A Lustra 2018. évi második számáról

A Lustra 2018. évi második számában 11 ismeretterjesztő írás kapott helyet. A lapszám első rovata ez alkalommal a Mesterjegy, melyben Gyöngyössy János tollából az Illusztrációkkal Szent László nyomában című cikket olvashatja az érdeklődő olvasó. A szerző a Kárpát-medence Szent László-legendát ábrázoló középkori falképei kapcsán tett megfigyeléseit vetette papírra, számos saját készítésű rajz kíséretében. A régészeti tárgyú cikkeket tömörítő rovatban Barabás Dóra a Székelyudvarhely központi részén 2017-ben zajló, az elektromos vezetékek földbe helyezését célzó munkálatok során tett régészeti megfigyelés eredményeiről és fontosságáról számol be, Nyárádi Zsolt a patakfalvi középkori templom feltárása kapcsán a patakfalvi Ferenci család történetéről közöl adatokat. Bicsok Zoltán levéltári fondbemutató sorozatában ez alkalommal a szárhegyi ferences kolostor iratait vizsgálja, forrásközlés kíséretében. Egyed Emese Székely László fordításában Frigyes porosz király utazásról írt verses levelét teszi közzé. A Kronográf rovatban Veres Péter a múzeum Képtárában őrzött, gróf Bethlen Jánost ábrázoló portré kapcsán tisztázza a megjelenített személy kilétét, Mihály János 16–18. századi levéltári források felhasználásával az udvarhelyi vásárokra és általában a keddi hetipiacra vonatkozóan közöl érdekes adatokat. Albert Dávid a székelyudvarhelyi római katolikus gimnázium román diákjairól ír a 1689–1918 közötti időszakra vonatkozóan, Sándor Zsigmond Ibolya pedig a székelykeresztúri születésű Nagy Sára előadóművész életét követi. Róth András Lajos a Papírművesség és könyvművészet Veszprém megyében a 18–20. században című kötetet, illetve a szerző, Koncz Pál munkásságát mutatja be. A nagy háború rovatban Gidó Csaba ez alkalommal a székelyderzsi Ébert András lelkész jelentését teszi közzé a 1916-os román betörésről, mely forrás a Homoródszentpáli Unitárius Egyházközségben található esperesi levéltárból került elő.

Kolumbán Zsuzsánna