ANNA Asszonysors a XX. században

ANNA
Asszonysors a XX. században

Ne válaszokat keressenek a tárlaton, hanem hasonló kérdéseket! Olyan kérdéseket, melyekkel sorsfordulók útvesztőiben szokás találkozni. Döntést megelőző kérdéseket: merre menjek, hova tovább, mi lesz velem? Továbbá döntést követő kérdéseket: merre mentem, miért ezt választottam, mi lett belőlem? Miért vagyok az, ami vagyok, és miért történt mindez velem? 

Kiállításunk nem válaszokat kínál, hanem kérdésekre ösztönöz. Talán néprajzi szempontból kicsit szokatlan nézőpont ez. Miközben – mint a tudomány képviselőitől, mint a népi kultúra kutatóitól – válaszokat várnak tőlünk, tényeket, valós adatokat, összefüggéseket, helytálló elemzéseket, mi magunk is megküzdünk döntéseink előtti kérdésekkel; döntéseink, hogy miről mit mondunk, mit hogyan elemzünk, újabb kérdések és újabb döntések útvesztőin keresztül visz tovább a megismerés útján, aminek sohasem lesz vége. Bátorságot vettünk ezúttal ahhoz, hogy játsszunk mindazzal, amit a világról, az emberi sorsról szakmai, illetőleg személyes tapasztalataink során idáig tudni vélünk.
Választhattunk volna konkrét személyt, akinek életútját bemutatjuk, a lehető legvalószerűbben, leghitelesebben. Most nem ezt tettük, hanem olyat alkottunk, amilyet amúgy nem szoktunk. Megalkottunk egy fiktív személyt, Annát, aki sohasem élt. Úgy akartuk megalkotni, hogy önök végül elmondhassák: bár Anna sosem élt, de akár élhetett is volna. Hiszen vannak Anna általunk elképzelt két lehetséges életsíkján sokak által ismert, tapasztalt vonatkozások. Mondjuk úgy, sok valós életútból csipegettünk, de nem vontunk átlagot. Nem ez volt a célunk...

Asszonysors, asszonyszerep újító múzeumi bemutatásban

Női életek és történetek a XX. században. Egy néprajzi kiállítás margójára

Egy erdélyi asszony kétféle életútja Székelyudvarhely múzeumában