 2-6.) 31.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0031.htm#E15E20  
  Szigethy Gyula Mihály feljegyzései. (3. rész) In: Udvarhely Szék III ( 2000. augusztus 9-15.) 32.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0032.htm#E15E21
 55. udvarhelyi Plébánia [Az] I. In: Udvarhely Szék III ( 2000. augusztus 23-29.) 34.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0034.htm#E15E12  
  udvarhelyi Plébánia [Az] II. In: Udvarhely Szék III ( 2000. augusztus 30 – szeptember 5.) 35.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0035.htm#E15E15
  udvarhelyi Plébánia [Az] III. In: Udvarhely Szék III ( 2000. szeptember 6-12.) 36.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0036.htm#E15E14  
Közéleti írások:
 1. Mit ér a diák, ha nem mat-fiz-es? A kérdések nyitva állnak. In: Hargita 16 (1983. április 16.)89 (4161) sz.  
 2. Gondolatok a temetõben. In: Hargita XII (1989. szeptember 28.) 228.(3061.)  
 3. Múlt idõ jelen idõben? In: Székely Útkeresõ. 1990. 2. sz.
  http://epa.oszk.hu/01300/01336/00012/pdf/00012.pdf#pageIn:2  
 4. „Nemzetiségünk jövõjérõl akar szólni a következõ hónapok és évek Korunkja” Beszélgetés Kántor Lajossal, a Korunk fõszerkesztõjével (interjú) In: Székely Útkeresõ. 1991. 3. sz.
  http://epa.oszk.hu/01300/01336/00009/pdf/00009.pdf#pageIn:11  
 5. székelyföldi kultúra szolgálatában [A]. (Beszélgetés Ferenczy Ferenc úrral, Székelyudvarhely polgármesterével) In: Székely Útkeresõ 2 (1991) 5-6. sz.
  http://epa.oszk.hu/01300/01336/00011/pdf/00011.pdf#pageIn:3  
 6. Visszaemlékezések egy sötétebb korra Bevezetõ sorok az új rovathoz In: Székely Útkeresõ. 1991. 1–2. sz.
  http://epa.oszk.hu/01300/01336/00008/pdf/00008.pdf#pageIn:2  
 7. Olvasási kultúra és nemzeti azonosságtudat. In: Udvarhelyi Híradó III (1992) 17.  
 8. Útkeresõben. In: Székely Útkeresõ 3 (1992) 1-2-3. sz.
  http://epa.oszk.hu/01300/01336/00012/pdf/00012.pdf#pageIn:2  
 9. A könyveknek megvan a maguk sorsa... In: Udvarhelyi Híradó III (1992 július 23)  
 10. Lelkesüljünk és ünnepeljünk. In: Udvarhelyi Híradó VII (1996. március 14.) 21.  
 11. Közlekedési anarchia. In:Udvarhelyi Hiradó X (1999. december 21.) 99. l.
  http://www.hhrf.org/uh/1999/uh10099.htm#E14E15 )  
 12. Nyelvünk védelmében. In: Udvarhely Szék. 1999. 51., 52. sz.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9950.htm#E15E22
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9951.htm#E15E20  
 13. Több szem többet lát... In: Udvarhely Szék II (1999. április 23-29) 8.  
 14. összefogás kapuja [Az]. In: Udvarhelyi Hiradó X. (1999. november 4.) 86. l. (
  http://www.hhrf.org/uh/1999/uh10086.htm#E14E25 )  
 15. Az aradi vértanúk emléke (Zala György szobra). In: Udvarhely Szék II (1999.október 13-19.) 41.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/1999/udv9941.htm#E15E20  
 16. Dr.Vofkori József emlékkiállítása a múzeumban. In: Udvarhelyi Hiradó XI (2000. március 16.) 22. l.
  http://www.hhrf.org/uh/2000/uh11022.htm#E14E23 )  
 17. Nemzetközi összefogás szellemi mûkincseink védelmében. Múzeumi tárgyak preventív konzerválása In: Udvarhely Szék III (2000. február 2-8.) 5.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0005.htm#E15E25  
 18. Új század küszöbén...?! In: Udvarhely Szék III (2000. január 12-18.) 2.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0002.htm#E15E20  
 19. A korona legerôsebb védfala a nép. In: Udvarhely Szék III (2000. január 5-11) 1.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0001.htm#E15E17  
 20. Március idusára. In: Udvarhely Szék III ( 2000. március 15.) 11.
  http://www.hhrf.org/udvarhelyszek/2000/udv0011.htm#E15E22  
 21. Félreértéseim félreértései ellen... avagy egy színtársulat nyilvános megkövetése. In: udvarhelyi Híradó XII (2001. február 27.) 16.
  http://www.hhrf.org/uh/2001/uh12016.htm#E14E31  
 22. Egy vidéki ösztöndíjas fõvárosi benyomásai I. In: Udvarhelyi Hiradó XIII (2002. július 26.) 87.
  http://www.hhrf.org/uh/2002/uh13087.htm#E14E18

