Megjelent a Lustra 2023. évi 2. száma

A LUSTRA 2023\2-es számának megjelenését a Haáz Rezső Múzeum és Haáz Rezső Alapítvány sikeres pályázatai által a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Bethlen Gábor Alap támogatta!

A Bethlen Gábor Alap támogatásával kerülhetett ki a nyomdából a Haáz Rezső Múzeum tudományos ismeretterjesztő folyóiratának 2023. évi második száma. Az összesen tizenegy cikket tartalmazó lap részben tematikus lapszámnak is tekinthető, hiszen az írások majd fele a Haáz Rezső Múzeumban nemrég megnyílt, Mindent Isten nagyobb dicsőségére – Jezsuiták Erdélyben című kiállításhoz, illetve általában a jezsuiták erdélyi történetéhez kapcsolódik. A vezércikkben pedig András Attila SJ, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya provinciálisa ajánlja az olvasók figyelmébe a nevezett kiállítást.

A jezsuita témájú cikkek sorában, a Fólió rovatban Bernád Rita-Magdolna A jezsuiták levéltári hagyatéka az erdélyi plébániák gyűjteményeiben címmel, Vass Csongor pedig Jezsuita források a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Érseki és Főkáptalani Levéltárában cím alatt közöl átfogó ismertetőt, tulajdonképpen kiegészítve a kiállításon bemutatott levéltári anyagot és az arra vonatkozó információkat. Írásaik kiváló segédletet jelentenek majd a rend történetét kutatók számára. A kiállításra vonatkozóan annak kurátorai, Bernád Rita-Magdolna, Hegedűs Enikő és Szász Hunor adnak közre egy rövidebb írást Jezsuiták Erdélyben. Kiállítás Székelyudvarhelyen cím alatt, ami elegendő arra, hogy a tárlat megtekintésére sarkallja az olvasót. Ugyanezt a célt szolgálja Hegedűs Enikő igencsak gazdagon illusztrált írása (A „Jezsuiták Erdélyben” című kiállítás egyes műtárgyairól röviden). A kiállításon megtekinthető, Pázmány Pétert ábrázoló nagyméretű vászonkép restaurálására a Haáz Rezső Múzeum restaurátorműhelyében került sor. A kép megújulási folyamatáról maga a restaurátor, Márton Ferenc ír.

A folyóirat oldalain természetesen további értékes és érdekes helyismereti írások olvashatóak. Az idei, sorban a 12. Pulzus Alkotótáborról Dimén-Varga Fanni ír, bemutatva a tábor résztvevőit és a Pulzus idején készült néhány alkotást. Lapunk szinte állandó szerzője, Bicsok Zoltán történész-levéltáros ez alkalommal a székelyudvarhelyi Római Katolikus Gimnázium csíkszeredai levéltárban őrzött iratait jellemzi. Anyaországi szerzőnk, Merczel György egyetemi docens a gyulafehérvári Batthyaneum könyvtárában őrzött, eddig ismeretlen kottás forrást, a Gyergyói Graduálet ismerteti rendkívüli alapossággal. A Kronográf rovatban ez alkalommal két közegészségügyi témájú cikk kapott helyet. Mocsáry-Zepeczaner Valéria a diftéria járványok dualizmus kori székelyudvarhelyi forrásait vette szemügyre, Gidó Csaba pedig Udvarhely vármegye egészségügyi helyzete az első világháború árnyékában cím alatt közöl cikket. Az In situ rovat Nyárádi Zsolt, a Haáz Rezső Múzeum régésze cikkét tartalmazza. Korábbi írásai folytatásaként ez alkalommal egy dályai nemesi udvarház történetét vizsgálja, újabb lépést téve a levéltári, kartográfiai és régészeti adatok összevetése által a 17–18. századi udvarhelyszéki nemesi birtokok feltérképezésének folyamatában.

Kolumbán Zsuzsánna