Iskoláknak

Kedves látogató, tisztelt pedagógus!

A Haáz Rezső Múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozásokkal igyekszünk teljesebbé tenni a látogatás élményét a gyerekcsoportok számára, életkori sajátosságaiknak megfelelő programkínálatunkkal. A múzeumpedagógia nem titkolt célja, hogy olyan múzeumbarát, a kiállításokat megérteni és befogadni képes generációt neveljen, amely a múzeumlátogatást kulturális alapszükségletnek tekinti.
Múzeumi foglalkozásaink témái az iskolai tananyag menetéhez, az állandó- és időszakos kiállításaink anyagához, illetve az évszakokhoz köthető ünnepkörökhöz illeszkednek. Ezért a múzeumi órák jól beilleszthetők a tanmenetbe vagy az osztályfőnöki órák kulturális programjai közé. Korosztályi különbségeket szem előtt tartva tartjuk óráinkat, melyeket esetenként kézműves-, ill. drámapedagógiai tevékenységek tesznek élményszerűvé. A foglalkozások időtartama kb. 45 perc.

A múzeumi foglakozások formái:
Múzeumi óra: amely tartalmilag szorosan kötődik az iskolai tananyaghoz (történelem, művészettörténelem, fizika, kémia, biológia, természettudomány, matematika stb.), a múzeumi anyag feldolgozásában érvényesíti annak szempontjait.
Kérdés-felelet: a párbeszéd, a kérdésfeltevés kétoldalú, a múzeumpedagógus és a látogató egyaránt tehet fel kérdéseket és adhat válaszokat. A párbeszéd folyamán rávezethetjük az egyenrangú partnernek tekintett látogatót, hogy maga ismerjen fel tényeket és összefüggéseket.
Múzeumi feladatlap: különböző (képes, rajzos, játékos) feladataival önálló felfedezésre készteti a résztvevőt.
Kézműves foglalkozás: az aktuális kiállítás témájához kapcsolódik. Egy-egy téma tartalmilag sokoldalú, módszertanilag a gyermek aktivitására és kreativitására épülő feldolgozása, ahol hangsúlyos szerepet kap a tárgyalkotás. Saját alkotásain keresztül formálja a gyermek művészeti látásmódját (vizuális nevelését).
Drámapedagógia: olyan csoportos játéktevékenység, melynek során a résztvevők képzeletbeli világot építenek föl, majd ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be. A fiktív világon belül ugyanakkor valós problémákkal találkoznak, és ezekből a találkozásokból valós tudásra és tapasztalatra tesznek szert.