  Egy vidéki ösztöndíjas fovárosi benyomásai II. In: Udvarhelyi Hiradó XIII (2002. július 29.) 88. l.
  http://www.hhrf.org/uh/2002/uh13088.htm#E14E20 )

  Egy vidéki ösztöndíjas fovárosi benyomásai III. XIII (2002. július 31.) 89. l.
  http://www.hhrf.org/uh/2002/uh13089.htm#E14E22 )

  Egy vidéki ösztöndíjas fovárosi benyomásai – IV. Kerepesi temetõ. In: Udvarhelyi Hiradó XIII. (2002. augusztus 2.) 90. l. (
  http://www.hhrf.org/uh/2002/uh13090.htm#E14E20 )

  Egy vidéki ösztöndíjas fovárosi benyomásai – V. Látogatóban a Nemzeti Színházban. In. Udvarhelyi Hiradó XIII (2002. augusztus 7.) 92. l. (
  http://www.hhrf.org/uh/2002/uh13092.htm#E14E19 )  
 23. Történész kerestetik! [nekrológ Imreh István fölött]. In. Udvarhelyi Hiradó XIV (2003. február 4.) 22. l. (
  http://www.hhrf.org/uh/2003/uh14022.htm#E14E20 )  
 24. Kis Gergely méltatása szoboravatása alkalmából. In: Udvarhelyi Híradó.  XV (2004. szeptember 23.) 187.
 25. Orbán Balázs emberi nagysága. Orbán Balázs méltatása születésének 177. évfordulóján. 2006.február.05.  
 26. Az emberarcú tudomány szolgálatában. [nekrológ Dr. Vofkori László fölött]. In: Hargita Népe XX (2008. március 19.) 66.
  http://www.hhrf.org/hargitanepe/2008/marc/hn080319.htm#E15E4  
 27. Építtetett a M. Kir. Szakiskola által Isten segedelmével 1942-ben… In: Udvarhelyi Híradó, 19 (2008. november. 11). 221. http://www.szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/73005/epittetett-a-m-kir-szakiskola-altal-isten-segedelmevel-1942-ben%E2%80%A6  
 28. Elhunyt Jakó Zsigmond... [nekrológ Jakó Zsigmond fölött] In: Udvarhelyi Híradó. 19 (2008. október 30) 213. http://szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/72760/elhunyt-jako-zsigmond  
 29. Bende Katalin laudációja. „Csak azt tettem jó akarattal, amit kellett.” In: Mûvelõdés LXII (2009) május-június http://www.muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=739
 30. A köz hasznára – az ég kegyelmével [nekrológ Csetri Elek fölött] In: Hargita Népe XXI (2010. január 27.) 18. http://www.hhrf.org/hargitanepe/2010/jan/hn100127.htm#E15E10
 
