Erdélyi Magyar Restaurátorok XIII. Továbbképző Konferenciája – tartalmi beszámoló

 
Erdélyi Magyar Restaurátorok XIII. Továbbképző Konferenciája
– tartalmi beszámoló –

2012. október 01 – 06 között került sor Székelyudvarhelyen az Erdélyi Magyar Restaurátorok XIII. Továbbképző Konferenciájára, melynek célja, hogy fórumot szolgáltasson az erdélyi restaurátoroknak és megismertesse az elmúlt években született új eredményeket a restaurálás kutatásában. A konferencia szervezője továbbra is a Haáz Rezső Múzeum és Haáz Rezső Alapítvány.

Az idei téma: újabb kutatások a restaurálásban, esettanulmányok.  
Ezen témákban elhangzó előadások mellett a hallgatók megismerkedhettek egy-egy tárgy restaurálási problémáinak bemutatásával is, valamint aktuális restaurálási feladatokról hallgathattak beszámolót.
A konferencián neves szakértők vettek részt Románia, Magyarország egyetemeinek képviselői, esettanulmányokat bemutató előadók valamint végzős egyetemi hallgatók.
Kézdivásárhely, Csernáton, Székelyudvarhely, Szováta, Marosvásárhely, Székelykeresztúr, Segesvár, Szeben, Kolozsvár, Temesvár múzeumainak restaurátorai, gyűjteménykezelői, egyetemisták, muzeológusok valamint a szakma iránt érdeklődők. Az idén 52 résztvevője volt a konferenciának.  Az előadók mellett konferencia résztvevői voltak Bukarest, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy,
(  a Meszlényi Gyula egyházművészeti gyűjteményt, Püspöki Palota (műemlékkönyvtárát, levéltárát), restaurátor műhelyeket, múzeumokat, Károlyi kastélyt és templomokat Szatmárnémeti és környékén.  is. Az idén a székelyudvarhelyi ferences templom, bögözi református templom és székelyderzsi unitárius templomban tekinthettük meg szakemberek bemutató előadásával a helyreállítási munkálatokat a helyszínen. A továbbiakban meglátogattuk A továbbképzést követő tanulmányút során nyitottunk a műemléki helyreállítások irányábaLásd programfüzet.)
A rendezvény sikerét annak köszönhette, hogy a nemzetközileg elismert előadók mellett nagy számban olyan hallgató közönsége is volt a konferenciának akik most tanulják a szakmát. Az idén is helyet kaptak a bemutatkozásra az erdélyi egyetemi hallgatók, restaurátorok akiknek előadásaiban felismerhető volt, hogy rendszeresen részt vettek a továbbképző konferenciánkon.

Székelyudvarhely, 2012.november 02.

Károlyi Zita
programfelelős