A Haáz Rezső Múzeum állást hirdet MUZEOLÓGUS munkakörben

A Haáz Rezső Múzeum

2014. október 14-én, 10:00 órától

állást hirdet MUZEOLÓGUS munkakörben

 

I. Követelmények:

A versenyvizsgára való beiratkozáshoz szükséges feltételek:

a) Rendelkezzen felsőfokú iskolai végzettséggel történelem szakterületen

b) Legyen legalább öt éves szakmai tapasztalata

c) Ismerje felhasználói szinten a MS Office-t

d) Képes legyen a csapatmunkára

e) Nyitott legyen a rugalmas munkaidőre

 

II. A beiratkozáshoz szükséges iratok:

a) Kérés a versenyvizsgára való beiratkozáshoz

b) Szakmai önéletrajz

c) Személyi igazolvány másolata

d) Szakirányú végzetséget igazoló okiratok másolata

e) Munkakönyvi másolat, vagy igazolás, amivel bizonyítja a munkatapasztalatát

f) Erkölcsi bizonyítvány

g) Orvosi igazolás

 

III. A vizsga tematikája

a) 311/2003 számú törvény. (a múzeumokat és közgyűjteményeket szabályozó törvény)

b) 182/2000 számú törvény. (a nemzeti kulturális örökség védelmét szabályozó törvény)

c) Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1993.

d) Hermann Gusztáv-Mihály: A székely történelem kis tükre (a kezdetektől 1848-ig). Udvarhelyszék Kulturális Egyesület – Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2007.

e) Zepeczaner Jenő (szerk.): Haáz Rezső Múzeum. Székelyudvarhely, 2005.

 

IV. A versenyvizsga:

a) A jelentkezési iratcsomót 2014. szeptember 15., 12:00 óráig várjuk a Kossuth Lajos utca 29 szám alá.

b) A versenyvizsgán való résztvételre jogosult személyek névsora 2014. szeptember 19., 15:00 órától lesz kifüggetve a múzeum székhelyén.

c) versenyvizsga szakaszai: 2014. október 14., 10:00 óra – írásbeli vizsga; 2014. október 17., 14:00 óra – szóbeli vizsga.