Indulj el egy úton…

Kallós Zoltán életművét összegző kiállítás
2017. január 22 – március 30.

Mit jelent egy ember életében, ha Választúra születik?
Választúra átvitt értelemben, amikor a magyar népi kultúra megőrzése melletti kiállás a kérdés, Válaszútra, Erdélybe, Kolozsvár mellett egy kis faluba, ahol a levegővel szippantja magával az ember az anyanyelve, zenéje, tánca szeretetét, népe melletti kitartását. Válaszút, az az apró magyar település, ami 20 éven belül két óriás tálentumnak lett bölcsője, Wass Albertnek és Kallós Zoltánnak.

Ki is Kallós Zoltán?
Kutató, gyűjtő, a szó legnemesebb értelmében: tanító! Az általa Erdélyben és Moldvában gyűjtött néprajzi, népzenei anyag a mai napig páratlan. Korán felismerte a hagyományos kultúra gyorsuló változását, és életét mintegy küldetésként teljesen a kutatásnak szentelte.
Kallós Zoltán kutatásai során nem idegenbe ment, azok között kutatott, akik között felnőtt. Kodály Zoltán által is számára hivatásként adott népzenekutatás élete során nem volt egyszerű. A sikeres munkavégzéshez Kodálytól egy Loewe Opta típusú magnetofont, kapott, amit számos magnetofon követett a hatósági elkobzások következtében.
Meghatározó szerepe volt mind a magyarországi, mind a romániai magyar táncházmozgalom megszületésében és kibontakozásában, mai eredményeiben és megújulásában. Személyes kapcsolatrendszerén keresztül önzetlenül segítette hozzá a népzene, néptánc, népköltészet iránt érdeklődő teljes generációkat a Mezőség, Gyimes, Kalotaszeg és Moldva népéletének megismeréséhez és megéléséhez.

Kallós Zoltán, aki kaput nyitott ki
„…kaput nyitott ki, amelyhez csak neki volt kulcsa”. E szélesre tárt kapun át vált megismerhetővé, tudományosan feltárhatóvá, megőrizhetővé és a legszélesebb körben újraélhetővé az a tudás, ami nélküle talán nyom nélkül elmúlt volna. Kallós Zoltán választott útját kívánjuk útitársaival együtt látogatóink elé tárni.
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum által megálmodott és megvalósított időszaki kiállítás Kallós Zoltán nyomán „indul el egy úton”, melynek során kiderül miért is ismerünk moldvai népdalokat, hogyan is estek a népzenével szerelembe a táncházmozgalom elindítóit, honnan tudjuk miként énekelték ki balladák által az emberek bánatukat, gondolataikat és miként lehet egy néprajzkutató, muzeológus, tanító, népzenész, egy közösség reménye.
A látogatók útjuk során nem lesznek egyedül. Ahogy Kallós Zoltánt számos útitárs segítette, úgy a tárlatban szavaik nyomán a látogatók találkozhatnak többek között Korniss Péterrel, Sebők Zoltánnal, Martin Györggyel és még sok útitárssal...