Angajații muzeului

Director

Dr. Miklós Zoltán-István

Declarație de avere

Secția arheologie

Dr. Sófalvi András

Arheolog

Sfera de activitate: săpături arheologice

Domeniul de cercetare: arheologia evului mediu

E-mail: sofalvi@hotmail.com

Dr. Nyárádi Zsolt

Arheolog

Sfera de activitate: săpături arheologice

Domeniul de cercetare: arheologia evului mediu

E-mail: nyaradi_zsolt@yahoo.com

Secţia de istorie

Dr. Szász Hunor

Istoric, muzeolog

Sfera de activitate: administrarea colecţiei istorice, a bibliotecii şi a arhivei muzeului, cercetare ştiinţifică

Domeniul de cercetare: Istoria socială, administrativă şi politică secuiască din sec. al 18-19-lea

E-mail: szaszhunor87@yahoo.com

Mocsáry-Zepeczaner Valéria

Istoric, muzeolog

Sfera de activitate: administrarea si digitalizarea colecţiei istorice, cercetare ştiinţifică

Email: zepeczaner.valeria@gmail.com

Secția arte

Lőrincz Ildikó

Istric de artă, Muzeolog

Sfera de activitate: arte, organizare evenimente de artă

Email: lorinczildike@gmail.com

Drd. Berze Imre

Muzeolog, sculptor

Sfera de activitate: arte, organizare evenimente de artă

Email: imreberze@gmail.com

Web: www.berzeimre.info

Secția etnologie

Dr. Miklós Zoltán-István

Etnograf

Sfera de activitate: Cercetări etnografice

Domeniul de cercetare: artă populară, arhitectură populară

E-mail: mikloszoli@yahoo.com

Dr. Kolumbán Zsuzsánna

Istoric

Sfera de activitate: bibliotecar carte veche

Domeniul de cercetare: demografie, istorie bisericească

E-mail: kzs1978@gmail.com

Muzeul apelor minerale

Zepeczaner Zsolt

Sfera de activitate: referent

E-mail: zepeczanerzsolt1@gmail.com

Secția restaurare

Drd. Csortán Tünde

Restaurator

Sfera de activitate: restaurare

E-mail: tundeszappanyos@gmail.com

Márton Ferenc

Restaurator

Sfera de activitate: restaurare

E-mail: fery87@yahoo.com

Secția pedagogie muzeală

Tofalvi Enikő

Sfera de activitate: pedagog muzeu

E-mail: enci2002@yahoo.com

Contabilitate-Secretariat

Moricz-Jozsi Katalin

Sfera de activitate: contabil

E-mail: katalion25@yahoo.com

Relații cu publicul

Szőcs Anita

Sfera de activitate: organizare evenimente muzeale

E-mail: anitamarton79@gmail.com

Personal auxiliar

Balázs Lenke

Sfera de activitate: custode sală

Péter Zoltán

Sfera de activitate: întreținere