EGY AZ ISTEN

Fejezetek az erdélyi unitarizmus történetéből

Kiállításunk az 1568-as tordai országgyűlésen törvény által biztosított lelkiismereti szabadság és a 450 éves Magyar Unitárius Egyház előtt tiszteleg. Az eseménydús 450 esztendőt teljességében és mélységében bemutatni lehetetlen vállalkozás lenne. Ezen korlátokkal számolva, a teljesség igénye nélkül igyekszünk minden évszázadból olyan pillanatot kiragadni és bemutatni, amelyek hitelesen tükrözik az illető korszak hangulatát és sajátos arculatát. A bemutatott műtárgyak túlnyomó többsége az udvarhelyszéki unitárius egyházközségek tulajdonát képezik, de kiegészültek kolozsvári és magyarszentbenedeki kincsekkel is. A tárlat narratívája a történelmi idővonalat követi, a 16. századtól a 20. századi kommunista elnyomásig. Az időbeni utazás a művészeti korszakok váltakozásait is magába foglalja, érzékeltetve az egyházi művészet változásait a reformáció előtti gótika továbbélésétől, a reneszánszon és a 18-19. század letisztult, puritán hangulatán át, a 19-20. század fordulójának historizáló időszakáig.
Céljaink közé tartozik az unitarizmus szellemiségének és kulturális értékeinek hangsúlyozása, azon meggyőződés mentén, amely szerint az elmúlt 450 év nem csupán egy maroknyi közösség öröksége, hanem az egész erdélyi magyar kultúra kincse. Olyan kincs, amely egyetemes értékű, akárcsak a hit, amelyről valljuk, hogy valóban Isten ajándéka