A PÉNZ BESZÉL...

A PÉNZ BESZÉL…
A magyar pénzverés története

 

PÉNZ… olyan meghatározott értékkel bíró fizető eszköz, amelyet a kereskedelmi forgalomban hosszabb-rövidebb ideig használnak, átadásával lehet vásárolni, javakat lehet általa felhalmozni. A pénzérmék és bankók értékét a bennük foglalt fém – rendszerint arany, ezüst és bronz – értéke garantálta.
A pénz, az első veretek idejétől központi szerepet töltött be a gazdasági életben. A nemesfémekből és bronzból vert pénzérmek az elmúlt közel három évezredben, igen változatos formában jelentek meg. A forgalomban lévőknek piaci értékük van, de ugyanakkor esztétikai értékkel is rendelkeznek. A régi pénz is lehet értékes és megvannak adás-vételének, cseréjének saját fórumai.

A Haáz Rezső Múzeum éremgyűjteményét NAGYKEDEI FEKETE SÁMUEL (1804 – 1870) numizmatikus alapozta meg 1868-ban, amikor ugyanis egy igen értékes gyűjteményt adományozott a helyi református kollégiumnak. „A nemes székelyföld fiainak, … megőrzés, élvezet és a történelem mezejéni mívelődés végett” A numizmatikai gyűjtemény továbbá tibódi, sepsiszentgyörgyi, csíkszentmártoni leletek, valamint a Firtos hegyén kiszántott kincs által gyarapodott.

 Támogató: