Megjelent a Lustra 2019. évi második száma

Az új lapszámban összesen tizenkét ismeretterjesztő és tudományos írás kapott helyet. A lap az In situ rovattal indul, melyben ez alkalommal a bögözi késő középkori udvarház(ak)ról olvashatunk Nyárádi Zsolt és Barabás Dóra szerzőpáros tollából. A forrásközléseknek szánt rovatban Mihály János Pohárszék, szekrény, láda. Adalékok a régi Udvarhelyszék lakáskultúrájához cím alatt a 16–18. századi udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyveket fogta vallatóra, a régi székely lakáskultúrára vonatkozó adatok után kutatva. A Fólió rovatban Bicsok Zoltán levéltáros-történész ezúttal a székely huszárezred levéltárát ismerteti. Bernád Rita Magdolna és Muckenhaupt Erzsébet – a székelyszenttamási egyházközségből az udvarhelyi római katolikus gyűjtőlevéltárba került – Pázmány Péter dedikált prédikációskönyvének bemutatása céljával indítottak sorozatot. A Mesterjegy rovatban a székelyderzsi unitárius templom nyugati kőkarzatáról olvashatunk Fehér János tollából, aki a kőkarzat festett díszei és újabb kori feliratai mellett bemutatja a 2019-ben általa feltárt kőfaragójegyet is. A Kronográf rovatban Veres Péter az egykori udvarhelyi (Malom utcai) malom falán lévő magassági jegyre hívja fel a figyelmet, Sándor-Zsigmond Ibolya a régi keresztúri Sóskút történetét tekinti át, Róth András Lajos a 19. századvégi román függetlenségi háború inspirálta illusztrált szivarkapapírokat mutatja be, Gidó Csaba pedig a 30 éve lezajlott forradalom udvarhelyi eseményeit idézi fel. A Perefernum rovatban András Andrea Bányászlét Lövétén a szocializmus évei alatt című cikkében a lövétei bányászokkal a múlt rendszerről folytatott beszélgetéseinek eredményeit összegzi és elemzi. A lapban könyvismertető is helyet kapott: P. Buzogány Árpád a frissen megjelent, Homoród- mente viseletben című kiadványra: hívja fel a figyelmet, a benne olvasható két tanulmányra és a közzétett gazdag képanyagra. A lapot záró cikkben Vargha Fruzsina sepsiszentgyörgyi művészettörténész az idei évi székelyudvarhelyi Pulzus Nemzetközi Alkotótábor során keletkezett alkotások kapcsán nyújt fogózót a kortárs képzőművészet megértéséhez és megszeretéséhez.

A Lustra 6. évfolyamának kiadási költségeit a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Kolumbán Zsuzsánna