Megjelent a LUSTRA második száma

Megjelent a LUSTRA második számaVáltozatos tartalommal – irodalom, régészet, néprajz, történelem, művészet stb. – jelentkezik a Haáz Rezső Múzeum időszakos kiadványa, a Lustra.

A 2014. évi második számban a székelyudvarhelyi várhoz Lukáts István által a 19. század elején írt versről, a paraszti írásbeliség emlékeiről, a csíkmadarasi juhászatról, az első világháború szentléleki eseményeiről, gróf Székely Lászlóról, a Lövétén és Oklándon zajlott régészeti ásatások eredményeiről, a szombatfalvi és martonosi Gálffy családról, gr. Gyulay Lajos folyóirat-gyűjteményéről, a keresztúri múzeum pecsétgyűjteményéről, Maszelka Jánosról, a Hargita Megyei Levéltár frissen megjelent kétnyelvű fondjegyzékéről, a petki balladák könyvéről olvashat az érdeklődő.

A cikkek szerzői: Egyed Emese, Veres Péter, Bicsok Zoltán, Róth András Lajos, Mihály János, Nyárádi Zsolt, Sófalvi András, P. Buzogány Árpád, Salló Szilárd, Kovács Piroska, Balázsi Dénes, Murányi János.