Kulturális gyakorlat és reprezentáció

Kulturális gyakorlat és reprezentáció
– KJNT vándorkonferencia –

2013 április 19–20. között a Kriza János Néprajzi Társaság vándorkonferenciája a Haáz Rezső Múzeummal közösen került megrendezésre. A megcélzott tematika – a kulturális gyakorlat és reprezentáció – aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy manapság a kultúra alakulásában egyre inkább számolnunk kell annak inflálódásával, a sokféle kultúra burjánzásával, valamint a saját és a mások kultúrája iránti érdeklődés fokozódásával, melynek következtében egyre többen válnak a kultúra aktív alakítóivá, tudatos szelektálóivá, fogyasztóivá. A 21 előadó változatos tematikával gazdagította a sikeres szakmai fórumot.