Köszönőlevél

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum köszöni a nagylelkű adományt!

Az Expodom által adományozott acélvázas kerti sátor a múzeumkerti rendezvények elengedhetetlen kelléke.
Adománya bizonyítja, hogy a magyar népben ma is él a közösségért való tenni akarás és áldozatkészség.
A gyorsan összecsukható sátrak közül az alábbit választottuk: gyorsan összecsukható sátor, acél, fehér színű, 3 oldalfallal.
Haáz Rezső (1883–1958) gimnáziumi rajztanár által létrehozott népművészeti gyűjtemény közel négyezer tárgya megvetette az önálló múzeum alapjait. A gyűjtemény 1913-tól nyilvános és 1950-ben lett állami (rajoni) múzeum. Újabb jelentős gyarapodásra a század utolsó évtizedéig kellett várni. 1990-ben újra egyesült a város muzeális jellegű, 76.000 kötetes Tudományos Könyvtárával. Az intézmény, megszabadulva az ideológiai-politikai kötöttségektől, új fejlődési lehetőséget kapott 1994-ben, amikor visszakerülve a város fenntartásába, jogi személyiség, önálló intézmény lett, 2016-ban pedig az új székhelyre való költőzés által a modern múzeumi kihívásoknak is próbál megfelelni. Szabadtéri rendezvényei által pedig valóságos közösségi térré szeretnénk válni!

Tisztelettel,
dr. Miklós Zoltán-István
Haáz Rezső Múzeum
igazgató