ERDÉLYI FEJEDELMEK SZÉKELYEKNEK ADOMÁNYOZOTT CÍMERES LEVELEI

ERDÉLYI FEJEDELMEK
SZÉKELYEKNEK ADOMÁNYOZOTT CÍMERES LEVELEI

2013. augusztus 19 – október 1.

A Magyar Országos Levéltárban őrzött történelmi dokumentumok igen értékes mozaikjai Erdély történelmének, de ugyanakkor a korabeli szépérzéket is példázzák. Kiállításra került olyan 35 eredeti nagyságában reprodukált címeres levélmásolat (magyarázó szöveggel ellátva), amelyeket különböző időszakokban Erdély fejedelmei adományoztak a székelységnek. Továbbá két eredeti oklevél is bemutatásra kerül Jakab Rozália és Demeter Zoltán magánszemélyek jóvoltából.

A kiállítás anyagát a Magyar Országos Levéltár hagyatékából válogatta és rendszerezte TÜDŐS S. Kinga művészettörténész. Szakmai partner: Székely Nemzeti Múzeum.