ÉNLAKA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGE

ÉNLAKA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGE

a Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszéke, a PTE Légirégészeti Téka,
a PTE Építéskivitelezési és Mérnöki Menedzsment Tanszéke és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Kulturális Szakbizottsága
által közösen rendezett kiállítás
2014. január 20 - február 10.

Énlaka kulturális örökségének a kutatása több ágon folyik 2007 óta. A PTE Régészet Tanszék és a Légirégészeti Téka által kezdeményezett kutatások a falu határában lévő limes-castellumból kiindulva Dacia provincia keleti limesének a kutatásával kezdődtek, amihez szerződéses együttműködés keretében öt székelyföldi múzeum csatlakozott. A légirégészeti kutatások mellett közös terepbejárásokra, és újabban ásatásokra kerül sor.

Ugyancsak 2007-ben sikerült megszervezni az I. Énlaka-konferenciát, ami a falu történetét és kultúráját vizsgálta. Az azóta kétévente megszervezett konferencia-sorozat immár a székely kultúra és történet különböző területeivel foglalkozik. Az eddigi három konferencia anyaga kötetekbe rendezve megjelent. A IV. konferenciára (Székely gazdálkodás régen és most) 2013. szeptemberében került sor.

A falu műemléki felmérése 2012-ben kezdődött meg, 2013. augusztusában folytatódott. Ezen a munkán a PTE Régészet Tanszéke, a Légirégészeti Téka, az Építéskivitelezési és Mérnöki Menedzsment Tanszéke dolgozik. A munka célja a falu teljes műemléki dokumentálása, hiszen kényszerű elmaradottságánál fogva fejlesztés, modernizálás itt alig történt az elmúlt évtizedekben, így a régi épületek, a régi falukép szinte érintetlenül fennmaradt. A felmérés egy esetleges világörökségi nevezés szakmai dokumentációjaként is használható. A műemléki felmérés során tudatosan komplex kutatás folyik, hiszen nemcsak építészek, hanem néprajzosok és régészek is dolgoznak a terepen, biztosítva, hogy ne csak a tárgyakat és építészeti emlékeket, hanem a bennük egykor és most zajló életet is rögzítsék.

A kiállítás egyik része ennek a munkának a tavalyi eredményeit mutatja be 20 poszteren. A kiállítás másik része a Visy Zs. által készített felvételekből összeállított, korábban önálló egységként rendezett fotókiállítás, amelyik a falut, illetve világhírű templomát mutatja be.

A kiállítás készítői: Visy Zsolt egyetemi tanár, Dr. Kondor Tamás tanszékvezető egyetemi docens, Szabó Máté régész, PhD-hallgató, Zsiga Zoltán építész, PhD-hallgató, Menyhárt Márta és Varga Judit néprajzosok, Décsi Enikő és Fekete Gertrúd régészhallgatók, valamint Dányi Tibor Zoltán, Fritz Gergely, Hohman Ágnes, Kari Szabolcs, Paári Péter, Kustány Kitti, Piszmán Dávid, Schleining Petra, Simon Zsolt, Sinka Szabina, Szentgyörgyi Árpád, Sztranyák Gergely dr., Varga Ágnes építész egyetemi hallgatók.