IN MEMORIAM Gyárfás Jenő

2018. augusztus 18 – október 28.

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum – jelen év januárjában megnyitott, A magyar festészet remekművei – Válogatás a Kultúrpalota kincseiből című képzőművészeti tárlatot követően – egy újabb „klasszikus” festészeti kiállítást tár a látogatók elé. Az IM MEMORIAM Gyárfás Jenő című kiállítás által nyomatékosítani szeretnék az intézmény azon szándéka, hogy az erdélyi közgyűjteményekben őrzött legértékesebb képzőművészeti állományt elérhetővé tegyék a székelyudvarhelyi közönség számára. Gyárfás Jenő művészete leginkább Sepsiszentgyörgyön ismert, ahol a nevével fémjelzett képtár gyűjteménye szép számba őrzi a művészegyéniség alkotásait.

Gyárfás Jenő életének jelentős fordulópontjai is Sepsiszentgyörgyhöz kötődnek, 1857. április 6- án itt született, majd elemi és gimnáziumi tanulmányai is a városban végezte. Művészeti ismereteit a budapesti Mintarajztanodába való beiratkozása által alapozta meg, ahol Székely Bertalan növendékeként rajztanári oklevelet szerzett. 1877-től a müncheni Képzőművészeti Akadémia hallgatója lett, Wagner Sándor, Wilhelm von Diez és Gabriel Max lévén tanárai. Főiskolai évei alatt megfestett első jelentős alkotásai közül Az első fog című képével a müncheni, majd a brüsszeli kiállítások után nemzetközi sikert aratott, az 1880-ban festett Karlovszky Bertalan arcképe a magyar arcképfestészet remekműve. Élete főművének tartott Tetemrehívás című kompozíciója Arany János balladája nyomán készült 1881-ben. A képet ma a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.

Az 1882-ben tett olaszországi tanulmányútja után szülővárosába tért vissza véglegesen. Még ebben az évben megfestette a Mátyás kiutasítja az otrantói püspököt című történelmi kompozícióját. Az 1880-as, ’90-es években számos hivatalos arcképmegrendelés mellett újabb történelmi témájú képei és életképei születtek, például V. László király esküje, Temes vármegye millenniumi megrendelésére, vagy a Disznóölés című valamint a Gábor Áron halála című nagyméretű kompozíciók. Ez utóbbi művén élete végéig dolgozott.1925. december 13-án halt meg Sepsiszentgyörgyön.

Gyárfás Jenő legjelentősebb alkotásai jól ismertek a székelyföldi közönség körében, ezért a székelyudvarhelyi kiállításon elsősorban a művész eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert munkáit mutatjuk be. A nagy kompozíciókhoz (Tetemrehívás, Gábor Áron halála) készített tanulmányok, kisebb tájképek, csendéletek – amelyeket az elmúlt években sikerült szakszerűen restaurálni – kiváló „műterem-darabjai” a magyar festészet egyik legnagyobb alkotója életművének. Valamint néhány személyes tárgya is bemutatásra kerül, amelyek közvetlenebbé teszik a tervezett kiállítást.

A Székely Nemzeti Múzeum vendégkiállításaként bemutatott tárlat a székelyföldi múzeumok közötti intenzív szakmai együttműködésre is kiváló példa. A teljes megújulás küszöbén álló sepsiszentgyörgyi múzeum akár jelen kiállítás révén, a felújítás időszakában is jelen lehet a múzeumi porondon. Gyárfás Jenő 25 festményét valamint személyes tárgyait bemutató kiállítás október 28-ig látogatható a Haáz Rezső Múzeumba.