Published outside the series

Péter Attila: Keresztek Székelyudvarhelyen 1993-ban.
Székelyudvarhely. 1994.
Balázsi Dénes: Ne nézze senki csak a maga hasznát. Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén.
Székelyudvarhely. 1995.
Balla Árpád - Kiss A. Sándor: Magnézium a biológiában, magnézium a gyerekgyógyászatban.
Csíkszereda. 1996.
Kovács Piroska: Orbán Balázs kapui.
Székelyudvarhely-Máréfalva. 2003.
Kovács Mózes: A nagy kisérlet.
Székelyudvarhely, 2008.
Sófalvi András – Visy Zsolt (szerk.): Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből.
Énlaka–Székelyudvarhely, 2012.
Kovács Piroska:Orbán Balázs kapui.
Székelyudvarhely, 2012.
ANNA-SORSOK
Válogatás a Haáz Rezső Múzeum pályázati kiírására készült irodalmi művekből.
Székelyudvarhely, 2015.