A PULZUS 10 ÉVE

A Haáz Rezső Múzeum kiadványaként, az MTA – Domus pályázati és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város támogatása révén jelent meg A PULZUS 10 ÉVE című műtárgykatalógus, amely az elmúlt évtizedben a PULZUS – Székelyudvarhelyi művésztelep elnevezésű alkotótábor keretében létrehozott és a Képtárgy gyűjteményét gazdagító alkotásokat tartalmazza.
A ,,PULZUS – Székelyudvarhelyi művésztelep” a kortárs vizuális művészeti alkotások és interaktív képzőművészeti kapcsolatokra alkalmas fórum megteremtése céljából született meg. Már az alapítás pillanatától kezdve szigorúan követte azon rendezői elvet, hogy az alkotótáborba kizárólag hivatásos képzőművészek, s csupán egyetlen alkalommal kapnak meghívást. Ezáltal folyamatos és változatos műtárgyarapodást érhettünk a Képtár állományában, s nem utolsó sorban az erdélyi képzőművészeti élet egyfajta lenyomatának tekintjük az így kialakított Pulzus- gyűjteményt.
A késztetésből fakadó ambíció hozta létre azt a víziót, amelyről a most megjelentett katalógus igyekszik egy summázó ízelítőt adni. A művésztelep indulását számos szakmai eszmecsere előzte meg, amelyre főként az udvarhelyi kollégákkal folytatott kerekasztal-beszélgetések kínáltak lehetőséget. A találkozások mentén számba vettük a helyi hiányosságokat és teendőket. A gondolat kiérleléséhez sok jó kolléga őszinte véleményére volt szükség, illetve az igény benne volt már a levegőben. Szerencsés időszakra esett a művésztelep indulása, mivel dr. Miklós Zoltán múzeumigazgató és Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész a Haáz Rezső Múzeum részéről, valamint Kovács Árpád művészettörténész (akkoriban) a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközponttól hathatósan, kitartóan az idea mellé álltak. Ennek a kis csapatnak a lelkesedéséből jött létre 2012-ben hiánypótló eseményként a Haáz Rezső Múzeum égisze alatt az első, Pulzus névre keresztelt képzőművészeti rendezvény. Közösen döntöttünk az irányelvekről, amely szerint minden esetben professzionális, tapasztalt és ígéretes fiatal pályakezdő képzőművészek egyaránt meghívást kapnak, emellett Székelyudvarhely képzőművészeti gyűjteményének gyarapítására is prioritásként tekintettünk.
Személyes vonatkozásban fokozottan érdekelt a művészeti életnek ezen szegmense, mivel egy ilyen rendezvényen a közvetlen emberi kapcsolatoktól a szakmai kihívásokig számtalan élmény éri az alkotót. Továbbá foglalkoztatott az a gondolat, hogy milyen módon kerülhetne be Székelyudvarhely is egy intenzívebb szakmai kapcsolatteremtésbe. Vágytam egy olyan fórumra, amely alkalmat teremt az aktuális művészeti tendenciák megismerésére, erre a művésztelepek működése nagyon alkalmas, hisz különböző alkotókkal és életművekkel találkozhat, ismerkedhet meg a résztvevő. A többnyire magányosan alkotó művészek műteremből való kicsalogatása izgalmas lehetőségeket rejt magában. Az alkotók igénylik a minőségi szakmai rendezvényeket, valamint a szabad alkotói közösségeket, folyamatokat, eszerint az együtt gondolkodás lehet az elsődleges hozadéka egy művésztelepnek. Úgy tapasztaltam, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben kifejezetten fontos szerepe van e rendezvénynek, amely népszerű a képzőművészek körében és a visszajelzések alapján presztízsként tekintenek az eseményen való részvételre. A művésztelep kiemelten fontos aspektusaként a kultúrdiplomáciában betöltött szerepét említeném, mivel számos újabb nemzetközi, szakmai kapcsolat táptalajául szolgált, ennek okán is hálás vagyok minden képzőművész kollégának, aki elfogadta a meghívást és aktív módon részt vett a Pulzuson.

Berze Imre, a művésztelep kurátora.