A Haáz Rezső Múzeum képzőművészeti gyűjteményének részét képező festmények restaurálása

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum hivatászszerűen teljesíti szakmai feladatait, melyek része a gyűjteményben őrzött műtárgyak állagmegóvása, konzerválása és restaurálása is. Ezirányi tevékenységünk az elmúlt években a kiállításrendezések által megkövetelt konzerválási, kisebb restaurálási munkálatok végzésében merült ki. Az egy főre korlátozott restaurátori személyzet általa saját kiállítások alkalmával újonnan megvásárolt vagy adományozott, esetleg kölcsönzött tárgyakat konzerválása-restaurálása történt, illetve hangsúlyt fektettünk a régészeti ásatások alkalmával gyűjteménybe került és beavatkozást igénylő tárgyak megóvására.
Múzeumi restaurátor műhelyünk alapfelszereltséggel rendelkezik, amelynek folyamatos bővítése hozzátartozik az intézményi küldetésünk teljesítéséhez. A restaurátori munkakörben alkalmazott személy főként fém-, fa- és kerámia restaurálására szakosodott, így a festményrestaurálás nagy hiányt jelent számunkra. A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma által meghirdetett, műtárgyak szakszerű restaurálását finanszírozó pályázat valóságos űrt töltött be intézményünk számára. Az 1.500.000 Ft értékű támogatást a pályázati dokumentációba foglalt cél szigorú betartása révén használtuk fel: műtárgyak szakszerű restaurálását szolgáltatói szerződés ellenében a Csíkszeredában élő Mara Zsuzsanna okleveles restaurátor végezte el.
A sikeres pályázat keretében a képzőművészeti állományunk öt műtárgyát tudtuk szakszerű restaurálási folyamat alá helyezni. Nem a legrégebbi, s nem is a legértékesebb műtárgyakról beszélhetünk, de eszmei értékük miatt indokolt volt az állományvédelmi és restaurálási munka szakszerű elvégzése. Két alkotás a múzeum alapító Haáz Rezső munkája, három festmény pedig az udvarhelyi felekezeti oktatásban igen fontos szerepet betöltő festő-pedagógus Spanyár Pát nevéhez fűződik. Az utóbbi alkotó születésének 150 éves évfordulója alkalmából 2024 januárjában, a Magyar Kultúra Napja Alkalmából gyűjtemények kiállítást nyitunk a Képtár kiállítótereiben. Ezen alkalommal az újonnan restaurált Spanyár-festmények is közszemlére kerülnek.
A pályázathoz szükséges lebonyolítói feladatkört a PULSZKY TÁRSASÁG - MAGYAR MÚZEUMI EGYESüLET vállalta.
Alább tételesen részletezzük a NKA-támogatás által elvégzett restaurálási folyamat eredményeit, fotódokumentációval szemléltetve jelen kulturális projekt hatékonyságát.

1. Haáz Rezső: Régi ellátási rendszer a kollégiumban című festményének restaurálása

1.1. A műtárgy adatai

Alkotó: Haáz Rezső
Cím: Régi ellátási rendszer a kollégiumban
Keltezés éve: nincs
Feliratozva: nincs
Anyag, technika: olaj, vászon
Méret (magasság, szélesség): ráma nélkül: 180x110 cm
Tulajdonos: Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely
Leltári szám: 1777/1952.12.31.

 

 1.2. A műtárgy állapota restaurálás előtt
A festmény hordozója egy durvább szövésű vászon, hátoldalán keresztpántokkal ellátott vakkeretre van feszítve. A hordozó viszonylag jó megtartású, a festékréteg jól kötődik a hordozóhoz. Alapozása fehér színű. A festett felület enyhén szennyezett. A vakkeret mentén, a felületen többhelyen is mutatkoznak festékhiányok, kisebb méretű szakadások, utólagos pótlások.

 

1.3. A restaurálás lépései
• A festmény fotódokumentálása, fototechnikai vizsgálata

A festmény hátoldala

Részlet (bal felső rész)

A festmény felülete (részletek)

Hátoldal (visszatűrt vászon)

UV lumineszcencia

A festmény hátoldalán többrét visszatűrt vászon, arra enged következtetni, hogy a festmény nem eredeti állapotában van. Az UV fénnyel megvilágított részen, a mattos felület is átfestésre utal.

• A festmény leválasztása a vakkeretről

A vakkeret leválasztása után szépen elénktárult az átfestett vászon.

