Helytörténelmi gyűjtemény

     A gyűjtemény legkorábban bekerült tárgyait már a református kollégium 1797-ben készült Protocollumában megtaláljuk. „Egy ezüst Tábla a falba rakva, köröl márvány kőbe foglalva, melybe vagyon vésve néhai idősb B. Daniel István úrnak tzimere, ki született 1684, holt meg 1774, egy darab, Egy láda, mely két kolccsal jár, mely a Théka pénzes ládája, Egy pántzél, vagy vas ing, Egy pajzs” módon bejegyzett, azonosítható tárgyak ma is gyűjteményünkben vannak.

     Az 1642 tárgyat számláló helytörténelmi gyűjteményt 2200 érem, dokumentumtár (helyi kiadványok, plakátok, kisnyomtatványok, fénymásolatok), és fotótéka egészíti ki. A múzeum levéltára, benne a helyi céhek irataival, a csíkszeredai állami levéltárba került. Gyűjtőmunkánkban szinte kizárólag csak adományokra támaszkodhattunk.

     A gyűjteményben megtaláljuk a helyi céhek és ipartársulatok fennmaradt emlékeit. Behívótáblák, pecsétnyomók, zászlók, poharak, restaurált céhládák idézik fel a hajdani tizenhat udvarhelyi céh világát, amely 1572 után meghatározó volt a város gazdasági életében. A céhhagyományok az ipartestületekben is továbbéltek és csak a múlt század második felében enyésztek el. Az iparosok együtt az iskolák tanáraival, a városi és megyei tisztviselőkkel alkották a város polgárságát. Gyűjteményünkben jelen vannak a városi polgárok életét felidéző tárgyak is. Ezeket olyan kiállításokon mutattuk be, mint Az udvarhelyiek kávéznak és a kultúratörténeti alapkiállítás.

Zepeczaner Jenő