Újabb rangos szakmai folyóirat Székelyudvarhelyen

A közel két évtizedes rendszerességgel megrendezett Erdélyi Magyar Restaurátorok Továbbképző Konferenciájának kiemelt velejárója az ISIS : Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek megjelenése, mely magas nyomdai minőségben, magyar és román nyelven teljes terjedelemben, angol tartalmi kivonat és az egyes cikkekhez tartozó sok színes kép kíséretében jelenik meg Románia egyetlen kétnyelvű szakfolyóirataként restaurálás tematikában. A Károlyi Zita (Haáz Rezső Múzeum) és Kovács Petronella (Magyar Nemzeti Múzeum) alapította, utóbbi szerkesztésében megjelenő folyóirat szerzői mindannyian Magyarország, Erdély, de a Kárpát-medence ismert és elismert szaktekintélyei, akik a legújabb kutatásaikról, szakmai megoldásaikról, az állandóan megújuló, szaporodó és tökéletesedő technológiai folyamatokról, a felhasznált vegyszerekről, de ezekkel párhuzamosan az éppen dívó etikai kérdésekről, a műtárgymentési filozófiáról értekeznek a legmagasabb szinten.

Az idei, a 16. számban megjelent tanulmányok az alábbiak:
Tóth Eszter: Későavar kori, tausírozott vas phalera-pár restaurálása.
Kovács Mária-Márta: Az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum ónedényei.
Nemes Erika Tímea: A bögözi templom falképeinek festéstechnikája.
Galambos Éva - Váli Zsuzsánna - Török Ákos - Nemes Erika: Az almakeréki falképek színelváltozása és vizsgálatai.
Mihály Ferenc: A székelyudvarhelyi ferences kolostortemplom főoltárának restaurálása.
Mester Éva: Az erdélyi történeti üvegablakok túlélésének esélyeiről.
Kürtösi Brigitta Mária: A szegedi Fogadalmi templom egyes mozaikjainak kutatása, restaurálása; technikai jellegzetességeik, károsodásaik vizsgálata.
Sor Zita: Digitális nyomatok a gyűjteményekben

A címek is a problematika sokrétegűségéről árulkodnak, problémákról, melyek mind-mind sajátságos, korszerű, bármikor visszafordítható megoldásokat igényelnek és a szakemberek legmagasabb szakmai felkészültségére tartanak számot.
A jelzett konferencia és a kiadvány támogatói között a Bethlen Gábor Alapot, a Magyar Nemzeti Múzeumot, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzatát és Hargita Megye Tanácsát tudhatjuk köszönettel.