AJÁNLÓ az erdélyi restaurátor szakfolyóirat legújabb számához

AJÁNLÓ

 az erdélyi restaurátor szakfolyóirat legújabb számához

 Másfél évtizeddel ezelőtt még csak az Erdélyi Magyar Restaurátorok Továbbképző Konferenciája bizonyult egyetlen olyan lehetőségnek, amikor az erdélyi múzeumok gyűjteménykezelői és restaurátorai anyaországi szaktekintélyek tapasztalatinak meghallgatása révén gyarapíthatták tudásukat. A konferencia szervezői előrelátóan tervezték meg egy szakmai periodika létrehozását, amely nyomtatott formában örökítheti meg az elhangzó előadások legjavát. Kovács Petronella és Károlyi Zita által alapított – ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek című – kiadvány mindmáig az egyetlen erdélyi restaurátor szakfolyóirat. Azáltal, hogy a periodika 2008-tól kétnyelvűvé vált, a román felsőoktatásban használt szakirodalmi tételeket is gyarapítja.

A több éves hagyományt követve, a restaurátor konferencia szolgáltat ezúttal is alkalmat az előző évben elhangzott szakmai előadásokat tartalmazó kiadvány megjelentetésére. Az ISIS 15. „füzete” tematikai megkötés nélkül kínál olvasnivalót mindazok számára, akik bírják a szaknyelvet, de ugyanakkor értékes művelődéstörténeti forrásként is szolgálhat tárgyi örökségünk rejtett világában.

A kiadványt Bóna István festményrestaurátor írása indítja. A Magyar Képzőművészeti Egyetem docenseként oktató szakember Pécsváradi románkori falfestmények sürgősségi konzerválása címmel közöl tanulmányt. A címben megjelölt vár altemplomának apszisában 1960-ban feltárt freskó-töredékek a magyarországi középkori murális művészet egyik legkorábbi és legszínvonalasabb emlékei. 2014-ben egy pályázat keretében lehetőség nyílt a várkápolna veszélyeztetett állapotban lévő falképeinek stabilizálására, mely folyamat részletes ismertetését végzi el a szakember.

Ugyancsak az épített örökség témakörének egy sajátos szegmensét ismerteti a második tanulmány is, melynek szerzője a jászvásári Gheorghe Enescu Művészeti Egyetem docense. Bogdan Ungurean A jászvásári Banu templom szentélymennyezetén lévő falkép restaurálása címmel teszi közzé a Mindenszentek Vasárnapjának szentelt templomban 2010-ben elkezdett komplex restaurálási munkák tanulságait.

Bencze Fruzsina harmadéves restaurátor hallgatóként, szakmai tudása elmélyítése céljából Kolozsvárról Erasmus ösztöndíjjal utazhatott ki a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemre, ahol feladatként Stuart Mária hercegnő és Orániai Vilmos herceg portréját ábrázoló olajfestmény restaurálását kapta. A cikkében közölt színes fotók által is látványossá vált sikeres restaurálási munka részleteit ismerheti meg az olvasó.

A Csíki Székely Múzeum restaurátoraként dolgozó Tövissi Júlia Lüsztertechnika ezüst alapon a 18. századi recepteskönyvekben című tanulmánya nyolc recepteskönyv harminckét receptjének feldolgozásából és összehasonlításából épül fel. A fiatal szakember által elvégzett munkát számos ilyen technikával díszített, fennmaradt erdélyi faszobor és oltár indokolja. Közvetlen környezetünkből említhető például a székelyudvarhelyi ferences templom Szent Péter és Pál tiszteletére emelt lüszterezett főoltára. Mind az apostolszentek, mind a szent királyok – Szent István, Szent László –, valamint a Szentháromság szoborkompozíció, illetve az egyéb díszítő elemek ezüstfüst alapon színes lüszterrel díszítettek.

Domokos Levente – Sajó István szerzőpáros Udvarhely környéki festett bútorok pigmentvizsgálatai-t tűzte ki célul. A kitartó terepkutatások és igen aprólékos laboratóriumi (röntgendiffrakciós) vizsgálatok eredményeit összegző tanulmányuk csemegeként hat a népi bútorfestés világában jártas széles olvasóközönség számára is.

A periodika hatodik írása egy esettanulmány. Fa Lili Eszter könyv- és papírrestaurálásra szakosodott fiatal szakember, aki a XVI. század végén készült, cirill betűs, kéziratos könyv restaurálására illetve ennek ismertetésére vállalkozott.

A szombathelyi Nagy Rebeka diplomamunkaként annak a viseletnek a restaurálását választotta, melyben Batthyány Erzsébetet 1674-ben a Szent Márton plébániatemplom kriptájába eltemették. 1998-ban került sor a sír feltárására, majd később az érckoporsóból kiemelt vállfűző maradványainak restaurálása. Ezen aprólékos munka részleteibe nyerhet betekintést az olvasó.

A kiadvány utolsó – Egyszerű geometrikus alosztású ablakok - védelmük és megőrzésük fontossága című – tanulmányának szerzője a téma valóságos szaktekintélye. Mester Éva Ferenczy Noémi-díjas restaurátor és műemlékvédelmi szakértő, aki művelődéstörténeti áttekintést ad az építészeti üveg történetéről, ezek megőrzéséről és restaurálási jelentőségéről.

Az ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 15. kötetét a tanulmányok teljes román fordítása, illetve ezek angol kivonatai teszik teljessé. Akárcsak a korábbi évfolyamok, hamarosan ez a szám is elérhető lesz az www.epa.oszka.hu/isis honlapon.