A Lustra 2020. évi második számáról

A Lustra 7. évfolyamának második számában összesen tizenhárom ismeretterjesztő és tudományos cikk olvasható. A lap vezércikkében Róth András Lajos a Haáz Rezső Múzeum kiadásában 2020-ban megjelent Székelyudvarhelyi életképek az 1960–80-as években című albumra hívja fel a figyelmet, melyben Márton Zsigmond által – a címben pontosított időszakban – készített fényképek láttak napvilágot, Gidó Csaba történész előtanulmánya által kísérve. A régészeti cikkeket tömörítő In situ rovatban Sófalvi András régész-történész a bágyi református templomban végzett régészeti kutatások eredményeit összegzi, Puskás Kolozsvári-Frederic pedig egy, a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumba adományként került, 18. század eleji kopjacsúcsot ismertet, a szükséges háttérinformáció kíséretében. A Kronográf rovat Nyárádi Zsolt cikkével indul, melyben a székelyudvarhelyi középkori, fejedelemség kori lakóházak témájában ad közre érdekes adatokat, egy a Botos (mai Kossuth) utcára néző telken épült, egykor Székely Mózes tulajdonát képező udvarház kapcsán. Mihály János Lövéte egykori, középkori római katolikus templomának szárnyasoltáráról közöl adatokat, Albert Dávid pedig a 18–19. századi népiskolák egyházi hatóságok általi ellenőrzését és az azok eredményéről valló jegyzőkönyveket elemzi. Ugyancsak a Kronográf rovatban olvashatjuk Gál Orsolya Korondfürdő aranyéveiről írt ismeretterjesztő cikkét, valamint Sándor-Zsigmond Ibolya értékes képanyag által kísért átfogó írását az 1931 őszén létrehozott székelykeresztúri téli gazdasági iskoláról. A lapban három kiadvány ismertetése kapott helyet: Bicsok Zoltán a Hargita megyei levéltár 1919 utáni fondjainak és gyűjteményeinek jegyzékét ismerteti, Róth András Lajos pedig Dimény Attila két könyvét: A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944), Kegyelet emlékéül állították. A kézdivásárhelyi református temető kulturális öröksége. A Fólió rovatban Bicsok Zoltán leváltáros Csík vármegye levéltárának ismertetését indította el, Bernád Rita Magdolna és Muckenhaupt Erzsébet pedig a csíkszentgyörgyi plébánia régikönyv-gyűjteményében fellelt ősnyomtatványt ismertetik, felhívva a figyelmet a kötéstáblákban megőrződött nyomtatványtöredékekre, melyek egy csíksomlyói iskoladráma színlapjának szövegét őrizték meg. A néprajzi tárgyú rovatba Pál Norbert kutatási eredményeit megvillantó, A lótartás háttérbe szorulása a Gagy mentén című cikke került. A Signum rovatban a 2020-as Pulzus tábor történéseivel és eredményeivel ismerkedhetünk meg Kányádi Iréné írása által.

Kolumbán Zsuzsánna