A TÁGULÓ GUTENBERG-GALAXIS

A TÁGULÓ GUTENBERG-GALAXIS
Haáz Rezső Múzeum – Székelyudvarhely
2013. március 28 – november 30.


Vállalkozás
 az írásbeliségen alapuló kultúra bemutatására

A Gutenberg-galaxis metafora Johannes Gutenbergről, a könyvnyomtatás feltalálójáról kapta a nevét, s az emberi kultúrtörténetnek arra a szakaszára utal, amelyben a nyomtatott könyv, mint ismeretközlő közeg kiemelkedő szerephez jutott. A nyomtatás elterjedésével, a tömegek is hozzájuthattak a kultúra, a tudás hordozóihoz. A könyv, addig nem tapasztalt mértékben, jelentős és kitüntetett szereppel kezdett bírni.
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum kiállítása az emberi kultúra egyik legnagyobb megvalósítását célozza bemutatni: azt az univerzális papíralapú adathordozót, melyet mind a mai napig használunk, s mely prioritásának megdöntésére csak a modern digitális adathordozók számtalan változatai tesznek kísérletet napjainkban.
Interaktív kiállításunk a könyvalkotás fázistörténeteinek illusztrálására törekszik, az ősnyomtatványok (bölcsőnyomtatványok) [1440–1500] korától a mai modern könyvkiadásig terjedően.
 A kimondott könyvtörténeten túl, a tárlatnak művelődéstörténeti, művészettörténeti vonatkozásai vannak, mind a könyvek, külső, esztétikai, formai változásai (formátum, kötésfajták, külső és belső díszítések), mind a könyvek tartalmi (világi, egyházi, filozófiai, gazdasági stb.) vonatkozásában.
 Míg a Gutenberg-galaxis az emberiség írásba foglalt kulturális örökségét jelenti, az Internet-galaxis a digitális kódolású és elektronikus tárolású információk (dokumentumok) világa. Jelen kiállítás mindkét véglet, és a kettő közötti átmenet bemutatására vállalkozik!


Projektfelelős: Miklós Zoltán
Szakmai kurátor: Róth András Lajos
Látványterv/rendezés: Baróti Hunor
Design: Könczey Elemér
Múzeumpedagógia/marketing: Szappanyos Tünde

KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nyitva tartás:
április 1. – szeptember 30.
      kedd – péntek: 9:00 – 18:00 óra
      szombat – vasárnap: 10:00 – 18:00 óra
október 1. – október 31.
      kedd – péntek: 9.00 – 17.00 óra
      szombat – vasárnap: 10:00 – 14:00 óra
Hétfőn zárva

Csoportok érkezését, múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvételi szándékot, esetleg nyitvatartáson kívüli látogatási igényt kérjük előzetesen jelezni!

Díjszabások:
felnőttek: 5 lej
diákok és nyugdíjasok: 2,5 lej

Ingyenes belépő:
6 év alatti gyerekek
csoportokat kísérő pedagógusok (max. 2 fő)
fogyatékkal élők
újságírók (igazolvánnyal)
muzeológusok (igazolvánnyal)

A táguló Gutenberg galaxis diákszemmel

 


cim

A kiállítás megvalósítója:
A múzeum fenntartója:


 

Főtámogatók:


Támogatók:
Stratégiai marketingpartner:Közreműködnek:
Tamási Áron Gimnázium - Székelyudvarhely
Református Egyházközség - Hodgya