AZ ÉLTETŐ VÍZ

AZ ÉLTETŐ VÍZ

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum vándorkiállítása

2014. május 20 – július 21.

 

A víz az élet forrása és egyik nélkülözhetetlen fenntartója. Jelenléte meghatározza mindennapi életünket. Mint ivóvíz az emberi táplálkozás alapvető része. Higiéniai célból tisztálkodásra, mosásra, környezetünk tisztán tartására használjuk. Öntöző-, illetve itatási vízként a mezőgazdaságban játszik fontos szerepet. A legkevesebb káros mellékhatással járó  megújuló energiaforrás és nagy jelentősége van az ipari termelésben, a közlekedésben és az áruszállításban is. Az üdülés, a vízi sportok és a gyógyvizek révén pedig az egészségmegőrzés egyik fontos tényezője. 
Létezését természetesnek vesszük, pedig mind többet hallunk a Föld vízkészletét napjainkban egyre jobban fenyegető veszélyekről. A tragikus ivóvízhiány, a kiszáradó tavak, a gyakoribb katasztrófaszerű árvizek, a terméketlenné váló, kiszáradt földek, az ökológiai szempontból fontos élőhelyek végleges eltűnése az ember természetkárosító tevékenységének, a globális felmelegedésnek a következménye. A jövőben a víz, a tiszta víz fontos stratégiai cikké, a legfontosabb természeti kinccsé válhat. Hiszen bár Földünket „kék bolygónak" nevezzük, vízkészleteinek csupán 2,5-3%-a édesvíz, és ennek is csak elenyésző része (a teljes földi vízkészlet 0,03%-a) hasznosítható az emberiség számára, a többi fagyott állapotban, illetve a felszíni rétegek alatt található.

A kiállítás azt a törekvést szeretné támogatni, amely szemléletváltást sürget a vízgazdálkodásban és a lakossági vízhasználatban, valamint természetes vizeink fokozottabb védelmével takarékosabb fogyasztási szokások kialakítására ösztönöz. Az agrárium különböző területein történő vízhasznosítás 18–19. századtól napjainkig terjedő története nemcsak agrártörténeti szempontból érdekes, hanem jó példája a környezetét a maga hasznára átformálni kívánó ember sikereinek és kudarcainak is.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum által előkészített kiállítás információs és dokumentáló része a Haáz Rezső Múzeumban gyűjteményeiben őrzött tárgyakkal kerül kiegészítésre.