Hírek 2011

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓK, ELŐADÁSOK, KÖNYVBEMUTATÓK

● Sófalvi András
2011. február 2. – Debrecen – Dóczy Gimnázium: Udvarhelyszéki védbarlangok
2011. február 2. – Debrecen – Református Gimnázium: Udvarhelyszéki védbarlangok
2011. február 2. – Debrecen – MTA ATOMKI: Székelyföldi hosszúsáncok kutatásának legújabb eredményei
2011. február 3. – Budapest – Magyar Protestáns Teológiai Kollégium: Udvarhelyszék védelmi erődítményei
2011. február 10. – Székelyudvarhely – Vulticultus-előadássorozat: A védelem formái Udvarhelyszéken a középkorban és a fejedelemség korában
2011. március 15. – Székelyudvarhely – Gábor Áron elrejtett ágyúi nyomában a Görgényi-fennsíkon (Négyesi Lajossal közösen)
2011. május 18. – Gyulafehérvár/Szilágysomlyó – Várak, erődítések újra használatban.  Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati kérdései nemzetközi konferencia-sorozat – Tusnád: A székelyudvarhelyi vár
2011. szeptember 28–30. – Énlaka – A régészeti kutatások tanulságai Székelyudvarhely szomszédságában végzett településeken (Nyárádi Zsolttal közösen)
2011. november 5 – Gyergyószentmiklós – IX. Erdélyi magyar régészkonferencia: Töltésvonulatok a Görgényi-, Hargita- és Persányi-hegység térségében. (Kosza Antallal közösen)
2011. november 10. – Homoródszentmárton – Régészeti kutatások a homoródszentmártoni templomvárnál
2011. december 16. – Csíkszereda – Régészeti kutatások a homoródszentmártoni templomvárnál
● Nyárádi Zsolt
2011. augusztus 5. – Lövéte– Újabb régészeti kutatások Lövéte elpusztult középkori templománál.
2011. szeptember 28–30. – Énlaka – A régészeti kutatások tanulságai Székelyudvarhely szomszédságában végzett településeken (Sófalvi Andrással közösen)
2011. november 5. – Gyergyószentmiklós – IX. Erdélyi magyar régészkonferencia: Lövéte elpusztult középkori temploma.
2011. december 16. – Csíkszereda – Fenyéd elpusztult középkori temploma.● Róth András Lajos
2011. február 3. – Székelyudvarhely – A „legnagyobb székely" születésének 182. Évfordulója: Orbán Balázs szobrai.
2011. március 9. – Székelyudvarhely – Novák Károly-István: Azok a boldog békeidők Székelyudvarhelyen című könyvének méltatása.
2011. március 10. – Székelyudvarhely – Könczey Zsolt egyéni fotókiállításának megnyitása.
2011. március 12. – Székelyudvarhely – Ugron Gábor és kora: Életjelenések Magyarósi Szőke József írásaiban.
2011. március 18. – Székelyudvarhely – Almási Balogh Pál: A Kávé, thé és csokoládé történeti, természethistoriai, diaetetikai és orvosi tekintetben című könyvének bemutatása.
2011. április 9. – Kolozsvár – EMKE Közgyűlése: Hubbes Éva méltatása.
2011. május 3. – Székelyudvarhely – Palló Imre Művészeti Szakközépiskola növendékei kiállításának megnyitása.
2011. május 11. – Székelyudvarhely – Palló Imre Művészeti Szakközépiskola érettségi előtt álló növendékei kiállításának megnyitása.
2011. június 6. – Székelyudvarhely – III. Székelyudvarhelyi Városnapok: Előzéklapok és azok festésével kapcsolatos gyakorlati kérdések.
2011. június 7. – Székelyudvarhely – Vargha Mihály: Bálványok című kötetének bemutatása.
2011. június 16. – Székelyudvarhely – Palló Imre Művészeti Szakközépiskola növendékei évzáró kiállításának megnyitása.
2011. július 22. – Székelyudvarhely – Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában tartott Nyári Bolyai Akadémia záró kiállításának megnyitása.
2011. augusztus 21. – Székelyudvarhely – A pénz beszél… A magyar pénzverés története című kiállítás megnyitása.
2011. szeptember 21. – Székelyudvarhely – „Virágos Homoródmente” című kiállítás megnyitása.
2011. november 07. – Székelyudvarhely – A Magyar Tudomány Napja: Kultúra Székelyudvarhelyt egy évszázaddal ezelőtt.
2011. november 11. – Székelyudvarhely – Péter Attila: Életem filmkockái című kötetének bemutatása.