Elõadások:
 1. Kapcsok nélkül kötelékben?!  Elhangzott: Párbeszéd konferencia–Székelyudvarhely, 1996. március 29.  
 2. Gondolatok az iskolai könyvtárak felélesztésérõl. Helyzetkép és perspektíva – Az olvasásról. Az Erdélyi Magyar Olvasás Egyesület elsõ konferenciája. Kézdivásárhely, 1997. május 23.  
 3. Az iskolai értesítõk, mint bibliográfiai adattár. Bethlen Könyvtári Napok, Nagyenyed, 1997. június 6-7.  
 4. 1848 értelmezései a század eleji udvarhelyi sajtó tükrében (ünnepi beszéd). Elhangzott: Agyagfalva. 1998. október 16.  
 5. Könyvek és könyvtárak Székelyudvarhelyen. Hyperion szellemi mûhely, Székelyudvarhely, 1999. április 28.  
 6. Amink van és amink nincs. Hargita Megyei Kulturális Központ, Csíkszereda 1999.  
 7. Szó és képe, avagy a képtõl a képtelenségig. Elhangzott A Magyar Olvasástársaság Pápán megrendezett konferenciáján, 2000. április 28-29-én  
 8. Kibédi Mátyus István és a magyar nyelv. Kibéd, 2000. május  
 9. Schola Orbis. Iskolatörténeti adatbázis-építés jelentõsége.   Erdélyi Magyar Közmûvelõdési és Könyvtárügyi konferencia. Hargita fürdõ. 2000. augusztus 26.  
 10. Schola Orbis. Pedagógiai információ – határok nélkül nemzetközi konferencia. Budapest, 2002. október 10–12.  
 11. Kossuth Lajos a világhálón. Elõadás Kossuth emlékülés Kézdivásárhely, Vigadó. 2002. szeptember 13  
 12. Udvarhely a századfordulón. Mezõváros és vidéke tudományos konferencia, Kézdivásárhely, 2002. június 8.  
 13. Mezõgazdasági gépkínálat Erdélyben a XIX/XX. század fordulóján. EME vándorgyûlés. Székelyudvarhely, 2005. június 4.  
 14. Ritka könyvek Udvarhelyen. Városi Könyvtár. In: Udvarhelyi Híradó XVII (2006. május 2.) 83.
   
 15. Életérzések egy kéziratos gyûjteményben. Miksa László gyûjteménye. Az önszórakoztatástól a társadalmi kritikáig – diabemutatóval egybekötött elõadás. Kolozsvár - Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban – tudományos konferencia, 2006. május 24–27.  
 16. Haáz Rezsõ Múzeum és Tudományos könyvtára – diabemutatóval egybekötött elõadás – Kolozsvár – Magyar Tudomány Napja Erdélyben tudományos ülésszak: A székelyföldi múzeumok és könyvtárak, 2006. október. 24  
 17. A hagyományos könyvtár digitális formában – diabemutatóval egybekötött elõadás Sepsiszentgyörgy - Változó olvasói szokások a digitalizált világban újabb kihívások kereszttûzében a könyvtár és az iskola. RMKE vándorgyûlésének konferenciáján. 2006. november 10-11.  
 18. Orbán Balázs szobrai – diabemutatóval egybekötött elõadás – Mûvelõdési ház, 2006. január.17  
 19. Iskolatörténeti rekonstrukciós adatbázis – az iskolai értesítõ. Az erdélyi (a magyar) iskolai oktatás története.  Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály – Magyar Tudomány Napja Erdélyben, Kolozsvár, 2007. november 24.  
 20. Jó, jó... Kibédi Mátyus István, de mit tud a világ róla. Kibédi Mátyus István orvosdoktor, a magyar táplálkozástudomány óriása (Tudományos emlékgyûlés) Kibéd, 2007. augusztus 25.  
 21. Hagyományos Könyvtár – Digitális Könyvtár (Könyvtári stratégiák) Aradi Hagyományõrzõ Polgárok Egyesülete. Arad, 2007. február 22.  
 22. Könyvtár a digitális korszakban (korszerû dokumentumrögzítési technikák) Hagyományõrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2007. május 30.  
 23. Kájoni János  a világhálón. Kájoni János Megyei Könyvtár-névadó ünnepség, Csíkszereda, 2008.02.21.  
 24. Biblia éve – 2008 [A]. elõadássorozat szervezése a Városi Könyvtárral karöltve (2008 folyamán - kurens)
   
 25. Irodalomoktatás a székelyudvarhelyi református kollégiumban. Elõadás XVII. Szabédi-napok: kollégiumok és az irodalom. Kolozsvár, 2008. május.16.  
 26. 18–19. Századi nyomtatott színes (elõzék)papírok. kiállítás + elõadás (Múzeum, Erdélyi magyar restaurátorok IX. Konferenciája – 2008. október.06.;  Erdély Reneszánsza szakmai konferencia. (Reneszánsz Éve 2008.) Kolozsvár. – 2008. október. 8-11.
  http://www.hrmuzeum.ro/Allomanyok/szinespapir.pdf  
 27. karzattól az alagsorig!?! [A] – elõadás [Gidó Csabával közösen] Magyar Tudomány Napja. Hargita Megyei Hagyományõrzési Forrásközpont – Székelyudvarhely, 2008. november 4.  
 28. Volt egy két értelmû kor. „Csak azt tettem jó akarattal, amit kellett”– Bende Katalin méltatása az EMKE Monoki díjának átadásakor. – Kolozsvár, 2009. április 4.  
 
