MEGISMÉTELT PILLANAT

MEGISMÉTELT PILLANAT
Orbán Balázs és Veress Ferenc XIX. századi fotográfiái,
     valamint Fekete Zsolt kortárs fényképei 
  
Haáz Rezső Múzeum
2013. február 3 – március 13.

Orbán Balázs születésének 184-ik évfordulója alkalmából a Haáz Rezső Múzeum egy kiállítással adózik „legnagyobb székely” emlékének.
A Megismételt pillanat című fotótárlaton Erdély nevezetes építészeti emlékei és természeti nevezetességei egymással párhuzamba állítva tekinthetők meg Orbán Balázs és Veress Ferenc XIX. századi fotográfiáin valamint Fekete Zsolt kortárs fényképein.
Fekete Zsolt marosvásárhelyi fotóművész 1999 és 2012 között ellátogatott az Orbán Balázs és Veress Ferenc által megörökített helyszínekre, hogy megkeresve gondosan az eredeti képek készítéséhez szükséges legközelebbi látószöget, napszakot és fényviszonyokat, újra lefotózza ezeket és az eredeti, korabeli fotográfiák digitálisan feldolgozott változatával együtt mutathassa be. Mivel közben a fotográfiában megtörtént az analóg technikáról a digitálisra való átállás, a művész számos, régebben készült fényképet újra készített digitális fényképezőgéppel. A képpárok így sok esetben triptichonokká egészültek ki. A kiállítás így Erdély másfél évszázaddal ezelőtti és mai, XXI. századi arcát egymással párhuzamba állítva, egy öt generációra kiterjedő történelmi időt és egy rövidebb, technikai jelen időt mutat be, miközben minket hatalmába kerít a fotográfiának a tér és idő viszonyából fakadó sajátságos mágiája.
Kastélyok, templomok, várak, udvarházak, hegyek völgyek, erdők mezők bukkannak fel a régi és az új felvételeken, és mindannyiszor akaratlanul is azt fürkésszük mi változott az idő múlásával? Sok fotó esetében épp a változatlanság a meghökkentő. A torockószentgyörgyi várrom pont ugyanúgy nézett ki Veress Ferenc 1870-es években készült felvételén, mint Fekete Zsolt 2003-as és 2007-es fotóján. A képek közti különbség szinte csak a technikában rejlik. A Székelykőt ábrázoló, 2003-as és 2010-es felvétel szintén megszólalásig hasonlít Orbán Balázs képéhez, épp csak a házakat fedi szalma helyett cserép. A kerelőszentpáli Haller kastély képe az elmúlást ábrázolja megkapóan. Orbán Balázs fotóján, a domb tetején magasodó épület még virágzó korát éli, míg Fekete Zsolt 2004-es képén már egy düledező, beszakadt tetejű romként látható.
Tanulom az elmúlás derűs elfogadását – vallja Fekete Zsolt. A fizikai utazás során sikerült lefényképeznem az elődeim által megörökített helyeket és közben végigkísért kiváló szellemiségük is, amelyből mind a mai napig táplálkozom. Szeretném, ha a kiállítás a vizuális élményen túl ezt is közvetítené, és a látogatók a termeken áthaladva, ezt a belső utat is végigjárnák.”
„A legtöbb kép soha többé nem ismételhető, ez az időről szóló egyik alapvető tapasztalatunk. Az emberek elmozdulnak vagy eltűnnek, a fények változnak, a hely átalakul, az emlékezet csorbul. És mégis megmarad valami” – írja Vida Gábor Fekete Zsolt 2010-ben megjelent Az idő fényképe című albumának előszavában. „Meglepő, hogy a képpárokon nem minden esetben az enyészet által válik láthatóvá az idő. Egyes tájfotókon mintha megpihenne, képi mozdulatlansága megdöbbent, máshol felújít, frissre meszeli a templomot (Aranyosgerend) fákat ültet (Csíksomlyó)” – mondja Fekete Zsolt, akinek képei a ma emberének Orbán Balázs és Veress Ferenc felvilágosult, humanista, európai szellemiségét közvetítik.
A kiállítás nagyobb részében a régi és az új képek egymás mellett kavarognak. Szemben a kiállítás egyik kompozíciójával, itt a szigorú kronológia helyett a múlt és a jelen vegyes egymás mellé rendezésével szembesülve elveszítjük időérzékünket, nem tudjuk, mi a régi, mi az új. Szinte nem is releváns, hogy a Kirulyfürdőnél járó kedves anyával és csemetéjével Orbán Balázs találkozott-e 1867-ben, vagy Fekete Zsolt 2006-ban. Ahogy a kiállító fogalmaz: „Az ismétlésből adódó formai kötöttségek ellenére próbáltam olyan fényképeket készíteni, amelyek önmagukban is hordozzák azt a különleges képi nyelvet, amely a vizuális művészetekben csak a fényképre jellemző. Ezt az ismételt és ismétlő közötti párbeszéd csak fokozza.
A kiállításnak a hely szellemiségéből fakadó kivételességét, a tárlókban kiállított eredeti Orbán Balázs fotográfiák, metszetek és szabadkézi rajzok is hangsúlyozzák.

 

Elekes Botond megnyitó beszéde