Erdélyi művészek a múló időben

Válogatás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Képtárának anyagából

Kiskőrös – Petőfi Szülőház Múzeum
2017. július 31 – augusztus 25.

A székely anyaváros Múzeumának Képtára 1979-ben nyitotta meg kapuját a nagyközönség előtt. Alapját a helyi kulturális intézményekben fellelhető műtárgyak, valamint az egykori Korunk folyóirat keretében működő galéria által adományozott képzőművészeti alkotások teremtették meg. Ma már több mint 1100 mű alkotja a Képtár állományát, amely vásárlás, vagy adományozás útján gyarapodott és gyarapszik napjainkban is. Jellegüket tekintve festmények, grafikák, metszetek, szobrok, kisplasztikák és számos más műfaji besorolásba tartozó művek szerepelnek a leltárkönyvben.

Ha az egyes alkotások keletkezési idejét egy idővonalra vetítjük, akkor a XVII. századtól napjainkig terjedő intervallumot kapunk. Ami szembeötlő az az, hogy a XX. század 60-as, 70-es éveiben készült művek száma a legnagyobb ezen a képzeletbeli szakaszon, mintegy átfogó keresztmetszetét mutatva be a romániai magyar képzőművészet ezen időszakának. Jelen tárlat anyagának válogatásakor részben az is szempont volt, hogy „ízelítőt” nyújtson az erdélyi magyar képzőművészet e periódusából.

A kiállítás összeállításánál egy másik irányelv az volt, hogy a rendelkezésre álló anyagból lehetőleg olyan művészek munkái is a tárlat anyagát képezzék, akik a XX. század erdélyi, magyarországi, esetenként az európai képzőművészet élvonalát erősítették, erősítik.

Albert László, Bardócz Lajos, Bene József, Biró Gábor, Bodosi Dániel, Buday György, Czírják Lujza, Gottlieb Rózsa, Gujuman Uliana, Gy. Szabó Béla, Haáz Rezső, Incze Ferenc, Incze János Dés, Jakab András, Jovián György, Kalló László, Kiss László, Kulcsár Béla, Madarassy György, Márkos András, Márton Árpád, Mattis Teutsch János, Mózes Finta Edit, Murányi-Mátza Éva, Nagy Albert, Nagy Imre, Nagy István, Pallós Sch. Jutta, Sövér Elek, T. Szücs Ilona, Tamás Borbála, Török Erzsébet, Varga Welther Júlia, Vinczeffy László és Würtz Ádám műveiből rendezett kiállítás egy erdélyi kisváros képtárának anyagából készült reprezentatív látlelet.

Veres Péter