Egyéni és közös (szak)kiállítások:
 1. Reklám és üzlet a századelõ [XX. sz.] Székelyudvarhelyén. Haáz Rezsõ Múzeum, Székelyudvarhely, 1994. október 26. [idõszakos kiállítás]  
 2. Erdély Országnac régi typographiái az az chronica nyomdászoknak dolgairól az XVI-XVII. századból. [Muckenhaupt Erzsébettel közösen] Csíki Székely Múzeum. 1995. november [idõszakos kiállítás]  
 3. Erdély címerekben. Haáz Rezsõ Múzeum, Székelyudvarhely, 2000; Csíkszentmárton, 2001. november 10. [idõszakos kiállítás]  
 4. Betûk varázsa – régi könyvek iniciáléi. Haáz Rezsõ Múzeum, Székelyudvarhely, Csíksomlyó, 2001. [idõszakos kiállítás]  
 5. Lapos világ. Erdélyi, székelyföldi térképek, XVII–XVIII. századi térképillusztrációk . Haáz Rezsõ Múzeum, Székelyudvarhely, 2002. [Zepeczaner Jenõvel közösen] [idõszakos kiállítás]  
 6. Vallásos illusztrációk. Haáz Rezsõ Múzeum, Székelyudvarhely, 2002. [idõszakos kiállítás]  
 7. Könyv a könyvben. Illyefalva. 2003. augusztus 26. Haáz Rezsõ Múzeum, Székelyudvarhely, 2004. [idõszakos kiállítás]  
 8. Ólomvirágok. Nyomdász ornamentikák. Haáz Rezsõ Múzeum, Székelyudvarhely, 2004. október 5. [idõszakos kiállítás]  
 9. Illusztrált hónapok. Haáz Rezsõ Múzeum, Székelyudvarhely, 2007; Udvarhelyszéki est. Kriza János Néprajzi Társaság - Kolozsvár, 2008. február. 27. [idõszakos kiállítás]  
 10. 18–19. századi nyomtatott színes (elõzék)papírok. Haáz Rezsõ Múzeum, Székelyudvarhely,  2008. október 6. [idõszakos kiállítás] l.m.
  http://www.hrmuzeum.ro/index.php?mmi=09&smi=02&ssmi=17π=01;
  http://www.hrmuzeum.ro/Allomanyok/szinespapir.pdf
 11. Udvarhely mûvelõdéstörténete. Haáz Rezsõ Múzeum [állandó] [munkaközösségi kiállítás]
  l.m. www.hrmuzeum.ro > Kiállítások >> Állandó kiállítások >> Udvarhely mûvelõdéstörténete (>> Kiállítási képek)  
 12. Békesség Istentõl. A székelyföldi reformáció évszázadai. [idõszakos kiállítás] [munkaközösségi kiállítás, udvarhelyszéki egyházmegyével közösen] l.m. www.hrmuzeum.ro > Archívum >> Kiállítások >> Békesség Istentõl (>> Kiállítási képek) http://www.hrmuzeum.ro/index.php?mmi=09&smi=01&ssmi=12π=01  
 
