MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA

MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA 

 

Székelyudvarhelyen 2007-től ünnepeljük a Magyar Tudomány Napját. Az ünnep megszervezését az idén az Areopolisz Egyesület, a Haáz Rezső Múzeum és Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vállalta fel.

A két napra (2014. november 7-8.) terjedő rendezvény keretében sor kerül az Areopolisz Egyesület 13. tudományos évkönyvének bemutatójára, kiállításmegnyitóra, tudományos ismeretterjesztő konferenciára. A rendezvény programpontját képezi a szombat délutáni gálaest, melynek keretében átadásra kerül az Udvarhelyszéki Tudományért díj is. A díj az Areopolisz Egyesület által kiállított oklevélből és egy bronz kisplasztikából áll. Ez utóbbi Sánta Csaba szovátai szobrászművész alkotása. 2007-ben Dávid László művészettörténész, 2008-ban Balla Árpád orvos, 2009-ben Benkő Elek, a keresztúri múzeum egykori régésze, 2010-ben Biró G. Albert matematikatanár, 2011-ben Szabó Kálmán Attila tanár, 2012-ben Zepeczaner Jenő nyugalmazott muzeológus, 2013-ban Hubbes Éva nyugalmazott könyvtáros vehette át a díjat. 

 

 

 

 

November 7., péntek

18.00 óra

Helyszín: Székelyudvarhely, Városi Könyvtár, Látvány- és hangzóanyag részleg

Könyvbemutató

            Az Areopolisz történelmi és társadalomtudományi kutatócsoport 13. évkönyvének

            bemutatója. A kötetet ismerteti dr. Gidó Csaba történész.

Kiállításmegnyitó

            Róth András Lajos: Díszcímlap, illusztrált címlap, allegorikus címlap 

November 8., szombat

Könyvtári különgyűjtemények. Könyvgyűjtők, hagyatékok, tékák.

(tudományos ismeretterjesztő konferencia)

Helyszín: Székelyudvarhely, Városi Könyvtár, Látvány- és hangzóanyag részleg

9.50 – Megnyitó

10.00 – 10.30 – dr. Bernád Rita

            (Gyergyószentmiklós, Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltár)

            A gyergyói főesperesség régi könyvtárának megújulása

10.30 – 11.00 – Gordán Edina

            (Enyed, Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár)

            A Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár múltja és jövőbeni feladatai

11.00 – 11.30 – Muckenhaupt Erzsébet

            (Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum)

            A csíksomlyói ferences könyvtár ősnyomtatvány gyűjteménye

11.30 – 12.00 – Bányai Réka

            (Marosvásárhely, Teleki-Bolyai Könyvtár)

            Az egykori székelykeresztúri unitárius gimnázium könyvtára a Teleki Tékában

12.00 – 12.30 – Gyenge Gabriella

            (Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum)

            Régi könyvek gyűjteménye a Székely Nemzeti Múzeumban

12.30 – 13.00 – Csikós Júlia

            (Sepsiszentgyörgy, Székely Mikó Kollégium, Gróf Teleki Domokos Könyvtár)

            Szigethi Gyula Mihály könyvgyűjteményének a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó

            Kollégium Gróf Teleki Domokos Könyvtárába került kötetei

13.00 – 13.30 – Róth András Lajos

            (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára)

            Miksa László gyűjtemény. Az önszórakoztatástól a társadalmi kritikáig

18.00 óra – Záróünnepség

Helyszín: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szent István Terem

Zenés köszöntő: Riverenza régizene együttes

Az Udvarhelyszéki Tudományért Díj átadása. 

Rendezvényünket Székelyudvarhely Város Önkormányzata, a Communitas Alapítvány és a Városi Könyvtár támogatja. Az Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok 13. kötet kiadási költségeit a Bethlen Gábor Alap támogatta. 

Minden kedves érdeklődőt várunk rendezvényünkön.