Clopote în Cetatea Székelytámadt

( Odorheiu Secuiesc, str. Tompa László nr. 12. )
( 26 mai 2017. – )

Începând cu Evul Mediu, în multe oraşe transilvănene (Bistriţa, Braşov, Sibiu, Sighişoara) funcţionau turnătorii de clopote. Odorheiu Secuiesc nu se număra printre aceste oraşe. Faptul că „oraşul civic” de astăzi este considerat un centru important al turnătoriei de clopote se datorează înainte de toate maistrului turnător de clopote Lázár Imre, fondatorul firmei SELWERK SRL. Deşi turnarea clopotelor constituie doar o părticică din activitatea firmei specializate pe prelucrarea metalelor neferoase şi pe aşchierea metalelor, începând cu anul 2000 şi până astăzi peste 200 de clopote au fost turnate în atelierele acestei firme. Printre altele, aici a fost turnat duplicatul celui mai vârstnic clopot din Ungaria care se află în Parcul Memorial Naţional din Ópusztaszer şi la comanda Consiliului Local al oraşului Békés, un clopot mare cu greutate de 1730 kg. Numai pe teritoriul Ungariei sunt peste 20 de clopote, în Bazinul Carpatic numărul acestora este şi mai mare. Cele mai multe clopote însă se găsesc în Ţinutul Secuiesc. Multe clopote au ajuns şi în satele ceangăilor, dar aici a fost turnat şi cel mai mare exemplar din Secuime (22 de chintale) pentru biserica din Ditrău.

Maistrul Lázár Imre nu se ocupă doar cu turnarea clopotelor, ci este şi un colecţionar pasionat de clopote. Graţie pasiunii sale, multe clopote crăpate au fost salvate de topire, iar colecţia sa personală numără peste 20 de clopote, dintre care 13–14 bucăţi au greutate de peste 100 kg. Din această colecţie proprietarul, cu mărinimie şi generozitate a transferat 14 clopote în administrarea Muzeului Haáz Rezső aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc. Astfel, aceste clopote au fost expuse la vedere publicului vizitator: 11 clopote se află în bastionul Bánffy din partea sud-vestică a cetăţii Ciontuite, iar 3 clopote sunt expuse în curtea Primăriei.

Cel mai vârstnic dintre exemplarele expuse este clopotul din Rusciori (Reusdörfchen, judeţul Sibiu) turnat în anul 1742, la Sibiu, iar cel mai mare clopot expus este cel din Cristuru Secuiesc (judeţul Harghita), având greutatea de 745 kg şi turnat la Cluj Napoca în anul 1970. Două clopote datează din secoul al 19-lea, cele mai multe însă au fost turnate în prima jumătate a secolului al 20-lea, dar sunt şi câteva de dată mai recentă. Cele mai multe au inscripţii: apar numele maistrului turnător, numele celui care a comandat şi numele localităţii pentru care a fost turnat. (Vezi baza de date) Dincolo de inscripţii, apar pe clopote şi diverse basoreliefuri şi medalioane. Cele mai decorate sunt clopotele din Cădişeni şi din Sâncrai (judeţul Harghita), acesta din urmă turnat în anul 1851 de către maistrul turnător Lotz Fridrich din Sighişoara. Ca fapt divers menţionăm că din această colecţie face parte şi clopotul bisericii reformate din Bucureşti, turnat în anul 1950.

Expoziţia s-a realizat cu intenţia de netăgăduit de a lărgi oferta şi atracţia turistică a municipiului Odorheiu Secuiesc. Totodată ne exprimăm speranţa că prin atragerea activităţii bisericilor istorice din Transilvania colecţia va deveni cea mai mare colecţie de clopote nu numai din Ardeal, ci şi din întregul Bazin Carpatin.

Mihály János