Kiállításmegnyítók:
 1. Rendkívüli kiállítás rendhagyó környezetben. – [Udvarhelyi mûvészek közös kiállítása. Ugron kúria] In: Udvarhelyi Híradó V (1994. szeptember 22.) 76.  
 2. nemesség kötelez... [A]. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  nyári évzáró kiállítása. Székelyudvarhely, 1996. június  
 3. Egy kiállítás margójára. – Könczey Elemés és Kelemen Albert – Kálmán közös kiállítása., Székelyudvarhely, 1997. március 1.  
 4. Provokáló képek. – Kelemen Albert Festészet-grafika kiállítása. Haáz Rezsõ Múzeum. Székelyudvarhely, 1998. szeptember 16.  
 5. Képek egy virtuális valóságból. – Kettõs Tamás (Vác) festõmûvész kiállítása. In: Udvarhelyi Híradó X (1999. október 21.) 84.
  http://www.hhrf.org/uh/1999/uh10084t.htm  
 6. Új színt a pallettára! – Könczey Elemér festészeti kiállítása. Székelyudvarhely, 1999.április 3.  
 7. Alkotás szenvedélyes fájdalma [Az]. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  nyári évzáró kiállítása. Székelyudvarhely, 2000. június 6.  
 8. Szemem a lelkem. – Patkó Éva fotókiállítása, Tea pub, Székelyudvarhely, 2000. november 16.  
 9. Indulás érkezés. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  õszi évzáró kiállítása. Székelyudvarhely, 2000. november  
 10. Benne vagyunk a képben. – Gondolatok Farcádi Sándor Levente mûvészetérõl. Gondüzõ Étterem, Székelyudvarhely, 2000. december 2.  
 11. Csillag István és Simon Repolski Imola rendhagyó kiállításához. Székelyudvarhely, 2001. május 16.  
 12. Mosolygó képek. Harmath Zita kisgrafika kiállítása. Tour Info Iroda, Székelyudvarhely, 2001. január 24.  
 13. Frappánsan: „Én köszönöm jól vagyok, s te?”. Könczei Elemér karikatura kiállítása.  Székelyudvarhely, 2001. augusztus 3.  
 14. Karácsonyi tárlat. 2001. december – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  karácsonyi kiállítása. Székelyudvarhely, 2001. december 19.  
 15. Forró Ágnes a lélekvadász. Székelyudvarhely Tour Info Galéria 2002. május 24-én  
 16. Képzelet határok nélkül. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  nyári évzáró kiállítása. Székelyudvarhely, 2002. június 14.  
 17. Visszafogottabban figyelem... – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola I–VIII. Osztályos növendékeinek  nyári évzáró kiállítása. Székelyudvarhely, 2002. április 17.  
 18. Szabó Károly és szociomúlt képei. – Városi Könyvtár, Látvány és hangzóanyagtár, 2002. június 26.  
  http://www.hhrf.org/uh/2002/uh13076.htm#E14E20
 19. Ki is Harmath Zita? Kiállításmegnyító. Tour Info iroda, Székelyudvarhely, 2002. november 20.  
 20. Még véletlenül sem akarom önmagam ismételni...! A „hazajöttem”,  vagy inkább a „hazaérkeztem” dilemmája [Moldován Gyula festészeti kiállítása. Székelyudvarhely, 2003. április 4-én]  
 21. I–VIII. osztályosok tavaszi tárlata – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  kiállítása. Székelyudvarhely, 2003. április 29.  
 22. Meleg színek gazdag lelkû festéje – Gáll Attila. Székelyudvarhely, 2005. augusztus 17.  
 23. Agyagba zárt hagyaték. – László Károly kerámiakiállítása. Kályhacsempe másolatok és rekonstrukciók. Kézdivásárhely – Céhtörténeti Múzeum, 2005. június 15.  
 24. Mélységbe ágyazott önmérséklet avagy a fény és árnyék (köz)játéka. – [Jakab András kiállítása a Szállodában] Székelyudvarhely, 2005. november 19.  
 25. Õszi kiállítás 2005. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  kiállítása. Székelyudvarhely, 2005. október 14.
 26. agyag gyötrelmes metamorfózisa [Az]. – László Károly csempekiállítása Székelykeresztúrt, 2006. január 18.  
 27. EKE ART. Székelyudvarhely, Mûvelõdési Ház, 2006. február 12.  
 28. László Károly kerámia kiállítása Kovásznán (2006. március 5.)  
 29. És lásd, akadt nõ, ki érti a szavakat... – Szõcs Lídia festménykiállítása. Székelyudvarhely, 2006. március 19.  
 30. Még nincs veszve minden...  – Dezsõ László természetfotó kiállítása. Székelyudvarhely, 2006. április 8.  
 31. S ilyenkor kit dicsérjen az ember? – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  tavaszi kiállítása. Székelyudvarhely, 2006. április 27.  
 32. Jakab Zsolt kiállítása – HerrTravel iroda. Székelyudvarhely, 2006. április 28.  
 33. Lélekrezdülések – Kolumbán Antal Ilonka akvarell kiállítása. Székelyudvarhely, 2006. szeptember 22.  
