A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA

– Székelyudvarhely –
2017. november 11. (szombat)

A székelyföldi régészettudomány legújabb eredményei
Tudományos konferencia

Helyszín:
Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szent István-terem

9.30–9.50 Megnyitó
Köszöntőt mond:
Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója
Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke
9.50–10.10 Sófalvi András:
Vizigót település Székelyudvarhely–Kadicsfalvi-réten (2016–2017)
10.10–10.30 Berecki Sándor:
Archeometriai módszerek alkalmazása az erdélyi késő vaskor kutatásában
10.30–10.50 Nyulas Dorottya:
Különleges római vasmécses Mikházáról
10.50–11.10 Pánczél Szilamér – Sidó Katalin – Sófalvi András:
Hagymás vára újratöltve
11.10–11.30 kérdések, vita
11.30–11.40 kávészünet
11.40–12.00 László Keve:
Régészeti kutatások a harcói református templom körül
12.00–12.20 Nyárádi Zsolt:
Egy késő középkori temető Városfalva határában
12.20–12.40 Bordi Zsigmond Loránd:
Háromszék ismeretlen középkori erődítménye: a komollói vár
12.40–13.00 Hőgyes Mihály Huba – Lokodi Alpár Imre – Sztáncsuj Sándor József:
Régészeti kutatások az uzoni Béldi-Mikes kastélyban
13.00–13.20 kérdések, vita
13.20–13.30 kávészünet
13.30–13.50 Gál Szilárd:
Fogmorfológiai kutatások Maros megye 14–17. századi temetőiben
13.50–14.10 Györfi Zalán:
A „régenten is kerítésben levő város”. Marosvásárhely vára(i) a késő középkorban és a kora újkorban
14.10–14.30 Demjén Andrea:
A pricskei erőd régészeti kutatása (2013, 2016–2017)
14.30–14.50 Györfi Zalán – Pánczél Szilamér – Szabó Máté:
Légből kapott lövészárkok
14.50–15.00 kérdések, vita
15.00–16.00 ebédszünet
16.00–19.00 Régészeti kerekasztal-beszélgetés a Haáz Rezső Múzeumban

Szervezők: Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Hargita Megye Tanácsa, Areopolisz Egyesület

Előadók által képviselt intézmények: Maros Megyei Múzeum, Székely Nemzeti Múzeum, Csíki Székely Múzeum, Kovászna Megyei Művelődési Igazgatóság, Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum, Haáz Rezső Múzeum

A rendezvényre a belépés ingyenes!