Megjelent a LUSTRA harmadik évfolyamának második száma

Bethlenfalva elpusztult templomától a 20. századi koncepciós perekig

Szürke külsővel, da annál színesebb tartalommal került az olvasók asztalára a Lustra 2016. évi második száma. Az In situ rovatban Nyárádi Zsolt régész Bethlenfalva elpusztult templomáról közöl adatokat levéltári forrásközlés kíséretében. A Kronográf rovat Veres Péter az oroszhegyi kápolna tájolásának számítógépes vizsgálatáról írt cikkével indul, Fráter Olivér a kolozsvári haditörvényszéken 1920-ban zajlott kémkedési bűnpert ismerteti, melynek vádlottjai Kratochvil Károly ezredes és társai voltak. Szász Hunor a dualizmuskori Székelyudvarhely vezető gyógyszerészéről, Koncz Árminról, Reisz T. Csaba Lipszky János huszártiszt születésének 250. évfordulója kapcsán az általa a 19. század elején készített és közreadott Magyarország-térképről ír. Az utóbbi cikkben megtaláljuk Udvarhelyszék Lipszky-féle kéziratos térképét is.

Egy hamarosan Udvarhelyre érkező kiállítás kapcsán a Perefernum rovatban Bereczki Ibolya cikke kapott helyet. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 2015-ben rendezett kiállítás Kallós Zoltán életművének különféle rétegeit, időszakait, helyszíneit, sajátosságait állítja a középpontba.

A Glossza rovatban ezúttal két kiadvánnyal ismerkedhetünk meg: Róth András Lajos Szigethi Gyula Mihály és a Kollégiumi drámagyűjtemények cím alatt azt a 2015-ben megjelent szöveggyűjteményt ismerteti, melyben helyet kaptak a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárában őrzött Szigethi-féle (fordított és eredeti) színjátékok is. Sófalvi Emese Pávai István folklorista legújabb kiadványára összpontosít: a Budapesten 2016-ban megjelent, DVD-melléklettel ellátott kiadvány a Sóvidék népzenéjét, zenés-táncos szokásait mutatja be, több évtizedes kutatómunka eredményeit összegezve.

Bicsok Zoltán a Fólió rovatban folytatja a csíksomlyói-csíkszeredai római katolikus gimnázium iratainak ismertetését, melyek a Román Nemzeti Levéltár csíkszeredai hivatalánál érhetők el a kutatók által. Az első világháború évfordulója kapcsán indított rovatban Gidó Csaba egy forrásközlés által Homoródszentmárton mindennapjait hozza közelebb a román betörés időszakában.

A cikkeket forrásértékkel bíró illusztrációk kísérik. A kiváló nyomdai kivitelezésben megjelenő, 64 oldalas folyóirat harmadik évfolyamának kiadási költségeit a Bethlen Gábor Alap támogatja.