HELYI ÉRTÉKEKRE KONCENTRÁLUNK - A Magyar Tudomány Napja Székelyudvarhelyen

A 10. alkalommal ünnepeljük Székelyudvarhelyen a Magyar Tudomány Napját. A szervezést a sorozatindító Areopolisz Egyesület és a Haáz Rezső Múzeum vállalta fel. A program megvalósulását Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Communitas Alapítvány által adott támogatás tette lehetővé.

Idei évi programunk pénteken, november 11-én könyvbemutatóval indul a Haáz Rezső Múzeum Képtárában. Petrarcha Ferenc: A jó szerencsének és a szerencsétlenségnek orvosságairól. Székely László fordítása (1760–1762) című kötet kerül bemutatásra. Székely László erdélyi gróf 1760 és 1762 között készítette el Petrarca művének első, s mindmáig egyetlen, teljes magyar fordítását, mely a tavaly első ízben látott napvilágot nyomtatásban Szegeden. Székely László kéziratát a székelyudvarhelyi Tudományos Könyvtár őrzi. A kötetet bemutató beszélgetés meghívott vendégei: Bíró Csilla (Országos Széchényi Könyvtár), Lázár István (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), Lengyel Réka (Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet).

Az udvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent István termében reggel 10 órától zajló szombati előadáscsomag központi témája a székely írás (rovásírás). A témában magyarországi és helyi jeles kutatók adnak elő: dr. Vásáry István (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), Zsupos Zoltán (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára), dr. Sándor Klára (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), dr. Sófalvi András (Haáz Rezső Múzeum), Tubay Tiziano (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar), Mihály János (Nemzetstratégiai Kutatóintézet). A konferencia ideje alatt a Szent István-terem előterében megtekinthető A székely írás emlékei Udvarhelyszéken című pannós kiállítás. A kiállított pannókon a bágyi, bögözi, énlaki, homoródkarácsonyfalvi (első és második), rugonfalvi, székelydályai, székelyderzsi, székelyudvarhelyi és vargyasi rovásírásos emlékekről találnak adatokat.

A program szombat délután 6 órai kezdettel a Művelődési Ház koncerttermében gálaesttel zárul. Fellép Cári Tibor székelyudvarhelyi születésű, Temesváron élő zeneszerző, majd sor kerül az Udvarhelyszéki tudományért díj átadására. Idei évi díjazottunk matematikus (neve a díjátadó keretében válik nyilvánossá), tevékenységét a Szabó Károly által készített kisfilm ismerteti. A díjat Sánta Csaba szovátai szobrászművész bronz kisplasztikája és kutatói tevékenységet elismerő oklevél alkotja.

A korábbi évek díjazottai:

2007 – Dr. Dávid László az egyház- és művészettörténet kutatása terén kifejtett kimagasló munkájáért.

2008 – Dr. Balla Árpád a magnézium-kutatás és az erdélyi orvostudományi konferenciák szervezése terén kifejtett kimagasló munkájáért.

2009 – Dr. Benkő Elek a középkori székelység régészeti kutatása terén kifejtett kimagasló munkájáért.

2010 – Biró G. Albert a matematika oktatásának terén kifejtett és alkalmazott módszer- és eszközrendszerért.

2011 – Szabó K. Attila a művelődéstörténet kutatása terén kifejtett munkáságáért.

2012 – Zepeczaner Jenő a helyismereti források kutatása és muzeológusi munkássága terén elért eredményeiért.

2013 – Hubbes Éva az írott kulturális örökség megóvása, kutatása és ismertetése terén kifejtett tevékenységéért.

2014 – dr. Elekes Tibor a Székelyföld természet- és társadalomföldrajzi kutatása terén elért eredményeiért.

2015 – Egyed Ákos akadémikus a székelység és Székelyföld történetének kutatása terén elért eredményeiért.

 

Kolumbán Zsuzsánna

szervező