Két újabb múzeumi kiadvány jelent meg az év végén

A Petőfi bicentenárium alkalmával a Haáz Rezső Múzeum egy szabadtéri installáció révén idézte meg a nemzeti költőnk szabadságharcos alakját. Az Erdélyi Panoráma, vagy más néven a Bem–Petőfi körkép 40x2,5 méter kiterjesztésű fekete-fehér fotóreprodukciójának kísérő katalógusát múzeumunk két muzeológusa Berze Imre és Szász Hunor szerzők jegyezték. Az NKA - Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma által biztosított anyagi támogatás révén 64 oldalas, igényes arculatú, kéthasábos tördelés által szimultán magyar és román szövegszerkesztésű, a festmények minőségi fotóreprodukcióival gazdagon illusztrált katalógus láthatott napvilágot. A képzőművész\történész szerzőpáros egy olyan tudományos-ismeretterjesztő kiadvány révén örökítette meg a szétdarabolt monumentális alkotás méretarányos székelyudvarhelyi reprodukcióját, mely információt szolgáltat a történelmi kontextusról, adatolja a körkép létrejöttét, vázolja ennek rövid „életét” és megsemmisülésének körülményeit. Ugyanakkor művészettörténeti elemzéssel szolgál a Tarnówi Körzeti Múzeum tulajdonát képező azon fennmaradt festményrészletekről, melyeket az installáció keretében és a katalógusban színes reprodukciókként jelenítettünk meg.

A Lustra című múzeumi periodika 2022\2-es lapszámának második oldalán Miklós Zoltán múzeumigazgató tájékoztatót nyújt a Petőfi-emlékév alkalmával létrehozott szabadtéri installáció tematikájáról, s a hozzá kapcsolódó kétnyelvű kiállítás megjelenéséről. A már megszokott minőségű és színvonalú belíveken sok izgalmas lokális témáról tájékozódhat az olvasó: újszerű megközelítésbe kerülnek a rovásírásos emlékeink, hiszen a székely írásos emlékek archeometriai vizsgálatairól közlünk ismeretterjesztő cikket; gazdagon illusztrált történelmi utazásra hívjuk az olvasót a székelyudvarhelyi középfokú pedagógusképzés 95 éves mementója kapcsán; újabb kiegészítő adatok kerülnek közlésre a Székelytámadt vár történetéről; Benczédi Sándor és Katona Lajos művészi világára is reflektál két kollegánk; de a Piac utcai (19. századi) gyilkosság nyomozásának eredményére is fény derül.

Keressék bizalommal, forgassák örömmel legújabb kiadványainkat!