● Miklós Zoltán
2011. április 2. – Székelyudvarhely – Népművészet tegnap, ma, holnap: A családi hagyomány ereje.
2011. április 5. – Székelyudvarhely – Gagyi József: Amire vágyunk, amitől félünk, amit remélünk című könyvének bemutatása.
2011. július 9. – Sepsiárkos – Néprajztudomány és néprajzi muzeológia: A családi hagyomány ereje.
2011. július 18. – Felsősófalva – XVII. Székelyföldi Tánctábor: A családi hagyomány ereje.● Veres Péter
2011. február 10. – Székelyudvarhely – Benczédi Sándor: Útunkszéli szobrok című kiállítás megnyitása.
2011. március 12. – Székelyudvarhely – Ugron Gábor és kora: A székely puccs – a székely puccsról általában és a korabeli román kémjelentések tükrében.
2011. március 30. – Korond – Benczédi Sándor: Útunkszéli szobrok című kiállítás megnyitása.
2011. április 11. – Székelyudvarhely – TERMÉS 2011 – székelyudvarhelyi képzőművészek tárlatának megnyitás.
2011. november 11. – Székelyudvarhely – az állandó Képtár anyagán belül: Buday György a fametsző (Buday György Athéni Timon c. fametszetsorozatának bemutatása); megnyitó nélkül. Kiállítás-kalauz: Buday György munkássága; Athéni Timon drámája;
2011. november 1-től a Sztojka Ferenc hagyaték digitális részének rendezése. Kommunikáció az elektronikus és írott média, illetve sajtó felé; D3 Televizió, Krónika, uh.ro, stb.● Vécsi Nagy Zoltán
2011. január 20. – Székelyudvarhely – XX. századi erdélyi magyar festők a székelykeresztúri Molnár István Múzeum gyűjteményéből című kiállítás megnyitása.
2011. március 15. – Székelyudvarhely – Március 15. az erdélyi képzőművészetben című kiállítás megnyitása.
2011. április 5. – Marosvásárhely – Székely Miklós emlékkiállításának megnyitása.
2011. április 18. – Sepsiszentgyörgy – Jelek című kiállítás megnyitása.
2011. július 5. – Marosvásárhely – Ady József 1950 – 1991 című kiállítás megnyitása.
2011. augusztus 4. – Székelyudvarhely – Palkó Tibor: SZÍVFOLYÓ II. című kiállítás megnyitása.
2011. augusztus 5–7. – Marosvásárhely – Magyar-Magyar művésztalálkozó: A MAMÛ Társaság.
2011. augusztus 26. – Farkaslaka – Major Barna festészeti tárlatának megnyitása.
2011. augusztus 27. – Marosvécs – Erdélyi Helikon leszármazottjainak találkozója: Báró Kemény János és a színház.
2011. augusztus 30. – Gyergyószárhegy – Korkép, a 37-ik gyergyószárhegyi nemzetközi művésztelep zárókiállításának megnyitása.
2011. szeptember 15. – Sepsiszentgyörgy – Palkó Tibor: SZÍVFOLYÓ III. című kiállítás megnyitása.
megnyitása.
2011. november 3. – Sepsiszentgyörgy – Bukta Imre egyéni kiállításának megnyitása
2011. november 15. – Marosvásárhely – Kusztos Endre kiállításának megnyitása.
2011. november 16. – Székelyudvarhely – Venczel Kálmán rézdomborításaiból rendezett kiállítás megnyitása.
2011. november 24. – Székelyudvarhely – Bálint Ádám és Gáspár Gyula kiállításának megnyitása.● Károlyi Zita
2011. október 3. – Székelyudvarhely – XII. Erdélyi Magyar Restaurátorok Továbbképző Konferenciája: Visszatekintés az Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia 11 évére.