GYÖRKÖS 100 – festészeti kiállítás

Györkös Mányi Albert életrajzi kronológiája
(Forrás: Kántor Lajos: Györkös Mányi Albert, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1995)

1922. július 18.: Születik a Kolozs megyei Tordaszentlászlón. Édesapja, Györkös Mányi György földműves és virágkertész. Édesanyja, Györkös Bandi Krisztina szép kalotaszegi varrottasairól és csipkehorgolásáról volt ismert a faluban.
1934: Édesapja meghal, s ettől kezdve az édesanyja – a nagymama segítségével – neveli három fiúgyermekét, nehéz körülmények között. Szülőfalujában végzi a hét elemi osztályt, a helyi népi hagyományok nagy hatással vannak rá.
1939: Csonttébécét kap, jobb karját gipszbe teszik. Emiatt véglegesen felmentik a katonai szolgálat alól. Egy kolozsvári boltban kap állást. Középiskolai tanulmányait magánúton végzi.
1945–1948: A kolozsvári cipőgyárban dolgozik, mint tisztviselő. Itt kapcsolódik be a zenekari tevékenységbe.
1948: Állami ösztöndíjasként tanul a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet zenei karán.
1949: Ismét megbetegszik, kiújul csonttébécéje, több hónapos kórházi ápolásra szorul, emiatt a második évet meg kell ismételnie.
1954: Államvizsgázik a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán. Szeptemberben kinevezik a kolozsvári Zeneművészeti Középiskola klarinéttanárának.
1962: Feleségül veszi Jakab Ilona festőművészt. A zenetanári tevékenysége mellett festeni kezd, de a festés mellett számos más képzőművészeti technikát is gyakorol, több műfajjal is kísérletezik. Teljes energiáját a festészet tanulmányozására fordítja.
1971: Tágas műtermet kapnak feleségével. Ez újabb lendületet ad munkájának; még a téli hideg sem tudja meggátolni, hogy naponta festőállványa elé álljon a kifűthetetlen helyiségben. Zenetanári munkásságáért hivatalos kitüntetésben részesül.
1980: Megismerkedik Barcsay Jenő festőművésszel.
1982: Felveszik a romániai Képzőművészeti Alap tagjai közé.
1984: Tanulmányutat tesz Magyarországon. Szentendrén újra találkozik Barcsay Jenővel. Hollóházán megismerkedik Szász Endre festőművésszel. A budapesti Jókai Klubban egyéni kiállítást rendeznek számára; a megnyitóbeszédet Németh Lajos művészettörténész mondja.
1985: Ősszel feleségével új műteremlakásba költözik a Republicii/Majális u. 5. szám alá (a mai Györkös Mányi Albert Emlékház).
1988: Nyugat-európai utazást tesz.
1993. május 27.: Kolozsvárt, műteremlakásában saját kezével véget vet életének.

***

Györkös Mányi Albert műteremlakását, vagyonával együtt, végrendeletileg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületre hagyta, azzal a céllal és feltétellel, hogy az EMKE a képeit „állandó jelleggel kiállítsa, emlékházat rendezzen be, hozza létre a Györkös Mányi Albert Alapítványt, és biztosítsa a hagyaték szakszerű kezelését és bekapcsolását a szellemi körforgásba” (idézet végrendeletéből).
Györkös Mányi Albertnek tizennyolc egyéni kiállítása volt és részt vett huszonnyolc csoportkiállításon is, itthon és külföldön egyaránt. Munkáit határainkon innen és túl egyaránt elismerik.
Díjak: - 1971: zenetanári munkásságáért hivatalos kitüntetésben részesül. - 1985: Kalevala-festményeiért a helsinki Kalevala Társaság emlékérmével jutalmazza.
Válogatott egyéni kiállítások: - 1963: Egyéni festészeti kiállítás, Kolozsvár Tartományi Képzőművészeti Tárlat. Ezt követően rendszeresen részt vesz a Képzőművészeti Szövetség kolozsvári fiókja által rendezett kiállításokon. - 1972: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Bukarest. - 1973: Képzőművészeti Alap Kisgaléria, Kolozsvár. - 1977: Benczédi Sándorral, Marosvásárhely. - 1984: Egyéni festészeti kiállítás, Jókai Klub, Budapest. - 1985: Kalevala-képek, Filo Galéria, Kolozsvár. - 1985: Szatmár - 1988: Jakab Ilonával közös kiállítás, Köln.
Válogatott csoportos kiállítások: - 1968: Kolozsvári Képzőművészek csoportkiállítása, Titograd, Jugoszlávia (első külföldi kiállítás). - 1969: Zilah. - 1970: Megyei képzőművészeti tárlat, Kolozsvár (festészet, grafika). - 1970: Kolozsvári képzőművészek bemutatkozó tárlata, Bukarest. - 1975: Országos Képzőművészeti Tárlat, Bukarest (festészet). - 1977: Ady-centenárium – Korunk Galéria, Kolozsvár. - 1981: Bartók-centenárium – Korunk Galéria, Kolozsvár. - 1982: Országos Ünnepi Képzőművészeti Kiállítás (festészet), Bukarest. - 1982: Kodály–Arany János – Korunk Galéria. - 1983: Székelykeresztúr. - 1985: Megyei Képzőművészeti Tárlat, Torda.