A Lustra 2022. évi első számáról

A LUSTRA 2022\1-es számának megjelenését a Haáz Rezső Alapítvány sikeres pályázata által a Bethlen Gábor Alap támogatta!

A Lustra 2022. évi első száma a megszokottnál kissé terjedelmesebb írásokkal lepte meg olvasóit. Az öt rovatba rendezett, igen gazdagon illusztrált összesen kilenc cikk Székelyudvarhely, Városfalva, Lövéte, Gyergyószentmiklós, Székelykeresztúr stb. helyismereti érdekességeinek területén kalauzolja az érdeklődőt.

A régészeti tárgyú cikkeket tömörítő In situ rovatban Sófalvi András, a Haáz Rezső Múzeum régésze az Udvarhelyszék déli peremén elhelyezkedő Városfalva középkori településtörténetére vonatkozóan közöl érdekes és igen értékes adatokat a korábbi években folytatott régészeti kutatások alapján. A Fólió rovat kezdő cikkében Bernád Rita Magdolna és Muckenhaupt Erzsébet szerzőpáros a székelyudvarhelyi születésű Lakatos István (163?–1706) katolikus pap, történetíró, Székelyudvarhely legrégibb leírásának szerzője erdélyi könyvtárakban fennmaradt köteteit, könyvtárát ismertetik. Mihály János lövétei történész a Lövétei Népiskolában berendezett imakönyv-kiállítást és annak kiemelkedő darabjait mutatja be, ismertetve a 2021-ben kezdeményezett gyűjtés menetét is, amely a kiállítás megvalósítását lehetővé tette. Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros a csíkszeredai állami levéltárban őrzött levéltári fondokat bemutató sorozatában ez alkalommal a Gyergyószentmiklósi Görög Katolikus Esperesi Hivatal iratait tekinti át forrásközlések kíséretében. A Kronográf rovatban Róth András Lajos Színház- és tárlatpótlás főcím alatt a 19–20. századforduló székelyudvarhelyi élőképeiről közöl áttekintő cikket főként a helyi sajtó által átmentett információk alapján. Sándor Zsigmond Ibolya, a székelykeresztúri múzeum munkatársa, lapunk gyakori szerzője, Székelykeresztúr helytörténetének ismerője és kitartó kutatója ez alkalommal a székelykeresztúri mozgóképszínház 20. századi történethez közöl adatokat igen értékes fotóanyag kíséretében. A Glossza rovatban Salló Szilárd néprajzos Magyar Zoltán néprajzkutató Erdélyi magyar hiedelemmonda katalógus címet viselő négykötetes munkáját jellemzi röviden. Képzőművészet témában a lapban két cikk olvasható. Veres Péter Nagy Albert festőművész munkásságáról értekezik egy 2021-ben Kolozsváron nyílt kiállítás kapcsán, Lőrincz Ildikó művészettörténész pedig Székelyudvarhely képzőművészeti életének egykori mentora, Maszelka János munkásságának szentel cikket a 2022 elején a székelyudvarhelyi Képtárban nyílt Maszelka-kiállítás kapcsán.

Kolumbán Zsuzsánna