KÉPEK ÉS ÉRTÉKEK

KÉPEK ÉS ÉRTÉKEK.

Erdély néprajzi értékeinek képi reprezentációi
Haáz Rezső Múzeum Képtára
2015. december 8–31. 

A magyarországi Földművelésügyi Minisztérium megbízásából Erdélyben a Kriza János Néprajzi Társaság 2015-ben indította el azt az Erdélyi Értéktár létrehozását célzó projektet, melynek elsődleges feladata a magyar nemzeti értékgyűjtő és értékmegőrző mozgalom erdélyi beindítása, népszerűsítése, megszervezése és szakmai felügyelete. A projekt ideje alatt szakmai és módszertani segítségnyújtást biztosítunk azokak a civil szervezeteknek, melyek helyi és regionális értékek felkutatását, szakszerű dokumentálását, értéktárakba történő rendezését és ezeknek az értékeknek a helyi közösségek mindennapjaiba történő beépítését célozzák meg. Az Erdélyi Értéktár létrehozásának társadalmasítására konferenciák, kiállítások, népszerűsítő rendezvények megszervezése, módszertani és ismertető anyagok előállítása és terjesztése, tréningek/képzések, rendszeres konzultációk és egy értékfeltáró hálózat kiépítése által történik meg. Projektünk legfőbb üzenete, hogy minden közösségnek vannak értékei, melyeket nem csak meg kell őrizni, de másokkal is meg kell ismertetni.

Az értékfeltáró projekt bemutatásával a Társaság munkatársai az erdélyi, székelyföldi magyar helyi értékekre kívánják ráirányítani a résztvevők figyelmét. Az értékfeltáró mozgalom elindításának és működtetésének jogi hátterét; az értékfeltáró munka és az értéktár építés célját, az értékfeltáró munka végzéséhez szükséges szakmai elvárásokat/feltételeket, az értéktár bizottság létrehozásának és a helyi értékeknek az Erdélyi Értéktárba történő felterjesztésének menetét ismertetik. Ugyanakkor már működő kezdeményezéseknek és ezek eredményeinek bemutatására is sor kerül.

A Képek és értékek. Erdély néprajzi értékeinek képi reprezentációi című fotókiállítás az erdélyi magyar népi kultúra mára már letűnőfélben levő helyi értékeire irányítja rá a figyelmet. A válogatott képanyag a 20. század első felére jellemző erdélyi magyar népéletet és a népi kultúra értékeinek lehető legkülönbözőbb területeit vonultatja fel, kezdve a hagyományos népi mesterségektől és munkafolyamatoktól a népszokások, a hagyományos népi építészet és a népi tárgy- és öltözködéskultúra elemein át egészen a vallási élet központi helyeként számon tartott templomokig. A kiállításon Vámszer Géza (1896–1976), Kós Károly (1919–1996), Szabó Tamás (1933), Péterfy László (1936), Vas Géza (1934) és mások képei láthatók.

A kiállítást tervezte, a kísérő szövegeket írta és a képeket válogatta: Jakab Albert Zsolt – Kedves Anett – Vajda András. Látványterv: Könczey Elemér – Szentes Zágon

Az Erdélyi Értéktár mozgalom a projekt Facebook oldalán (www.facebook.com/ErdelyiErtektar) is nyomon követhető.