A 19. Areopolisz kötetről

Az Areopolisz kutatócsoport 19. évkönyvét (Székelyudvarhely, 2020. 372 old.) tartalmi és műfaji változatosság jellemzi. A politika-, közigazgatás-, gazdaság-, család-, egyház- és iskolatörténeti témájú tanulmányok, forrásközlések mellett művészet, művelődés és irodalmi témájú írások gazdagítják a 2020-ban kiadott tudományos évkönyvet. Az új témák új szerzőket sejtetnek. Hargita megye határain kívülről, sőt országhatáron túlról is érkeztek tanulmányok közlésre. Bár a kötet összeállását számos dolog nehezítette, melyek közt a levéltárak, könyvtárak korlátozott működése, a kötetben olvasható tanulmányok jelzik, hogy a helyismereti kutatások nem álltak le. Továbbra sem szűkölködünk tisztázandó vagy éppen újraértékelendő helyismereti eseményekben, új adatokat tartalmazó forrásokban.

Tartalom: Szász Hunor: A székely határőrség szervezésének hatásai Csík-, Gyergyó- és Kászonszék közigazgatására 1762–1763 során; Fazekas Csaba: Szilágyi Lajos emlékirata a 19. századi Erdélyről; Gidó Csaba: „Nagyon meguntak itt minket, s bizony mi is nagyon vágyunk haza.” Udvarhely megyei menekültek 1916-ban; Nagy Éva: A tisztviselő, aki mindig talpra esett: Morvay Endre pályája impériumváltás előtt és után; Demeter Csanád: Szeszháború Udvarhely megyében (1945); Veres Péter: In memoriam Ubornyi Mihály (1930–1998); Bicsok Zoltán: Csíkszéki nemesi családok címerváltozatai – címerfejlődési modellek a pecsétanyag alapján; Kolumbán Zsuzsánna: „Mári kedves kezeibe.” Id. vargyasi Daniel Gábor plankensteini Rauber Máriának írt levelei; Róth András Lajos: „Örömmel és örök tulajdonjoggal…”; Dávid Gyula: Szabó András (1871–1957); Muckenhaupt Erzsébet: „Nehéz idők szomorú emlékezetéül” Adalékok az 1980. évi csíksomlyói könyvlelet történetéhez; Nagy Bernadett: Lokalizált és fiktív Uz Bence. Nyirő József Uz Bence című könyvének recepcióközpontú vizsgálata; Vargha Fruzsina: Semmi nem vész el, csak átalakul. A gyergyószárhegyi művésztelep.

A kötet kiadási költségeit a Bethlen Gábor Alap támogatta.
Szerkesztők: Kolumbán Zsuzsánna és Róth András Lajos

Kolumbán Zsuzsánna