• A hátoldal tisztítása (mechanikusan, ecsettel porszívózással)

• Az előoldal tisztítása

A festmény felületét egységesen, enyhe poros szennyeződés borította, néhol lenolajra utaló megfolyásokkal.

• A lyukak és hiányok kiegészítése több részben történt.
A vásznon levő lyukak hátulról Beva film segítségével voal anyaggal lettek megerősítve, majd az alapozás és festékréteghiányok kiegészítése krétás enyves tömítőmasszával történt.
• A vakkeret tisztítása, kezelése alkohollal és Rexillel.
• Esztétikai helyreállítás: A festmény lakkozása lakkbenzinben oldott dammár lakkal történt, a retusálás olajfestékkel.

A kép restaurálás után

 

 

2. Spanyár Pál: Fürjek című festményének restaurálása

2.1. A műtárgy adatai

Alkotó: Spanyár Pál
Cím: Fürjek
Keltezés éve: nincs
Feliratozva: jobb alsó sarokban: Spanyár
Anyag, technika: olaj, vászon
Méret (magasság, szélesség): ráma nélkül: 65,5x46,5 cm
Tulajdonos: Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely
Leltári szám: 6931/9/1979.03.14.

A festő szignója

2.2. A műtárgy állapota restaurálás előtt

A festmény hordozója egy sűrűn szőtt csíkos vászon, vakkeretre feszítve. A vászon csíkozása a festett felületen is áttetszik, főleg a kép alsó regiszterében. A festmény hátoldala enyhén szennyezett, a vakkeretet feszítő ékekből egy darab maradt meg.

A festékréteg rosszul kötődik a hordozóhoz, a nem megfelelő alapozás miatt. A festmény általános problémája a festékréteg nagyméretű hiányossága, főleg a kép szélein. A festett felület enyhén szennyezett.

2.3. A restaurálás lépései

• A festmény fotódokumentálása, fototechnikai vizsgálata

A festmény hátoldala

A hiányzó ékek

A kép felülete surlófényben egyenletlen, hullámos, repedezett, a vakkeret széleinél mély él látszik.

Surló fény

UV lumineszcencia

• A festett felület levédése japánpapírral

Mivel a festékréteg nagyon rosszul kötődik a hordozóhoz az egész kép felületének biztonságát a CMC-vel rögzített japánpapír bíztosított, a vakkeret eltávolításának és a hátoldal tisztításának idejére.

• A festmény leválasztása a vakkeretről és hátoldal tisztítása mechanikusan

• Konzerválás - a festékréteg megkötése

A megtisztult hátoldal, BEVA 371 konzerválóanyag és foltbenzin 1:3 arányú keverékével történő átitatása után, a vászon vasalással lett préselve, amíg a festékréteg már jól kötődött a hordozóhoz.

A hátoldal átitatása Beva 371-el

Vasalás utáni fokozatos préselés

• Az előoldal tisztítása

A festmény felülete nagyon szennyezett volt. A tisztítás vegyszeres úton történt.

Tisztítópróba

Félbe tisztított állapot

Tisztítás utáni állapot

• A hiányok kiegészítése: A festékréteg felületi hiányai krétás tömítőmasszával lettek kiegészítve.

• Esztétikai helyreállítás: A festmény lakkozása lakkbenzinben oldott dammár lakkal történt, a retusálás olajfestékkel.

A kép restaurálás után

 

 

3. Spanyár Pál: Székely lányok című festményének restaurálása

3.1. A műtárgy adatai

Alkotó: Spanyár Pál
Cím: Székely lányok
Keltezés éve: '36
Feliratozva: bal alsó sarokban: Spanyár Pál
Anyag, technika: olaj, vászon
Méret (magasság, szélesség): ráma nélkül: 46,5 x 61,5 cm
Tulajdonos: Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely
Leltári szám: 6931/6/1979.03.14.

A festő szignója

3.2. A műtárgy állapota restaurálás előtt

A festmény hordozója egy sűrűn szőtt vászon, mely vakkeretre van feszítve. A kép hátoldala poros, az ékekből csak egy hiányzik (jobb alsó sarok).
A festett felület enyhén szennyezett, a festékréteg egyenlőtlen, néhol pasztózus, néhol alig fedi az alapozást, áttetszik a vászon is.
A festékréteg gyengén kötődik a hordozóhoz, az egész felületre kisebb festékréteghiány jellemző.

