Kádár (játék) katonái

Játék és hatalom

Látogatható: 2023. június 22. – szeptember 17.

A kiállítás egyfelől egy játéktípus, a műanyag katona néhány évtizednyi „világ”-történetéről ad áttekintést, másfelől azonban egy olyan sajátos és nagyszabású kortörténeti áttekintést is nyújt, amelyre egy-egy 5-6 cm-es figurát kézbe véve aligha gondolnának látogatóink.
Ez a játék egyfelől egyfajta szocializációs eszköz volt a 20. században a hagyományos férfiszerepek felé kitűzött út megtételéhez, s az olcsó műanyagok megjelenése tömegessé tette azokat az élményeket, ami addig csak kevesebbeknek adatott meg.
Másrészt ebben az időszakban a felnőttek játék- és képzeletvilága sokkal kevésbé gyorsan változott, mint manapság, erősebben kötődött a múlthoz, és jóval kevésbé is tért el a gyermekekétől, azaz jóval egységesebb volt a tömegkultúra, mint ma: felnőttek és gyerekek ugyanazoknak a hősöknek drukkoltak a moziban vagy a televízió előtt majd egy évszázadon át. Harmadrészt az akkori politikai világrendszerben Magyarország sajátos helyzete okán ezek a játékok egyértelműen jelezték, hogy az ország népe úgy gondolja, hazánk Európa nyugati feléhez tartozik, diktáljon bármit a nagyhatalmi érdek és erőszak.