„A DOBERDŐ HŐSE”

Kratochvil Károly altábornagy, a sokoldalú hazafi
2017. január 4 – 17.


Székelyudvarhelyre érkezett a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet „A Doberdó hőse - Kratochvil Károly altábornagy, a sokoldalú hazafi” című vándorkiállítása.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban emlékkonferenciával kezdődött meg 2016 júniusában a Kratochvil Károly halálának 70. évfordulójára szervezett programsorozat. Az eseményen nyitották meg a szóban forgó kiállítást, amely tematikus elrendezésével az altábornagy pályafutásának jelentősebb időszakait öleli fel, külön hangsúlyozva szerepét az első világháborúban, tevékenységét a Székely Hadosztály, a debreceni 6. vegyesdandár, valamint a Hadimúzeum parancsnokaként. A tárlat több vidéki anyaországi város után Párciumba és Székelyföldre is eljutott. Kecse Attila nagyváradi gyűjtő első világháborús gyűjteményével kiegészített kiállítás eddig Nagyváradon, Nagyszalontán és Kézdivásárhelyen volt látható, január 4-től a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban tekinthető meg.

A tárlat az 1869-ben született Kratochvil Károly emléke előtt tiszteleg. A kiállítás szervezői szerint a főtiszt egyike a magyar történelem méltatlanul elfeledett nagy alakjainak, pedig élete és pályafutása több szempontból is figyelmet érdemel. A nagy háború ideje alatt három teljes éven át volt a magyar királyi nagyváradi 4. honvéd gyalogezred parancsnoka. Ezredével végigjárta mind a galíciai, mind pedig az olasz hadszíntereket. Nemcsak nagyszerű katona volt, hanem kiváló pedagógus, kiemelkedő felkészültségű szakember és nagy hatású, rendkívüli egyéniség, talán egyike az utolsó polihisztoroknak, aki festészettel, iparművészettel éppúgy foglalkozott, mint írással, történelemmel, közélettel és külpolitikával. Székelyudvarhelyen – a vándorkiállítás hetedik állomásán – a múzeumépület egykori lakóinak történetével, Haberstumpf Artúr, Jenő és Gyula sorsának bemutatásával egészül ki a tárlat, melyen olyan különleges tárgyak is megtekinthetők, amelyek udvarhelyszéki katonáké voltak. Az eredeti Vasszékely-szobor egyetlen megmaradt darabját is láthatják a látogatók.