A Székelyföld virágai

 

     A XX. század kezdetén válik a magyar népi (paraszti) kultúra tárgyi világa színessé, virágossá. Utolsó nagy, fellazulása előtti korszakát a pompás díszítések elterjedése jellemzi. Összegződnek a nagy történelmi stílusok - a reneszánsz, barokk, biedermeier - legszebb elemei, amelyeket a "magas kultúrákból" merítettek.
     Azonban nem gépiesen másoltak. A rendi társadalom rétegein lefelé haladva ezek elemeikre bomlottak, majd a paraszti életfelfogás, ízlés törvényei szerint újra rendeződtek, keveredtek, átfogalmazva jelentek meg.
A székely építkezés (ház, székely kapu), a házba kerülő tűzhely (cserepes) csempéi és a festett bútorok, az ünnepnapok viselete, a szőttesek és hímzések sokasága, a mulatságok alkalmával borivásra használt bokály, az asztalra kerülő kerámia, a vas vagy fa szerszámok, a mosáskor használt sulyok és mángorló, - gyakorlatilag szinte minden falusi környezetben készült tárgy - lehet a díszítő elemek hordozója. Általánosan elfogadott szabállyá, illendővé vált a társadalmi rendnek, életkornak megfelelő díszítés alkalmazása, amely nemcsak a paraszti esztétika, de az ízlés kifejezője is volt.
     A székely népművészetben különösen jelentős szerepe volt a virág motívumnak. Ezért rendeztük virágozott tárgyakból a Haáz Rezső Múzeum állandó kiállítását. Ez felel meg legjobban az alapító szemléletének, aki elsősorban a szép tárgyakat kedvelte és gyűjtötte, így ez a néprajzi kiállítás szerves folytatása művelődéstörténeti alapkiállításunknak.
     Új állandó kiállításunk a múzeumok előtt álló kihívások jegyében készült. Talán újdonságnak számít, de az intézményt és a benne folyó tudományos-kutató, gyűjtő és értékmegőrző, valamint közművelődési munkát nem lehet elszakítani a város egészétől. Az utóbbi téren azt a célt tűztük ki, hogy gazdag látnivalót biztosítsunk a turisták számára is. Ezt a célt szolgálja látványos néprajzi kiállításunk, amely bevallottan a paraszti kultúrában használt tárgyak által hordozott esztétikai értékekre koncentrál és ezzel a helyi - már a múltba süllyedt - székely társadalom legszebb értékeire hívja fel a szellemi felüdülést kereső látogató figyelmét.
     Kiállításunk a váci Tragor Ignác Múzeummal fenntartott testvérmúzeumi kapcsolatok jegyében készült. Ezek korábbiak, mint a városaink közötti testvérvárosi kapcsolat. Munkatársaink - Demeter István és Károlyi Zita restaurátorok - több nyáron dolgoztak váci ásatásokon és segítséget nyújtottak a váci Fehérek temploma kriptájából származó, Európában egyedülálló festett koporsók restaurálásakor is. Az ottani restaurátor táborokban végzett munka volt az alap, ami kialakította azt a szoros szakmai kapcsolatot, amit kölcsönös kiállítások, előadások, Székelyudvarhelyen tartott "váci napok" követtek. Az intézmények közti együttműködés nyomán nyaralhatott egy munkatársunk családjával a Duna parti városban, sőt, még egy házasság is létrejött a testvérmúzeumi kapcsolatból.
     Hasonló módon alakultak kapcsolataink a Képzőművészeti Egyetem restaurátoraival is, akik szívesen jönnek városunkba, nem kis hasznot hajtva az elvégzett munkával és az átadott tapasztalatokkal. A Nemzeti Múzeummal, a Néprajzi Múzeummal, a Petőfi Irodalmi Múzeummal vagy a sümegi Kisfaludy Múzeummal szintén sok közös szakmai projektet állítottunk fel. Ennek szilárd hátterét az anyaországi és az erdélyi magyar muzeológia közti állandó eleven kapcsolatok képezik, amelyek nem szakadtak meg az elmúlt XX. század viszontagságai közepette sem.

     Adatok:

     A kiállítást rendezte Ráduly Emil, a budapesti Néprajzi Múzeum muzeológusa. Munkatársak: Demeter István, Károlyi Zita (Székelyudvarhely), Kovács Petronella (Budapest), Újvári Mária (Vác) restaurátorok és Zepeczaner Jenő muzeológus.
     A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával készült.
     A restaurálási munkákat - a restaurátor szakos hallgatók három táborozása során - támogatta a Magyar Nemzeti Múzeum és a budapesti Képzőművészeti Egyetem.
     Segítséget nyújtott a váci Tragor Ignác Múzeum, a Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy), a Csíki Székely Múzeum (Csíkszereda) és a Tarisznyás Márton Múzeum (Gyergyószentmiklós).
     Munkát végzett, illv. beszállított: Cova-Print Kft, HJ Zidmpex Kft, Infopress Rt, Kreps Kft, Lőrincz László, Metwoplast Kft, Pro-Print Kft, Rózsa-Fa Kft, Sooter's, Swero Co Kft, Wappal Kft.