Megjelent a Lustra 2019. évi első száma

A 6. évfolyam első számában 11 szerző tollából 10 ismeretterjesztő cikk olvasható. A lapszám az In situ rovattal indul, melyben ez alkalommal a Haáz Rezső Múzeum régészeinek cikkei olvashatók. Sófalvi András Párhuzamok Dél- és Kelet-Erdély várépítészetében címmel Székelyföld és Szászföld erdei vagy hegyi várainak sajátos földrajzi, morfológiai, építészeti és régészeti jellemvonásaival foglalkozik. Nyárádi Zsolt régész Csáki Árpád sepsiszentgyörgyi történésszel közös szerzőségben írt tanulmánya az udvarhelyszéki Bethlenfalván egykor állt, a Bethlen család tulajdonába került udvarház történetét tekinti át, kitérve az elpusztult ingatlan régészeti nyomainak jellemzésére is. A cikket a nemesi telek beosztásáról és az udvarházról Gyöngyössy János által – a cikk keretében közzétett 1692-es leltár alapján – készített elméleti rekonstrukciók illusztrálják. A Fólió rovatban Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros ez alkalommal az I. székely gyalogezred levéltárát ismerteti, közölve egyúttal csíkmindszenti Czikó János tábori könyvéből az általános katonai szabályzat legfontosabb cikkelyeit is. A Kronográf rovat mindhárom cikke Székelyudvarhely történelmére koncentrál. Veres Péter a 16., 17. században, az akkori város északkeleti kijáratánál, a Dóczi-dombon feltehetően álló, azilum szerepet betöltő kaputoronyról vetette papírra gondolatait, elkészítve és közzétéve a szóban forgó építmény elméleti rekonstrukcióját is. Szász Hunor három esettanulmány által Székelyudvarhely 17–18. századi felekezeti viszonyaiba nyújt betekintést, pontosabban a katolikusok és reformátusok közti feszültségek által jellemzett helyzetbe. Gidó Attila Holokauszt Székelyudvarhelyen cím alatt a 75 éve lezajlott események székelyudvarhelyi áldozataira emlékszik. Róth András Lajos Oroszhegyre vonatkozó helyismereti adatokat tartalmazó forrásközléssel jelentkezik, dr. Dénes Jenő budapesti restaurátor által az akkori oroszhegyi főtisztelendőhöz, Ambrus Szaniszlóhoz 1942–1944-ben a templombeli oltárképek restaurálása kapcsán írt leveleket közli. A Glossza rovatban két, a székelyudvarhelyiket is érintő kiadvány ismertetése olvasható. Kolumbán Zsuzsánna a Sepsiszentgyörgyön 2018-ban megjelent Nagy Sándor: Kispalástos küzdelem (1887–1966) című kötetet ismerteti, Szakács Boglárka pedig az 5. Énlaka-konferencia előadásait tartalmazó Székely népzene és néptánc című tanulmánykötetet. A lapot a Signum rovat zárja, melyben Ungvári-Zrínyi Kata írását olvashatjuk a székelyudvarhelyi Pulzus alkotótáborról az elmúlt öt év műtárgyanyagát bemutató, 2018. évi sepsiszentgyörgyi kiállítás kapcsán.
A folyóirat 6. évfolyamának kiadási költségeit Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bethlen Gábor Alap támogatja.

Kolumbán Zsuzsánna