Megjelent az Areopolisz 18. kötete

A tavaly novemberben A tudás fellegvárai címmel az Areopolisz Egyesület és a Haáz Rezső Múzeum iskolatörténeti konferenciát szervezett Székelyudvarhelyen. Az akkor elhangzott előadások többsége, más oktatástörténeti írások társaságában az Areopolisz 18. kötet oldalain olvasható. Mivel bizonyos szempontból konferencia- kiadványt tartunk a kezünkben, a tudományos tanulmányok mellett találunk benne ismeretterjesztő írásokat, visszaemlékezéseket és kutatási tapasztalatösszegzést is. De a műfaji sokszínűségen túl, mindannyi olvasásra ajánlott az iskolatörténet terén kalandozók számára, hiszen a konkrét adatok mellett módszertani kérdésekre, forrástípusokra, kapcsolódási pontokra hívják fel a figyelmet.

Tartalom:
Albert Dávid: Hagyomány és korszerűség a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium történetének megírásában; Dávid Gyula: Diákélet az 1930–40-es években. (Emlékeim egy 70 éves érettségi találkozó után); Demeter Csanád: A középiskolai oktatás rövid története Szentegyházán; Forró Albert: Adatok az ocfalvi református felekezeti iskola történetéhez (1919–1924); Hermann Gusztáv Mihály: Fancsali Dániel, az elfelejtett történésze; Kápolnási Zsolt: Udvarhely vármegyei iskolák a menekülés forgatagában (1916); Kelemen Albert: Szakoktatás és művészet Székelyudvarhelyen; Kolumbán Zsuzsánna: „… jó rend és szoros fenyíték tart fenn boldogul egy társaságot…” Vétségek és fegyelmezés a székelyudvarhelyi református kollégiumban a 19. század elején; Lakatos Sándor: A 225 éves székelykeresztúri Unitárius Gimnázium történetének forrásairól; Mihály János: Iskola- és oktatástörténeti „morzsalékok” Udvarhelyszékről; Mihály Tibor: Adatok Székelyfancsal iskolatörténetéhez; Ozsváth Imola: A székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimnázium Értesítője; Ozsváth Imola: A Székelyudvarhelyi Róm. Kath. Főgimnázium Értesítőjének repertóriuma (1858–1944); Róth András Lajos: Udvarhelyi (közép)iskolák az első világháborúban; Sándor-Zsigmond Ibolya: 225 éves a székelykeresztúri Unitárius Gimnázium.

A kötet megjelenését a Bethlen Gábor Alap és Székelyudvarhely város önkormányzata támogatta.
Szerkesztők: Kolumbán Zsuzsánna és Róth András Lajos.

Kolumbán Zsuzsánna