Istoria misterioasă a centurii de castitate

Mit și realitate

Deși tradiția, înrădăcinată în credința populară, originea centurii de castitate, garantul fidelității feminine datează din perioada cruciadelor creștine.
Realitatea este însă alta! Informațiile existente până la sfârșitul secolului al 20-lea atât în literatura științifică și de popularizare a cunoștințelor, cât și în colecțiile mai mici sau mai mari ale unor muzee, se bazează pe un mit din secolul al 18-lea. Istoria centurii de castitate este rezultatul înlănțuirii a istoriei a 500 de ani de mentalitate, de sexualitate, de medicină, de muzeologie împânzită de torsiuni, de falsificări şi feedbackuri. Înlănțuire care reprezintă mai ales viziunea epocii moderne, mai precis cum s-a dorit din perioada iluministă perceperea culturii medievale, renascentiste. Expoziția noastră încearcă să ilustreze prin prisma unor obiecte muzeale falsificate traseul acestei concepții legată de acest obiect imaginar.