A Haáz Rezső Múzeum versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére

A Haáz Rezső Múzeum
2015. szeptember 18-án, 10:00 órától
versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére

 

1. RESTAURÁTOR, kezdő szakmai fokozat – meghatározatlan időre

2. REFERENS, I. szakmai fokozat – meghatározott időre

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 

a) Kérés a versenyvizsgára való beiratkozáshoz

b) Személyi igazolvány másolata

c) Szakirányú végzetséget igazoló okiratok másolata

d) Munkakönyvi másolat, vagy igazolás, amivel bizonyítható a régiség

e) Erkölcsi bizonyítvány

f) Orvosi igazolás

g) Szakmai önéletrajz

 

Követelmények:

1. RESTAURÁTOR (felsőfokú végzettség)

a) Felsőfokú iskolai végzettség restaurátori/konzervátori szakterületen

b) Szakmai tapasztalat: nem szükséges

c) MS Office felhasználói szintű ismerete

d) Csapatmunkára való hajlandóság

e) Rugalmas munkaidőre való nyitottság

f) Idegen nyelv ismerete

Szakirodalom:

a) 311/2003 számú törvény. (a múzeumokat és közgyűjteményeket szabályozó törvény)

b) 182/2000 számú törvény. (a nemzeti kulturális örökség védelmét szabályozó törvény)

c) 1546/2003 számú kormányhatározat (a kulturális javak restaurálását és konzerválását szabályozó normatíva)

d) Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek. I– XIV kötetek. Székelyudvarhely, 2001–2014.

 

2. REFERENS I. (felsőfokú végzettség) – múzeumi felügyelő/közönségszervező

a) Felsőfokú iskolai végzettség társadalom-, humán- vagy művészeti tudományok szakterületen

b) Kötelező szakmai tapasztalat: minimum két év múzeumi- vagy a kulturális javak megőrzésének területén

c) MS Office felhasználói szintű ismerete

d) Csapatmunkára való hajlandóság

e) Rugalmas munkaidőre való nyitottság

f) Idegen nyelv ismerete

g) Jó kommunikációs és szervezői készség

Szakirodalom:

a) 311/2003 számú törvény. (a múzeumokat és közgyűjteményeket szabályozó törvény)

b) 182/2000 számú törvény. (a nemzeti kulturális örökség védelmét szabályozó törvény)

c) Hermann Gusztáv: Székelyudvarhely művelődéstörténete. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1993.

d) Zepeczaner Jenő (szerk.): Haáz Rezső Múzeum. Székelyudvarhely, 2005.

 

A versenyvizsga üteme:

- A jelentkezési iratcsomót 2015. szeptember 9-én (referens), illetve szeptember 10-én (restaurátor) 15:00 óráig várjuk a múzeum titkárságán (Kossuth Lajos utca 29. szám).

- A versenyvizsgára jogosult személyek névsora 2015. szeptember 11-én (referens)., illetve szeptember 14-én (restaurátor) 15:00 órától lesz kifüggetve a múzeum székhelyén.

- A versenyvizsga szakaszai: 2015. szeptember 18. 10:00 óra – írásbeli vizsga; 2015. szeptember 23.10:00, illetve 11:00 óra – szóbeli vizsgák.

BŐVEBB INFORMÁCIÓK