 34. Zsivajgó Természet. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  õszi tárlata, Székelyudvarhely, 2006. október 19.  
 35. Kovács István és képes hagyatéka – Könyvbemutató és fotókiállítás. Székelyudvarhely, 2006. november 2.  
 36. Karácsonyi hangulat a Pallóban – Év végi gyûjteményes kiállítás. Székelyudvarhely, 2006. december 12.  
 37. 17 kép, s ami mögötte van... – Élesdi alkotótábor udvarhelyi kiállításának méltatása. Székelyudvarhely, 2007. január 14.
  http://www.mkk.ro/nd.php?nameIn:ShowOferta&whatIn:73  
 38. kis ember nagy világa [A]. – Az EKE székelyudvarheyi tagozatának fotókiállítása. Székelyudvarhely, 2007. április 22.  
 39. Mûvészet költészet [A]. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  tavaszi kiállítása. Székelyudvarhely, 2007. május 3.  
 40. Van egy intézmény. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  tavaszi kiállítása. Székelyudvarhely, 2007. május 16.  
 41. Egy elegáns kiállítás. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  évzáró kiállítása. Székelyudvarhely, 2007. június 14.  
 42. Természet és mûvészet viszonya. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  õszi kiállítása. Székelyudvarhely, 2007. október 16.  
 43. Hangolmányok Kelemen Albert illusztrációsorozatához. – Székelyudvarhely, 2008. január. 10.  
 44. kettõs öröm [A]. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola tavaszi tárlata.  2008. április. 28.  
 45. Gondolkodó festõ. – Nagy György grafikai és festészeti kiállítása, Városi Könyvtár, Székelyudvarhely, 2008. szeptember 18.
 46. csikóhal metamorfózisa [A]. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  tavaszi kiállítása. Székelyudvarhely, 2008.  
 47. Meseváros – mesekiállítás. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  karácsonyi kiállítása. Székelyudvarhely, 2008. december 18.  
 48. Színek dominanciája. – Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek  õszi kiállítása. Székelyudvarhely, 2008. november 10.  
 49. Tomcsa Sándor mûvészete. Kiállításmegnyitó – Õ szi tárlat kisvárosban – Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár – 2008. augusztus 29.  
 50. Örökségünk védelmében. – EKE õszi fotókiállítása –Székelyudvarhely – Mûvelõdési ház – 2008. november 09.  
 51. Újragondolt struktúrák. Bevezetõ Török Ferenc kiállítási katalógusához. – 2009. február 19.  
 52. Kulcs önmagunkhoz. – Könczey Elemér karikatúrakiállítása – Székelyudvarhely – Haáz Rezsõ Múzeum – 2009. április 01.  
  http://erdely.ma/kultura.php?id=50170&what=archivum (2009-04-05)
 53. Az elsajátítástól, a megtanulásig. Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola V–VII. Osztályos diákok tavaszi kiállításának megnyitója 2009. május 7.
 54. Mi fõ a fazékban? Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek kiállítása. 2009. május 13.
 55. Mikor Nyírõrõl hallok...? Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek kiállítása. 2009. május 28.
 56. Lábnyomok és kézjegyek. Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek kiállítása. 2009. június 12.
 57. Csalafintaság, vagy valóságábrázolás? Könczey Elemér karikatúra kiállítása – Székelykeresztúr – Molnár István Múzeum – 2009. június 14.
 58. A gyermek természetétõl a természet gyermekeiig. Pallós diákok nyári gyakorlati munkáinak kiálítása 2009-10-15
 59. A nevettetés grafikusa – Könczey Elemér karikatúra kiállítása – Kézdivásárhely, 2009. 10. 19.
 60. Örökségünk, jelenünk képekben. EKE kiállítás – Székelyudvarhely. 2009. 11. 15.
 
Digitalizált könyvek:
 1. http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses_p.phtml?partnerIn:PARTNER0043

SZÉKELYTÁMADT VÁR TÖRTÉNETE KÉPEKBEN

 A Kulturális Örökség Napja alkalmából a Székelytámadt Vár udvarán kiállításmegnyitóra került sor. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, a Haáz Rezsõ Múzeum, az Eötvös József Szakközépiskola, a Székelyföldi Legendárium és Kováts Fényképészet szerencsés együttmûködése nyomán egy szabadtéri (panós) kiállítást tárunk az érdeklõdõk elé.

Részletek »»

Van három perced a Székelytámadt várra?

Van három perced a Székelytámadt várra?

Részletek »»
    onkormanyzat logo A múzeum fenntartója Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatala Információk | Kapcsolat | Munkaközösség