EZ TETSZIK!

EZ TETSZIK!

 
A Haáz Rezső Múzeum Képtárában az időszakos tárlatokat követően új kiállítás nyílt. A tárlat anyaga a Korunk Galéria és az intézmény alapgyűjteményének részét képezi, és számos közismert – néhai és ma is élő – erdélyi képzőművész alkotása került közszemlére.
A kiállításon, többek között Balázs Péter, Balogh Péter, Barabás Miklós, Benczédi Ilona, Bene József, Biró Gábor, Gy. Szabó Béla, Györkös Mányi Albert, Incze János Dés, Istók János, Jakobovits Miklós, Jecza Péter, Jovián György, Kalló László, Kiss László, Kolumbán-Antal József, Kulcsár Béla, Makár Alajos, Márkos András, Maszelka János, Murányi-Mátza Éva, Nagy Albert, Nagy Imre, Nagy István, Páll Lajos, Pongrác Antónia, Sükösd Ferenc, Székely József, Tirnovan Ari-Vid, Varga Welther Júlia, Vernes András, Würtz Ádám képzőművészek alkotásai szerepelnek.
Különlegessége – amely más hasonló tárlatoktól megkülönbözteti, jelen kiállítást – az, hogy alapul szolgál egy kísérleti jelleggel indított EZ TETSZIK! nevű programnak.
Nevezett program célja a tárlatlátogatók arra való ösztönzése, hogy az alkotásokat alaposabban, tüzetesebben szemléljék, vizsgálják és figyeljék meg, miáltal közelebb kerülnek, kerülhetnek azok sajátos világához, mondanivalójához és üzenetéhez.
Amint arra a program neve – EZ TETSZIK! – is utal, ez az ösztönzés olyan módon történik, melynek során a látogató kifejezheti véleményét azáltal, hogy a kiállított művek közül megnevezheti azt a hármat – fontossági sorrendben –, amelyek leginkább elnyerték tetszését.
A gyakorlatban ez úgy történik, hogy minden látogató a kiállítóterembe való belépéskor kap egy papírt és egy írószert. A papírra, a látogató, neve és telefonszáma mellé, leírja – fontossági sorrendben – annak a három alkotásnak a címét és az alkotó nevét, amelyek neki a legjobban tetszettek. A terem elhagyása előtt a papírlapot egy erre a célra felállított urnába dobja. Tulajdonképpen minden látogató arról szavaz, hogy számára melyik az a három mű – a kiállításon látható alkotások közül –, amelyek leginkább elnyerték tetszését.
A program végén a beérkezett adatokat feldolgozzuk és az első három, legtöbb szavazatot kapott műalkotás címét közétesszük. Értelemszerűen az eredmény nem lesz más (nem is szeretne más lenni), mint egy egyszerű statisztikai úton meghatározott tetszési index. Ez a tetszési index azt jelzi, hogy adott időszakban, adott számú műtárgy közül, adott számú látogatónak (korra, nemre, vallásra stb. való tekintet nélkül) a leadott szavazatok alapján melyik három műalkotás tetszett leginkább. Mindez érdekes adalékként fog jelen lenni a műtárgy további életében, de nem befolyásolja annak a már meglévő eszmei, esztétikai és művészeti értékét. Ugyanakkor azok a műtárgyak sem lesznek kevésbé értékesek, mint eddig, amelyekre senki nem szavazott.
A program a látogatók számára 2013. december 6-án zárul.
2013. december 12-én kerül sor arra a sorsolásra, amely a leadott szavazócédulákból való húzással történik.
Három díj kerül kiosztásra, melyekből az egyik egy Kalló László által festett akvarell, a másik kettő pedig egy-egy könyvcsomag a Múzeum kiadványaiból. A szerencsés nyerteseket a szavazócédulán megadott telefonszámon értesítjük.
A Képtár csak a Múzeumban megváltott belépővel látogatható.
Veres Péter, muzeológus
Haáz Rezső Múzeum és Képtár