2.2. A restaurálás lépései

• A festmény fotódokumentálása

A műtárgy restaurálás előtti állapotának dokumentálása nagyon lényeges folyamat. A festmény keretből való kivétele során szemrevételezhetővé vált a keret javításakor, a felületre került bronzcsík, ezenkívül a szélek hiányossága és a festékréteg nagyon rossz kötődése vált szemléletesebbé.

A festmény hátoldala, a díszkeretben

A díszkeret nélküli festmény előnézetből

Az utólagos keretjavításkor felkerült bronzcsík

A rosszul kötődő vagy hiányos festékréteg

• Fototechnikai vizsgálatok, surlúfényben illetve UV lumineszcenciával történő fotódokumentáció

A kép felülete surlófényben egyenletlen, hullámos, a vakkeret széleinél mély él látszik.

• A festmény leválasztása a vakkeretről és a hátoldal tisztítása

Mivel a festékréteg nagyon rosszul kötődik a hordozóhoz az egész kép felületének biztonságát a CMC-vel rögzített japánpapír bíztosított, a vakkeret eltávolításának és a hátoldal tisztításának idejére.

A vakkeret alatt összegyűlt szennyeződés

Félbetisztított hátoldal

• Konzerválás, a festékréteg megkötése

A megtisztult hátoldal, BEVA 371 konzerválóanyag és foltbenzin 1:3 arányú keverékével történő átitatása után, a vászon vasalással lett préselve, amíg a festékréteg már jól kötődött a hordozóhoz.

• Az előoldal tisztítása

A japánpapír eltávolítása

Tisztítópróba

Félbetisztított állapot

Tisztítás után

• A hiányok kiegészítése: A festékréteg néhány, apró felületi hiányai krétás tömítőmasszával lettek kiegészítve.

• Esztétikai helyreállítás: A festmény lakkozása lakkbenzinben oldott dammár lakkal történt, a retusálás olajfestékkel.

A kép restaurálás után

 

 

4. Spanyár Pál: Kislány című festményének restaurálása

4.1. A műtárgy adatai

Alkotó: Spanyár Pál
Cím: Kislány
Keltezés éve: nincs
Feliratozva: bal alsó sarokban: Spanyár
Anyag, technika: olaj, vászon
Méret (magasság, szélesség): ráma nélkül: 44 x 59,5 cm
Tulajdonos: Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely
Leltári szám: 6931/6/1979.03.14.

A festő szignója

4.2. A műtárgy állapota restaurálás előtt

A festmény hordozója egy alapozott vékony sűrűn szőtt vászon. A vásznat vakkeretre feszítették, az ékek kissé kilazultak, némelyik elveszett. A festmény olajfestékkel készült, egyenlő vastagságú, nem pasztózus a felület. A festmény felülete enyhén szennyezett, fehéres penész(?)foltos, a festékréteg helyenként hiányos, az alsó része repedezettebb, középen L alakú (3x1cm-es) szakadás található, a hátoldal poros. A festékréteg stabilan kötődik a hordozóhoz.
A kép felülete surlófényben egyenletlen, hullámos.

4.2. A restaurálás lépései

• A festmény fotódokumentálása (a festmény restaurálás előtti állapotát rögzíti)

A festmény hátoldala

A festmény bal felső sarka

A festmény jobb felső sarka

Hiányzó ékek (jobb alsó sarok)

A szakadás a hátoldalon és elől

Felületi szennyeződés, fehéres foltok és az L alakú szakadás

• Fototechnikai vizsgálatok

Hullámos felület (surlófényben)

UV lumineszcencia

Repedések láthatósága

• A festmény leválasztása a vakkeretről

• A hátoldal tisztítása: szárazon, mechanikusan, ecsettel és porszívozással történt

• Az előoldal tisztítása: mechanikusan és nedves tisztítás váltakoztatásával

Kutatóablakok, tisztítási folyamat

Tisztítási folyamat

Félbetisztított állapot (részlet)

Félbetisztított állapot

• A szakadás megragasztása, a hiányok kiegészítése

A szakadás megragasztása Beva filmmel és szélein előzetesen kirojtozott Voal-al

A szakadás, ragasztás után

A festékréteg hiányának pótlása enyves krétaporos masszával

• A vakkeret tisztítása, kezelése, majd felfeszítése a vakkeretre

A vakkeret lekezelése Rexil-el

Felfeszítésre előkészítve

• A festett felület retusálása (esztétikai kiegészítés)

Az esztétikai kiegészítés előtt a teljes felület egy restuslakkozást kapott. Retus utáni állapot

Retus közben (részlet)

Retus utáni állapot